Dążenie wielu graczy giełdowych do perfekcyjnego wejścia na rynek może mieć dziwne konsekwencje. Czytelnicy powinni w tym momencie przypomnieć sobie, czy zdarzyło im się kiedykolwiek „odpuścić” zakupy, ponieważ nie otworzyli pozycji odpowiednio wcześnie. Naturalnie taka reakcja nie jest zła – skoro pewien warunek nie został spełniony, nie powinniśmy występować przeciw własnym procedurom. Co jednak w sytuacji, gdy oczekujemy silnego i długotrwałego trendu i z różnych powodów przegapiliśmy jego początek?

Według J. Schwagera sprawa jest prosta i zawiera się w regule 8:

„Jeśli przegapisz pierwszą część nowego trendu, nie rezygnuj z niego (jeśli potrafisz wyznaczyć rozsądne linie obrony).”

Ponownie (jak przy innych regułach) ta wskazówka nie będzie stanowić problemu dla doświadczonego gracza, jednak początkujący może mieć ogromny problem. Co to znaczy „pierwsza część nowego trendu” – czy jeśli nastąpiło gwałtowne wybicie z formacji odwracającej trend, to jest to już ta pierwsza część? Czy może należy poczekać do pierwszej korekty? Czy jeśli oczekuję wzrostu o kilkadziesiąt procent, to mam wchodzić po zwyżce o 10%? Tego rodzaju pytania pojawią się prawdopodobnie w głowie wielu inwestorów.

W zasadzie poza doprecyzowaniem swoich własnych kryteriów (jeśli się je zajmuje) to jedynym sensownym rozwiązaniem jest druga część tej reguły – wyznacz linie obrony, czyli po prostu jak przy każdej transakcji, podejmij ryzyko tylko postaraj się je wcześniej określić.

O uśrednianiu transakcji napisano już całe kilometry tekstów. Z jednej strony zwolennicy pasywnego inwestowania podkreślają, jak bardzo sensowna może to być metoda (najczęściej się ją poleca podczas hossy, w czasie przedłużającej się bessy admiratorzy tej techniki wykruszają się w ciszy, licząc na to, że ich inwestycja kiedyś jednak przyniesie zysk), z drugiej aktywni gracze na rynkach lewarowanych (kontrakty terminowe, forex) zwracają uwagę na to, jak bardzo ryzykowna to technika. A co w sytuacji, gdy mamy otwartą pozycję po jakiejś cenie, rynek wykonał ruch zgodny z naszym oczekiwaniem, a następnie spada. Powiedzmy, tak jak na poniższym wykresie kontraktów na WIG20 – otworzyliśmy długą pozycję pod koniec marca (zaznaczone na zielono) na wybiciu, po cenie 2380, rynek poszedł do góry kilkadziesiąt punktów i znalazł się znów na naszym poziomie. Powiększyć tę pozycję, czy nie?

FW20_kupno

Reguła 12

„Nigdy nie podwajaj pozycji w pobliżu poziomu wejścia, kiedy rynek powraca do tego poziomu. Taka pełna korekta jest często oznaką słabości rynku.

Nie wdając się w dyskusje, co faktycznie wydarzyło się na naszych kontraktach, zwróćmy uwagę, że w tym przypadku Schwager pisze o radykalnym rozwiązaniu, czyli podwojeniu pozycji. Czy jego kategoryczne „nigdy” ma w tym wypadku uzasadnienie?

Ponownie należałoby się odwołać do naszych własnych kryteriów zawierania transakcji. Przecież mogą one dopuszczać  takie rozwiązania, na przykład warunkując je od wielkości ruchu poprzedzającego korektę, lub ustawiającego znacznie bliżej poziomy stop dla tej drugiej pozycji, bądź dla całości. Być może ta reguła ma sens dla początkujących – oduczy ich uśredniania, ale z czasem warto do niej podejść krytycznie, bazując na własnych doświadczeniach.

**

 

Reguły omówione w poprzednich częściach:

Otwieranie pozycji

Reguła 1, Reguła 3

https://blogi.bossa.pl/2014/04/04/reguly-reguly-reguly-podstawy/

Reguła 4, Reguła 7

https://blogi.bossa.pl/2014/04/08/reguly-j-schwagera-2/

 

źrodło: Analiza techniczna rynków terminowych, J.Schwager

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.