Gdy rynek stoi w ważnych miejscach

To co dzieje się w od pewnego czasu na wykresie EURUSD jest reprezentacją jednej z ciekawszych sytuacji dla techników. Na wykresie zarysował się schemat, który sprawia, że oczy wielu osób wpatrzone są w to co się właśnie odbywa, a odpowiednie zlecenia, albo już są przygotowane i złożone, albo trwa oczekiwanie na ostatecznie rozstrzygnięcie.

Na ten rodzaj układu zwraca uwagę między innymi Peter Brandt w Dzienniku profesjonalnego gracza giełdowego – mamy do czynienia z atrakcyjną długoterminową formacją, w której tle – w ujęciu krótkoterminowym – dzieją się również ważne rzeczy. I choć Brandt posiłkował się raczej wykresami dziennymi, tygodniowymi i miesięcznymi, spróbuję pokazać te zdarzenia przy wykorzystaniu ujęcia intra.

Zacznę od wykresu 30-minutowego.

EURUSD 30m

To jest wczorajszy dzień (24.11.2016) w godzinach przedpołudniowych. Na wykresie widać trójkąt zniżkujący i trwa właśnie próba wybicia z niego dołem. Gdy około 9:30 doszło do wybicia znacząco wzrosła zmienność. Kurs zaczął przebijać i wracać ponad zarysowaną poziomą linię. Mieliśmy klasyczną pułapkę podczas której wielu traderów traci pieniądze. Aktywują się zlecenia otwierające, zaraz potem odpalano zostają stopy chroniące, cała ta lawina sprawia, że rynek zaczyna być rozdygotany. Jeszcze jedna próba zejścia poniżej linii trójkąta i znów powrót. Godzinę później sytuacja odwrotna. Traderzy postawili jednak na wybicie górą. Ponownie gwałtowny ruch podczas przechodzenia przez opór wyznaczający górę formacji, powrót (ale już nie do wnętrza trójkąta), jeszcze kilka silnych ruchów, ale już nie będących jednoznacznym wybiciem w górę. Przez kilka godziny rynek oscyluje wokół 1,0565 ze zmiennością dwukrotnie wyższą, niż było to podczas formowania trójkąta.

Takich zdarzeń na wykresach intra jest całe mnóstwo. Nie zwracałbym na nie uwagi, gdyby nie szersze tło, czyli właśnie to o czym wspomina Brandt.

Zerknijmy na sytuację długoterminową – wykres tygodniowy EURUSD.

EURUSD -week

Rozległa konsolidacja ciągnąca się przez cały rok. I to co dzieje się w ujęciu mikro, to właśnie jeden z istotniejszych momentów. Mamy koniec tygodnia, a wykres właśnie flirtuje z poważnym wsparciem. Z perspektywy technicznej jego pokonanie zapowiada bardzo interesujący ruch. Umocnienie się dolara w skali tej, jaka miała miejsce w 2014 roku. Chyba, że… No właśnie…

Bardzo łatwo jest patrzeć na wykresy i oceniać to, co się już zdarzyło w przeszłości […] Wykresy są pomocne w realizowaniu transakcji, ale nie w przewidywaniu przyszłości – kropka. Przeświadczenie, że formacje techniczne są wiarygodnym prognostykiem zmian cen, jest w najlepszym wypadku nierozsądne. Wykres pomaga w spekulacji, a nie w prognozowaniu.  Peter Brandt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.