Wykres dnia: co oznacza „realna możliwość recesji”?

Jednym z wielu argumentów za sceptycznym podejściem do rynkowych opinii wygłaszanych przez medialnych ekspertów i inwestycyjnych guru jest poważna możliwość błędnej interpretacji tego co mówią.

Błędna interpretacja może wynikać na przykład ze stosowania drastycznie odmiennych horyzontów inwestycyjnych oraz stosowania strategii z różnymi poziomami dopuszczalnych obsunięć. Można sobie wyobrazić sytuację, w której inwestycyjny guru pozytywnie wypowiada się o atrakcyjności przecenionej spółki. Zdaje sobie sprawę z jej chwilowych problemów, liczy się z kontynuacją przeceny ale w kilkuletnim horyzoncie inwestycyjnym dostrzega w jej akcjach spory potencjał. Opierający się na jego opinii inwestor, z krótszym horyzontem inwestycyjnym i niewielką tolerancją na obsunięcia może kupić akcje spółki i po kilku tygodniach wyjść z pozycji z 20% stratą, która przekroczy jego próg bólu.

Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin podali inny argument za sceptycznym podejściem do konsumowanych opinii i prognoz inwestycyjnych. Zwrócili uwagę na problem znany od wielu dekad w branży wywiadu i analiz politycznych: ludzie odmiennie rozumieją słowa używane do określania prawdopodobieństwa zdarzeń.

Na początku lat 50′ problem ten zauważył profesor Sherman Kent z działającego przy CIA Biura Prognoz Narodowych. Na początku swojej pracy w tej instytucji zapoznał się z raportem sugerującym poważną możliwość sowieckiego ataku na Jugosławię w okresie kolejnych 12 miesięcy (to okres ostrego konfliktu pomiędzy Tito a Stalinem). Kent zinterpretował poważną możliwość jako mniej więcej 65% prawdopodobieństwo. Zapytał jednocześnie członków Rady Prognoz Narodowych o to jak oni interpretują termin poważna możliwość. Otrzymał odpowiedzi w przedziale od 20% do 80%. Stało się jasne, że używanie tego wyrażenia w analizach politycznych nie ma większego sensu.

Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin przeprowadzili internetowy sondaż oparty na badaniach Kenta sprzed kilku dekad, którego celem było ustalenie w jaki sposób ludzie interpretują popularne wyrażenia używane do formułowania prognoz i opinii. W sondażu wzięło udział 1 700 ludzi. Okazało się, że wiele terminów, na czele z użytymi w tekście wyrażeniami realna możliwość i poważna możliwość, posiada bardzo szeroki zakres znaczeń. Na przykład, dla uczestników badania realna możliwość i poważna możliwość, oznaczają prawdopodobieństwo zdarzenia pomiędzy 20% a 80%. Wykres dnia pokazuje całość wyników sondażu. Tutaj można znaleźć jego bardziej wyraźną wizualizację dla części badanych terminów. Tutaj znajduje się dane z całego badania.

Za Andrew Mauboussin i Michael Mauboussin

Wyniki sondażu mają ważne znaczenie dla medialnych ekspertów i inwestorów. Tym pierwszym pokazują łatwe sposoby rozmycia odpowiedzialności za opinie, z których wygłaszania żyją. Tym drugim przypominają, że nawet formułowane w dobrej wierze prognozy mogą podlegać odmiennym interpretacjom. Inwestorzy powinni o tym pamiętać jeśli stosują tego rodzaju zewnętrzne szacunki w swoim procesie inwestycyjnym.

2 Komentarzy

  1. GZalewski

    Wykres świetny. Tetlock i Gardner ("Superprognozowanie") opisują jak doszło do opracowania podobnych zakresów w CIA, właśnie po to, żeby ludzie rozumieli się nawzajem co oznacza "poważne szanse"

  2. _dorota

    Rzeczywiście wykres doskonały. Powinien być zamieszczany w podręcznikach angielskiego 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.