U progu (selektywnej) hossy?

Nadzieje na to, że PPK staną się kołem zamachowym przyszłej hossy na warszawskiej giełdzie są ogromne. Na razie aktywa funduszy nie imponują, ale pierwsze prezentowane już wyniki owszem. Podczas gdy od września WIG20 stracił na wartości około 4 procent, zaś mWIG40 wzrósł nieco ponad procent pierwsze fundusze funkcjonujące w ramach programu PPK zyskały nawet kilkanaście procent. Naturalnie próba oceny przyszłej skuteczności zarządzających na podstawie okresu trzymiesięcznego i znikomych aktywach nie ma większego sensu, niemniej trzeba pamiętać, że potencjał marketingowy takiego wyniku jest ogromny.

Zgodnie z ustawą fundusze zdefinowanej składki (FZD) działające w ramach programu emerytalnego mają w części akcyjnej nie mniej niż 40 procent swoich aktywów  inwestować w akcje spółek z indeksu WIG20, oraz nie więcej niż 20 procent aktywów w akcje firm tworzących indeks mWIG40. Przy małych aktywach kluczowy będzie więc wybór liderów, a wraz ze wzrostem aktywów w funduszach możemy liczyć na efekt znany nam już z historii czyli systematycznego pompowania małych i średnich spółek. Tylko czekać, aż PPK doczekają się analiz napływów środków wraz z wypłatami pensji pracowniczych, tak jak obserwowane były latami napływy z ZUS do OFE, żeby ocenić, czy będzie, czy też nie będzie rosło.

Adam w swojej weekendowej notce zauważył kuszący potencjał WIG20. Ja zaś się zastanawiam, czy jako zarządzający PPK posiadający relatywnie niewielkie aktywa koncentrował bym się na spółkach największych, które niestety są w ostatnich miesiącach w odwrocie, czy też próbowałbym wybrać z indeksów WIG20 oraz mWIG40, takie, które po pierwsze są w hossie, po drugie zaś charakteryzują się na tyle niskimi obrotami, że można „pomagać” im w codziennym utrzymywaniu kursu. Zwłaszcza w perspektywie stałego napływu świeżej gotówki.

Swoją drogą, zgodnie z ustawą FZD mogą lokować środki w pochodne związane z akcjami lub indeksami na WIG20 oraz mWIG40, przy czym nie widzę zastrzeżeń co do stosowanej dźwigni lub możliwości gry na krótko. To oczywiście rodzi kolejne możliwości (a nawet pokusy) przy zarządzaniu aktywami. W każdym razie o ile nie jestem przekonany co do zaistnienia hossy na spółkach z WIG20, o tyle wybrane akcje przynajmniej na etapie zbierania aktywów mogą być wdzięcznym celem zarządzających z PPK, którzy będą chcieli zaprezentować się z jak najlepszej strony. Oczywiście dopowiadając – zgodnie z prawdą – żeby, w zasadzie nie sugerować się wynikami w krótkim terminie.

Bądź co bądź stopa zwrotu 11-17 procent w ciągu kwartału, bez większych obsunięć robi wrażenie. Ale rodzi też mnóstwo pytań.

[Photo by Josh Appel on Unsplash]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.