Wykres dnia: co się działo po gwałtownych spadkach cen ropy?

Nie jest niespodzianką, że te same portale finansowe, które ostrzegały przed nieuniknionym krachem gospodarczym spowodowanym wysokimi cenami ropy gdy na przełomie wiosny i lata cena ropy WTI zbliżała się do poziomu 110 USD za baryłkę, obecnie ostrzegają przed nieuniknionym krachem gospodarczym spowodowanym niskimi cenami ropy.

Przekraczający już 45% w 12-miesięcznym horyzoncie czasowym spadek cen ropy naftowej bez wątpienia zostanie uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych mijającego roku. Dlatego dzisiejszą tabelą dnia jest przygotowana przez LPL Financial Research infografika pokazująca 7 przypadków gwałtownego spadku cen ropy naftowej w ostatnich 30 latach – to co działo się w gospodarce i na rynku finansowym w czasie spadków i w okresie roku po osiągnięciu przez 12-miesięczną zmianę cen ropy poziomu -35%. Infografikę opublikował na Twiterze Pedro da Costa:

Za LPL Financial Research

Za LPL Financial Research

Powyższa tabela wydaje się mi cenną ilustracją trudności, które napotykają inwestorzy i analitycy próbujący wykorzystać dane historyczne jako wskazówkę co do możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji rynkowej. Takie podejście do inwestowania oparte jest na założeniu, że jeśli struktura rynku nie zmieniła się istotnie to można się spodziewać, że rynek będzie reagował na pewne bodźce (zarówno wewnętrzne – cenowe jak i zewnętrzne – gospodarcze i polityczne) podobnie do sposobu, w jaki robił to w przeszłości. By wspomniane podejście badawcze miało szanse być użytecznym należy więc dołożyć starań by porównywane sytuacje były do siebie jak najbardziej podobne.

W praktyce jest to bardzo trudne co pokazuje powyższa infografika. Możemy na przykład zauważyć, że gwałtowne spadki cen ropy naftowej w ostatnich 30 latach zdarzały się w dwóch rodzajach sytuacji: w okresach poprzedzających osłabienie gospodarcze oraz w okresach pozbawionych oznak zbliżającego się osłabienia w gospodarce. W latach 1991, 2001 i 2008 spadkom cen ropy towarzyszyły spadki zysków operacyjnych firm z indeksu S&P 500 i negatywne wskazania indeksu wskaźników wyprzedzających koniunkturę (LEI). Dodatkowo w latach 2001 i 2008 spadkom cen ropy towarzyszyły duże spadki na rynku akcyjnym. W pozostałych sytuacjach spadki cen ropy naftowej miały miejsce w okresie relatywnie pozytywnej koniunktury gospodarczej.

W dużym uproszczeniu, to co widać na infografice przedstawia raczej banalny fakt, że spadki cen ropy mogą być związane ze stroną popytową (osłabienie gospodarcze zmniejsza popyt na ropę i prowadzi do spadków cen) oraz ze stroną podażową (duże inwestycje w poprzednich latach albo postęp technologiczny prowadzą do wzrostu produkcji ropy naftowej, nadwyżki podaży i spadku cen). Opisane dwie kategorie spadków cen ropy naftowej mogą się od siebie bardzo różnić i być może te różnice należy uwzględnić szukając historycznych porównań z obecną sytuacją. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób nie tylko ogranicza się liczbę dostępnych do analizy zdarzeń ale także naraża się na błąd nadmiernej optymalizacji.

Właśnie dlatego szukanie historycznych odniesień dla obecnej sytuacji rynkowej jest przedsięwzięciem dużo trudniejszym niż może się to w pierwszym wrażeniu wydawać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.