Wykres dnia: wyrzucanie pieniędzy w błoto

Howard Marks podkreślił w ostatnim wystąpieniu publicznym, że tym co różni inwestowanie od wielu innych branż jest fakt, że w przypadku inwestowania nie mamy do czynienia z prawami lecz co najwyżej z tendencjami.

Opinię Marksa dobrze ilustrują listy reguł inwestycyjnych, wśród których często znajduje się zasadę głoszącą, że dobry inwestor powinien wiedzieć kiedy złamać swoje reguły inwestycyjne. Niemal każda zasada inwestycyjna ma specyficzną listę wyjątków. Gdy oceniamy historyczne wyniki strategii czy całych segmentów rynkowych to z reguły dodajemy, że pokazują one pewne tendencje, co do których nie ma pewności, że utrzymają się w przyszłości.

Podobnie należy patrzeć na wnioski wyciągane z decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających spółkami giełdowymi. Informacje o członkach zarządu sprzedających akcje spółki są z reguły negatywnie odbierane przez inwestorów. Dzieje się tak choć takie decyzje mogą mieć inne fundamenty niż ocena atrakcyjności wyceny rynkowej spółki – mogą wynikać ze specyficznej sytuacji życiowej albo być efektem całościowego zarządzania majątkiem osobistym i wynikać z potrzeby dywersyfikacji aktywów.

Informacje o członkach zarządu kupujących akcje zarządzanych przez siebie spółek są z reguły dobrze odbierane przez inwestorów. Łatwo zrozumieć tę postawę: członkowie zarządu dysponują wyjątkowo szczegółową wiedzą o sytuacji spółki, mają eksperckie kompetencje by ocenić rynkowe perspektywy zarządzanych prze siebie firm. Z drugiej strony, inwestorzy nie mogą oczekiwać, że zarządzający giełdowymi spółkami są nieomylni w kwestii oceny ich biznesowego potencjału. Nie należy też zakładać, że dysponują istotną przewagą w prognozowaniu rynkowego sentymentu i wyczucia cykli koniunkturalnych na rynku akcyjnym.

W czasie zbierania informacji o spółce ABC Data natknąłem się na interesujące informacje, które świetnie ilustrują powyższe rozważania. W 2017 roku po istotnym tąpnięciu kursu spółki prezes ABC Data, Ilona Weiss, kupiła na GPW około 300 000 akcji spółki po średniej cenie 1,97 zł. Wydała na ten cel około 600 000 złotych a więc kwotę, której nie można traktować jako symboliczną. W okresie roku po transakcjach pani prezes kurs ABC wahał się w granicach 1,8 zł do 2,2 zł. W połowie 2018 kurs zanurkował i w październiku osiągnął poziom 0,8 zł.

Pod koniec grudnia 2018 roku ogłoszono wezwanie na akcje ABC z ceną 1,3 zł za akcje. Kilka dni temu cenę podniesiono do poziomu 1,44 zł.

Oczywiście, prezes ABC Data, nie jest jedynym zarządzającym spółki giełdowej, którego inwestycji w akcje zarządzanej przez siebie spółki nie można uznać za udanej. Zwróciłem uwagę na tę sytuację ze względu na wywiad, którego prezes ABC udzieliła we wrześniu 2017 roku. W wywiadzie prezes zajęła bardzo stanowcze stanowisko w trzech ważnych sprawach:

  • atrakcyjności inwestycyjnej kierowanej przez siebie spółki
  • znaczenia swoich transakcji kupna jako sygnału inwestycyjnego dla innych inwestorów
  • oceny swoich umiejętności w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej giełdowych spółek

Zacytuję stosowny fragment:

CRN Pod koniec marca bieżącego roku kupiła pani akcje ABC Data za blisko 600 tys. zł, po średniej ważonej cenie 1,97 zł za akcję. Uwzględniając obecny kurs, nie jest to specjalnie opłacalna inwestycja. Czy nie szkoda tych pieniędzy?

Ilona Weiss Głęboko wierzę w to, że ABC Data jest wyraźnie niedowartościowana. Duży wpływ na ten stan rzeczy ma sytuacja na rodzimym rynku IT. Wielu inwestorów nie ma czasu na precyzyjne analizy i nie wchodzi w szczegóły dotyczące kondycji poszczególnych spółek, poprzestając na ogólnym obrazie. Kupno przeze mnie akcji ABC Data to był wyraźny sygnał skierowany do inwestorów i obserwatorów warszawskiego parkietu. Oni wiedzą, że jako prezes mam największą wiedzę o spółce, a także wpływ na to, co się w niej dzieje. Jestem też z wykształcenia i praktyki finansistą, a takie osoby nie wyrzucają pieniędzy w błoto.

Co ciekawe, Pani prezes całkiem niedawno ponownie zajęła stanowisko w kwestii oceny atrakcyjności inwestycyjnej kierowanej przez siebie spółki. Kieruje zarządem spółki, który w lutym 2019 wydał opinię o cenie w wezwaniu na akcje ABC Data na poziomie 1,3 zł. Opierając się na opinii zewnętrznego podmiotu mCorporate Finance S.A. kierowany przez panią Weiss zarząd stwierdził, że cena 1,3 zł odpowiada wartości godziwej ABC Data.

wykres ABC Data

Myślę, że jest za wcześnie by ocenić ostateczny rezultat inwestycji dokonanej w marcu 2017 roku przez prezes ABC Data. Nie ma też nic niepokojącego w tym, że w okresie dwóch lat ktoś zmienia swoją opinię o właściwej wycenie giełdowej spółki. To bardzo długi okres. W tym czasie otoczenie biznesowe spółki może się istotnie zmienić. Należy też podkreślić, że prezes ABC Data jest jednym z wielu zarządzających giełdowych spółek, którzy przejawiali zbyt optymistyczne nastawienie do perspektyw kierowanych przez siebie firm i na podstawie tego nastawienia dokonywali transakcji giełdowych.

Uważam jednak, że biorąc pod uwagę imponującą wiarę prezes ABC Data w swoje umiejętności inwestycyjne, jako finansisty z wykształcenia i praktyki, jej inwestycja w akcje ABC jest dobrym przypomnieniem, że zarządzający giełdowych spółek nie są nieomylni w ocenie rynkowej atrakcyjności ceny akcji swoich firm.

1 Komentarz

  1. Robert

    Bardzo dobry artykul. Pierwsze dwa akapity to kwintesencja roznicy pomiedzy kazdym "normalnym" biznesem a gieldowym. Druga czesc tez bardzo dobrze oddaje fakt ryzyka oparcia systemu giedowego o taki wskaznik, jakim sa sygnaly od insajderow.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.