Strata – i co dalej?, część 11

W tym wpisie pokażę kolejną formę zabezpieczenie stratnej transakcji, może znajdą w niej inspirację wszyscy ci, którzy stop-lossa nie chcą i nie planują używać.

(Wpis przeznaczony dla aktywnych traderów, przede wszystkim grających na kontraktach wszelkiego typu, na forexie albo kryptowalutach)

Hedge z piramidą

Samo pojęcie hedge już znamy – przy wejściu otwartej transakcji w straty otwieramy pozycję o przeciwnym kierunku działania, w tym samym lub skorelowanym instrumencie. Jeśli np. spada rynek, na którym siedzimy z długą pozycją, to możemy zabezpieczyć się przed dalszymi stratami pozycją krótką.

Zabezpieczenie zastępuje stop-lossa ponieważ wyhamowuje straty, ale nie wymaga zamykania stratnej pozycji. To nie jest rozwiązanie problemu straty, ale jedynie ubezpieczenie się do czasu, aż rynek powróci w kierunku pierwotnie zajętej pozycji albo do momentu, gdy wymyślimy jakiś nowy plan.

W tym wariancie mamy opcję zabezpieczenia w 100% oryginalnej pozycji, choć nie zawsze będzie okazja czy potrzeba, by z tego skorzystać.

Hedge tworzony w formie piramidy opiera się na następujących zasadach:

  • kiedy ucieka nam rynek w straty, ustawiamy co pewną odległość kolejne części całego zabezpieczenia w przeciwną stronę, aż do zbudowania pełnej pozycji zabezpieczającej,
  • kolejne części zabezpieczenia mają coraz mniejszą wielkość, stąd określenie ‘piramida’,
  • odległości między kolejnymi częściami ustalamy wg własnych potrzeb i nie muszą być one regularne; można je ustawiać co ileś tików/pipsów zmiany kursu, czy też na ważnych poziomach technicznych, bądź też robić to uznaniowo wg zmian rynku i naszych planów/pomysłów,
  • jeśli rynek powróci do poziomu pierwotnej pozycji zanim cała piramida zostanie zbudowana, cały hedge zamienia się w ‚hedge asymetryczny’, a więc sytuację znaną z -> poprzedniego wpisu,
  • piramidę w dowolnym momencie można rozbudowywać w dowolny sposób, również powiększać ją ponad 100% oryginalnej pozycji.

Najlepiej jak zwykle prześledzić to na przykładzie.

Poniższy wykres przedstawia rynek EUR/USD w ujęciu słupków godzinowych, tego rodzaju hedge można ustawiać w dowolnej skali czasowej. Zaznaczam na nim od lewej najpierw zajęcie na wybiciu długiej pozycji o wielkości 6 lotów:

Od miesięcy para EUR/USD poruszała się w wąskim zakresie więc kupowanie na jego dolnej granicy pozwalało zarobić. Niestety w zeszłym tygodniu ta sztuczka się nie udała i rynek uciekł gwałtownie w dół, zostawiając kupującego na powyższym wykresie ze stratą.

Trader uznał, że przetrzyma pozycję za pomocą piramidy, budowanej w przeciwną stronę wg zasad jak wyżej.

Po kolei zaznaczam idąc w prawo na wykresie przykładowe wielkości i miejsca dokładania kolejnych części zabezpieczenia, które może sobie złożyć. To krótkie pozycje o wielkości kolejno 3, 2 i 1 lot. Trzecia część w wysokości 1 lota pozwoliła na dojście do 100% zabezpieczenia przed dalszymi spadkami.

Spójrzmy na bilans korzyści i wad ‘hedge piramidy’.

Wady:

– Przy rynkach lewarowanych z ujemnymi punktami swapowymi powoduje to dodatkowe koszty, dlatego nie nadaje się to na długie terminy, chyba, że dla tych instrumentów, gdzie swapów nie ma lub są w sumie dodatnie,

– Nie nadaje się do każdej sytuacji rynkowej, raczej jako strategia chwilowego zabezpieczenia, zanim rynek nie ruszy w kierunku, który przyjęliśmy otwierając pierwszą pozycję, wchodzącą potem w straty,

– Zabezpieczenie wymaga kiedyś likwidacji, to pociąga za sobą konieczność układania dodatkowych planów, doświadczenia, umiejętności,

– przy gwałtownych rynkach może się okazać, że rynek szybko wraca do pierwotnej pozycji i teraz zabezpieczenie robi się problemem, ponieważ wchodzi w straty.

Zalety:

– Pozwala grać bez stop-lossa tym, którzy nie chcą go używać, umożliwia krótkoterminowo zabezpieczenie straty w razie konieczności,

– Można go bardzo elastycznie używać, np. dorobić dodatkowe stopy zabezpieczające na kolejne części zabezpieczenia gdy rynek się oddali; np. w sytuacji na wykresie powyżej, gdy ustawiliśmy wreszcie część 3-cią, część nr 1 można zabezpieczyć stopem w punkcie wejścia (break-even stop); gdyby rynek nagle ruszył w górę, część 1 zostałaby zamknięta

– Dość często straty nie sięgają tak głęboko, by udało się ustawić pełną piramidę; jeśli więc rynek wraca do poziomu pierwszej, oryginalnej pozycji (długiej w przykładzie powyżej), hedge ma wartość mniejszą niż owa pozycja, staje się więc hedgem asymetrycznym, z wszystkim konsekwencjami opisanymi na jego temat wcześniej;

– Daje czas na analizę, schłodzenie emocji, przemyślenie, podjęcie dalszych decyzji, może ułożenie nowych planów

– Pozwala na dowolne modyfikacje strategii oraz zarządzania pozycją i ryzykiem,

– Zabezpieczenie w każdej chwili można zdjąć jeśli wchodzi w obszar zyskowny, choć przy naprawdę długich ruchach może okazać się to zbyt przedwczesne; dlatego czasem lepiej poczekać, aż rynek zawróci i naturalnie zamknie kolejne części zabezpieczenia (wymaga to stopów).

To nadal jedynie swego rodzaju pomoc doraźna w nagłych sytuacjach, a nie plan na regularny trading. Rynek potrafi być bardzo kapryśny i w dowolnej chwili pokrzyżować wszelkie powyższe zabiegi.

CDN

—kat–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.