Strata – i co dalej?, część 9

Zastąpienie stop-lossa zabezpieczeniem (hedge) może przybierać kilka form, o których być może chcieliby dowiedzieć się wszyscy ci, którzy stop-lossa nie chcą i nie planują używać.

(Wpis przeznaczony tym razem dla aktywnych traderów, przede wszystkim grających na kontraktach wszelkiego typu, na forexie albo kryptowalutach)

Forma, którą opiszę poniżej nazwijmy:

Hedge asymetryczny

Czym jest hedge już wiemy – przy wejściu otwartej transakcji w straty otwieramy pozycję o przeciwnym działaniu, w tym samym lub skorelowanym instrumencie. Jeśli np. spada rynek kontraktów terminowych na WIG20, na którym siedzimy z długą pozycją, to możemy zabezpieczyć się przed dalszymi stratami pozycją krótką np. na innej serii tych kontraktów.

Zabezpieczenie zastępuje stop-loss ponieważ tamuje straty, ale bez zamykania stratnej pozycji, daje więc większe możliwości dalszego operowania wynikami i stopami. Jednym z wyborów jest stworzenie zabezpieczenia w formie asymetrycznej.

Na czym ono polega?

Otóż zamiast zabezpieczenia oryginalnej pozycji w 100%, można użyć tylko dowolnej części, np. połowę, ale można zrobić to w proporcjach większych niż 100%, np. 130%, czyli na owej pozycji przeciwnej można zacząć nawet zarabiać.

Zapewne najłatwiej będzie to zrozumieć na konkretnym przykładzie, więc poniżej go prezentuję.

Przykład

Bierzemy do analizy serię wrześniową kontraktów na WIG20, ale te same zasady można stosować na kontraktach CFD, forexie czy nawet kryptowalutach. Ważne, by pozycja była większa niż 1 jednostka, inaczej niewiele da się zdziałać.

Trader otworzył pozycję o wielkości 5 kontraktów po kursie 2315 na wybiciu wskazanym zieloną strzałką na wykresie poniżej, miesiąc temu.

Jednak nie było kontynuacji wzrostów i kurs wybił się po kilkunastu sesjach w przeciwną stronę.

Trader uważa, że będzie kontynuacja wzrostów, ale chce się zabezpieczyć przed stratami bez użycia stop-lossa. Otwiera jednak pozycję przeciwną asymetrycznie, czyli tylko 3 kontrakty zamiast 5, po kursie 2260. Na wykresie wskazuje to czerwona strzałka.

Jak to możliwe na tej samej serii? Choćby na osobnym rachunku czy też na subrachunku. Można ewentualnie posłużyć się inną serią. Na forexie czy CFD jest to dużo prostsze.

Strzałkami niebieskimi rozrysowałem 2 możliwe scenariusze dalszego rozwoju sytuacji na rynku. Sprawdźmy, co będzie działo się pozycją po zmianie w górę lub w dół o tę samą wielkość, a punktem wyjścia jest poziom 2275.

Scenariusz 1

Rynek rośnie o +275 pkt do poziomu 2550

Hedge okazał się więc niepotrzebny, ale obciąża wynik.

Policzmy zyski/straty (bez prowizji)

Long:

+ 235 pkt x 5 kontraktów x 20 zł/pkt = 23500 zł zysku

Short (hedge):

-290 pkt x 3 kontrakty x 20 zł/pkt = -17400 zł straty

Łącznie: 23500-17400= 6100 zł zysku

Pozycję udało się uratować bez stop-lossa małym zabezpieczeniem i jeszcze zarobić.

Scenariusz 2

Rynek spada o 275 pkt do poziomu 2000

Long:

-315 pkt x 5 kontraktów x 20 zł/pkt = – 31500 zł straty

Short:

+260 pkt x 3 kontrakty x 20 zł/pkt = 15600 zł zysku

Łącznie: -31500+15600= -15900 straty

Oczywiście, że strata nadal istnieje, ale udało się ja zmniejszyć dzięki zabezpieczeniu. W przeciwnym wypadku byłaby 2 razy większa.

Spójrzmy na bilans korzyści i wad asymetrycznego zabezpieczenia:

Wady:

– Straty nie są w pełni zabezpieczone przy dalszym ruchu w stronę przeciwną do oryginalnej pozycji, są jedynie proporcjonalnie mniejsze,

– Ryzyko straty kapitału istnieje, o ile ruch ma bardzo duży zasięg,

– Przy rynkach lewarowanych z ujemnymi punktami swapowymi straty będą dużo większe niż wynika to z samego zasięgu ruchów, dlatego nie nadaje się to na długie terminy, chyba, że dla tych instrumentów, gdzie swapów nie ma lub są w sumie dodatnie,

– Nie nadaje się do każdej sytuacji rynkowej, raczej jako strategia chwilowego zabezpieczenia, zanim rynek nie ruszy w kierunku, który wskazuje nam pierwotna analiza,

– Potrzeba dobrego planu, gdzie zabezpieczenie zdjąć.

Zalety:

– Pozwala grać bez stop-lossa tym, którzy nie chcą go używać,

– W warunkach rozwoju sytuacji zgodnej z naszymi założeniami pozwala na osiąganie zysków pomimo obciążenia zabezpieczeniem,

– Umożliwia krótkoterminowo zabezpieczyć straty w razie jakiejś dowolnej konieczności,

– Daje czas na analizę, schłodzenie emocji, przemyślenie, podjęcie dalszych decyzji/planów,

– Umożliwia przeczekanie niepomyślnych ruchów rynku, np. gdy jest zbyt rozhuśtany, bardzo zmienny,

– Pozwala na dowolne modyfikacje strategii oraz zarządzania pozycją i ryzykiem,

– Zabezpieczenie w każdej chwili można zdjąć jeśli wchodzi w obszar zyskowny.

Ponownie – nie jest to cudowne panaceum na straty, raczej doraźna pomoc w trudnych sytuacjach. Asymetrię można również stosować w tradycyjnym inwestowaniu w akcje z użyciem pochodnych dla zabezpieczenia.

CDN

—kat–

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.