Wykres dnia: co oznacza „realna możliwość recesji”?

Jednym z wielu argumentów za sceptycznym podejściem do rynkowych opinii wygłaszanych przez medialnych ekspertów i inwestycyjnych guru jest poważna możliwość błędnej interpretacji tego co mówią.

Błędna interpretacja może wynikać na przykład ze stosowania drastycznie odmiennych horyzontów inwestycyjnych oraz stosowania strategii z różnymi poziomami dopuszczalnych obsunięć. Można sobie wyobrazić sytuację, w której inwestycyjny guru pozytywnie wypowiada się o atrakcyjności przecenionej spółki. Zdaje sobie sprawę z jej chwilowych problemów, liczy się z kontynuacją przeceny ale w kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym dostrzega w jej akcjach spory potencjał. Opierający się na jego opinii inwestor, z krótszym horyzontem inwestycyjnym i niewielką tolerancją na obsunięcia może kupić akcje spółki i po kilku tygodniach wyjść z pozycji z 20% stratą, która przekroczy jego próg bólu.

Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin podali inny argument za sceptycznym podejściem do konsumowanych opinii i prognoz inwestycyjnych. Zwrócili uwagę na problem znany od wielu dekad w branży wywiadu i analiz politycznych: ludzie odmiennie rozumieją słowa używane do określania prawdopodobieństwa zdarzeń.

Na początku lat 50′ problem ten zauważył profesor Sherman Kent z działającego przy CIA Biura Prognoz Narodowych. Na początku swojej pracy w tej instytucji zapoznał się z raportem sugerującym poważną możliwość sowieckiego ataku na Jugosławię w okresie kolejnych 12 miesięcy (to okres ostrego konfliktu pomiędzy Tito a Stalinem). Kent zinterpretował poważną możliwość jako mniej więcej 65% prawdopodobieństwo. Zapytał jednocześnie członków Rady Prognoz Narodowych o to jak oni interpretują termin poważna możliwość. Otrzymał odpowiedzi w przedziale od 20% do 80%. Stało się jasne, że używanie tego wyrażenia w analizach politycznych nie ma większego sensu.

Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin przeprowadzili internetowy sondaż oparty na badaniach Kenta sprzed kilku dekad, którego celem było ustalenie w jaki sposób ludzie interpretują popularne wyrażenia używane do formułowania prognoz i opinii. W sondażu wzięło udział 1 700 ludzi. Okazało się, że wiele terminów, na czele z użytymi w tekście wyrażeniami realna możliwość i poważna możliwość, posiada bardzo szeroki zakres znaczeń. Na przykład, dla uczestników badania realna możliwość i poważna możliwość, oznaczają prawdopodobieństwo zdarzenia pomiędzy 20% a 80%. Wykres dnia pokazuje całość wyników sondażu. Tutaj można znaleźć jego bardziej wyraźną wizualizację dla części badanych terminów. Tutaj znajduje się dane z całego badania.

Za Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin

Wyniki sondażu mają ważne znaczenie dla medialnych ekspertów i inwestorów. Tym pierwszym pokazują łatwe sposoby rozmycia odpowiedzialności za opinie, z których wygłaszania żyją. Tym drugim przypominają, że nawet formułowane w dobrej wierze prognozy mogą podlegać odmiennym interpretacjom. Inwestorzy powinni o tym pamiętać jeśli stosują tego rodzaju zewnętrzne szacunki w swoim procesie inwestycyjnym.

2 Komentarzy

  1. GZalewski

    Wykres świetny. Tetlock i Gardner ("Superprognozowanie") opisują jak doszło do opracowania podobnych zakresów w CIA, właśnie po to, żeby ludzie rozumieli się nawzajem co oznacza "poważne szanse"

  2. _dorota

    Rzeczywiście wykres doskonały. Powinien być zamieszczany w podręcznikach angielskiego 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.