Wykres dnia: święta bez polityki

Tworzenie wigilijnego wykresu dnia potraktowałem bardzo poważnie. Postanowiłem znaleźć zestawienie o optymistycznym przesłaniu. Trafiłem na nie w podsumowaniu Ogólnopolskiego Badania Inwestorów.

Jedno z pytań, które Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zadaje uczestnikom sondażu dotyczy największych słabości polskiego rynku kapitałowego. W 2016 roku na czele rankingu wad rynku kapitałowego znalazł się silny wpływ polityki na rynek akcyjny. Ten problem wskazało aż 43% badanych inwestorów. Pozycje z dwóch kolejnych miejsc zestawienia, podatek od zysków kapitałowych i niska płynność, wybrane zostały przez odpowiednio 33% i 32% respondentów (ankietowani wskazywali kilka odpowiedzi). W 2017 roku sytuacja diametralnie się zmieniła.

Wykres dnia pokazuje największe problemy polskiego rynku kapitałowego wskazane przez uczestników badania inwestorów w 2017 roku:

Za OBI 2017

Inwestorzy indywidualni przestali więc traktować wpływ polityki na rynek jako słabość polskiego rynku kapitałowego. Jestem zaskoczony rozmiarami zmiany nastawienia inwestorów indywidualnych ale nie kierunkiem zmiany. Rok 2016 był okresem niepokoju związanego z tworzeniem rządowej polityki wobec problemu kredytów walutowych. Bardzo wysoki udział sektora bankowego w kapitalizacji warszawskiej giełdy sprawiał, że informacje o rozważanych przez rząd rozwiązaniach problemu kredytów walutowych miały wpływ na nastroje na całym rynku akcyjnym. W centrum uwagi znalazł się także inny istotny na polskim rynku segment – sektor energetyczny.

Odnoszę wrażenie, że z obserwacji procesu decyzyjnego w polskim rządzie, inwestorzy indywidualni wyciągnęli wniosek, że rząd będzie unikał decyzji destabilizujących rynek kapitałowy. To dlatego przestali traktować wpływ polityki jako słabość polskiego rynku kapitałowego. W pewnym sensie inwestorzy indywidualni na polskiej giełdzie będą mieli święta wolne od polityki.

Nie oznacza to oczywiście, że polski rynek kapitałowy jest wolny od wpływu decyzji politycznych. Taki wniosek byłby bardzo nierozsądny w sytuacji gdy Skarb Państwa jest najważniejszym inwestorem na GPW a kontrolowane przez niego spółki z sektora bankowego, energetycznego, paliwowego i surowcowego odgrywają kluczową rolę w najważniejszych indeksach. Tego wniosku nie da się także pogodzić z zapowiedziami aktywnej, interwencjonistycznej polityki gospodarczej.

Wielokrotnie podkreślaliśmy na Blogach Bossy niebezpieczeństwo związane z wprowadzaniem do procesu inwestycyjnego analizy sytuacji politycznej. To zagrożenie wynika przede wszystkim z wpływu indywidualnych preferencji politycznych na wyniki analizy sytuacji politycznej a tym samym na nastawienie rynkowe. Zachowanie amerykańskiego rynku akcyjnego w 2017 stanowi kolejne unaocznienie tego problemu – wielu inwestorów spodziewało się przecież silnej negatywnej reakcji rynku na zwycięstwo Trumpa a oczekiwania te w dużym stopniu wynikały z preferencji politycznych. Na amerykańskiej giełdzie powtórzyła się sytuacja z 2009 roku – tym razem jednak w obozie motywowanych ideologicznie niedźwiedzi znaleźli się zwolennicy Partii Demokratycznej. Krótko mówiąc, proces inwestycyjny podobnie jak spotkania rodzinne, mogą dużo skorzystać na trzymaniu ich z dala od polityki.

Świąteczne życzenia od blogerów Bossy przekazuję za pomocą mapy dnia. Dzięki uprzejmości Airbusa:

Za The Independent

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.