Sekrety giełdowej edukacji, część 8

Magiczne słowo, jakiego poszukuje zdecydowana większość studiujących literaturę, porady, strony internetowe czy filmiki to: „działa”.

Oczywiście dotyczy to przede wszystkim strategii inwestycyjnych wszelkiego rodzaju. Znajdując je tam czy tu, bierze się już sam fakt ich pojawienia się za dobrą monetę. Błąd!

A tymczasem kolejna z tajemnic, o których w tym cyklu rozprawiamy to:

8. Istnieje, nie znaczy od razu, że działa.

Owo magiczne słowo ma w tym biznesie tak wiele odcieni, że zanim spróbujemy za jego pomocą ocenić dowolną metodę inwestycyjną, najpierw należałoby sobie uświadomić, co tak naprawdę oznacza owo „działa”. I dopiero uzbrojeni w stosowną interpretację możemy świadomie dokonywać weryfikacji tego, co właśnie poznajemy, pod odpowiednim kryterium przydatności. To ułatwi edukację, ale przede wszystkim oszczędzi nieco rozczarowań i nieporozumień.

No więc krótki poradnik tego, jak prawidłowo intepretować na 5 sposobów słowo „działa” w odniesieniu do porad, narzędzi, metod inwestycyjnych w tym biznesie:

(I) Działa, czyli skutecznie można je użyć do ANALIZY rynków czy pojedynczych papierów wartościowych.

Funkcja: celem jest dokonanie za ich pomocą jak najtrafniejszej oceny stanu rynku czy pojedynczego papieru, zebranie i synteza wszelkich posiadanych informacji, ogarnięcie złożonych zależności, odsianie szumu, dokonanie wyceny, porównań z innymi rynkami/papierami, poszukania potencjalnych nieefektywności (możliwości inwestycyjnych). Wynikiem jest zasadniczo opis i wniosek, nie podejmowanie konkretnych działań.

Przykład:

Za pomocą linii trendów, wsparć i oporów znanych z Analizy Technicznej można opisać wykres tak, by znaleźć obecny trend i aktualne miejsce ostatniego kursu na tym tle.

Za pomocą Analizy Fundamentalnej (badanie bilansu) można spróbować sprawdzić  aktualny standing finansowy spółki.

Zastosowanie: w komentarzach i analizach dokonywanych przez analityków, w komunikacji między inwestorami, w przygotowaniu gruntu pod przyszłe inwestycje, w ocenie stanu rynków przy długoterminowym inwestowaniu.

(II) Działa, czyli można użyć do prognozowania przyszłych ruchów rynków/papierów wartościowych.

Funkcja: Jak sama nazwa wskazuje celem jest takie wykorzystanie, które pozwoli ocenić szansę ruchu rynku czy papieru w określonym kierunku (wzrost, spadek, ruch boczny). Stawia się więc na jak najlepszą trafność prognozowania, na „posiadanie racji” w ten sposób. Osiągnięcie dobrej trafności prognozy nie oznacza jednakże osiągnięcia zyskowności.

Przykład:

Poszukiwanie na wykresie formacji z zakresu AT, które pozwolą odnaleźć punkty zwrotne z jak największą częstotliwością. Rysowanie fal Elliota pod kątem odszukania kierunku następnej fali.

Badanie przewagi rynkowej spółki w jej branży, co pozwoli oszacować jej dynamikę przyrostu zysków i wzrost wartości.

Zastosowanie: w prognozach rynkowych, w rekomendacjach analityków, w wystąpieniach mediowych, w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych na przyszłość, w autopromocji.

(III) Działa, czyli sprawdza się jako baza do podejmowania konkretnych decyzji inwestycyjnych, pozwalających osiągać przewagę.

Funkcja: celem jest znajdowanie konkretnych punktów wejścia na pozycję lub wyjścia z niej, celem dokonywania zyskownych transakcji, które w sumie złożą się na osiągnięcie przewagi. Nie oznacza to od razu wejście w zyskowne inwestowanie, do tego bowiem trzeba jeszcze innych składników typu zarządzanie ryzykiem i kapitałem, systematyczność, samokontrola, odporność mentalna.

Przyswojenie jakiegoś pomysłu na otwieranie pozycji może dać podstawę pod zyskowne działanie, ale nie oznacza jeszcze skuteczności, nawet jeśli trafność pomysłu jest duża. To najczęstsza pułapka w jaką wpadają poszukujący w poradnikach swojej metody inwestowania czy tradingu.

a/ Jeśli mamy do czynienia z pełnym zestawem kryteriów decyzyjnych, czyli określonymi sygnałami rozpoczęcia transakcji i jej zakończenia plus sposób prowadzenia ryzyka i całość działa skutecznie (daje przewagę) można mówić, że tak zbudowana strategia działa.

Przykład: Strategia przecięcia 2 średnich w górę i w dół, bez dodatkowych stopów (działa, o ile generuje przewagę sama w sobie).

b/ Jeśli brak jest z góry określonego jednego z wymienionych elementów, to takie użycie narzędzi działa w sensie przydatności do wchodzenia na pozycję, ale pełną skuteczność (w sensie zyskowności) może zapewnić tylko użytkownik swoimi decyzjami.

Przykład: Zajmowanie pozycji przy wybiciu z określonej formacji czy set-upu, ale bez zdefiniowanej reguły zamknięcia transakcji.

Kupno taniejących akcji silnych fundamentalnie spółek. Kupowanie emisji na rynku pierwotnym

Zastosowanie:

W dokonywaniu konkretnych transakcji, w sprzedawanych sygnałach systemów transakcyjnych, w rekomendacjach.

W trybie ogólnym, czyli w sensie zastosowania konkretnej reguły otwierania pozycji, pojawia się w większości materiałów edukacyjnych. Niezmiernie rzadko w postaci pełnej strategii!

(IV) Działa, czyli można użyć w roli składników kompletnych strategii inwestycyjnych lub stanowi strategię inwestycyjną samo w sobie.

Funkcja: podstawa obiektywnych, replikowalnych i w pełni zbudowanych metod inwestycyjnych. To wszystkie narzędzia, pomysły czy metody  podlegające parametryzacji, pozwalające się zapisać w obiektywne reguły i przetestować na danych dowolnego rodzaju. Tu działanie ma całkiem konkretny wymiar, ponieważ można je wyliczyć, modelować, usprawniać. Nie zostawia się więc miejsca na doraźne decyzje i osądy inwestującego

Nie wszystkie metody czy pomysły da się całościowo zapisać w stałe reguły i policzyć tak wygenerowaną przewagę. Mając do czynienia z kompletnymi strategiami wiemy przynajmniej, że słowo „działa” ma tutaj binarny wynik: tak lub nie, można to bowiem sprawdzić.

Przykład:

Dowolne systemy transakcyjne oparte na zdefiniowanych regułach (nie będą nimi np. wybicia z klasycznych formacji, które trudno jednoznacznie zapisać).

Arbitraż, czyli działanie na 2 lub więcej powiązanych instrumentach, jest z kolei strategią inwestycyjną samą w sobie.

Zastosowanie: mechaniczne systemy transakcyjne, kompletne metody inwestycyjne, kodowanie i testowanie pomysłów na danych z przeszłości, strategie oparte na statystyce, metody portfelowe, aktywna alokacja.

(V) Działa, czyli stanowi inspirację dla intuicji, instynktu, kreatywności, wyobraźni.

Funkcja: Szukanie pomysłów na inwestowanie i trading, których istnieje setki, ale nie każdy może pasować nam z określonego powodu (horyzont czasowy, częstotliwość, przekonania, umiejscowienie w trendzie). Testując wiele z nich wpadniemy w końcu na taki, który „działa” na nasze zmysły i umysł pozytywnie i przyczynia się do osiągania skuteczności.

Przykład: wszelkie typowo intuicyjne metody podejmowania decyzji. Dla kogoś może to być np. kupowanie silnych spadków, dla innego krótka sprzedaż silnych wzrostów.

Zastosowanie: inwestowanie dowolnego rodzaju, które wymaga indywidualnych ocen i decyzji inwestora/tradera.

Puenta:

Biorąc udział w szkoleniach, kupując kursy, kupując sygnały systemów albo jakieś biuletyny, kupując usługi doradcze, czytając poradniki, studiując literaturę, itd. należy zawsze odpowiedzieć sobie na pytanie, do której z wymienionej grup to coś należy. Jaki jest cel sprzedawcy czy doradcy? Komercyjne usługi lubią wplatać słowo „działa” w materiały promocyjne, więc powyższe porady pomogą uszczegółowić jego znaczenie w konkretnym przypadku. Jeśli ktoś próbuje sprzedawać sposób na otwieranie pozycji jako „działająca metoda” to powinno zapalić się czerwone światło. Warto zapytać wówczas, co oznacza w szczegółach owo „działa”.

CDN

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.