Wykres dnia: Powrót zysków

Jeśli mierzyć czas trwania sezonu publikacji wyników kwartalnych na Wall Street liczbą spółek z indeksu S&P500, które już ogłosiły wyniki, to półmetek został przekroczony. Zachowanie rynku wskazuje, iż raporty nie stały się szczególnie inspirujące dla inwestorów, ale nie powinno to przykryć znacznie ważniejszego wydarzenia, jakim jest powrót zysków.

Ostatnia notka na naszych blogach odnosiła się do prognoz analityków i realnych wyników spółek w USA, ale gdzieś zginął znacznie prostszy i ważniejszy fakt. Dlatego naszym wykresem na niedzielę jest zmiana, jaka dokonała się na Wall Street w bieżącym kwartale, która – jak myślę – przesądzi o tym, iż rok 2017 będzie jednak kolejnym rokiem hossy w USA. Pierwszy raz od przeszło roku średni zysk w indeksie S&P500 będzie pozytywny. Część spółek ciągle raportuje niższe przychody niż przed rokiem, co sygnalizuje, iż pozytywny wynik osiągany jest między innymi pilnowaniem kosztów, a nie wzrostami wolumenu sprzedaży. Nie zmienia to jednak faktu, iż rynek przetrzymał rok czekając na koniec recesji w spółkach i właśnie doczekał punktu granicznego. Kolejne kwartały powinny lepsze, choć warto ostrożnie operować nadziejami, iż zyski będą kilkunastoprocentowe. Koniec recesji w spółkach jest jednak faktem, który warto odnotować.

 zyski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.