Reklama, czyli drugie życie kota

Do Gazety Wyborczej dodano reklamę w formie doklejonej na pierwszej stronie książeczki ?Gdzie będzie najlepsza pogoda?. Nie była to jednak reklama ani nowego portalu pogodowego, ani starego, była to reklama jednego z funduszy inwestycyjnych. O tyle interesująca, że dwa dni temu (13. Czerwca) Komisja Nadzoru Finansowego po swoim posiedzeniu wydała następujący komunikat:

?KNF, na podstawie art. 229 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jednogłośnie wydała decyzje zakazujące ogłaszania informacji reklamowych mogących wprowadzić w błąd poprzez zastosowanie rozwiązań graficznych, które w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają odbiorcom przekazu reklamowego swobodne zapoznanie się z jego treścią oraz nakazujące ogłoszenie sprostowań przez:

? BZ WBK AIB TFI SA (reklamy Arka BZ WBK Zrównoważonego FIO),

? Millennium TFI SA (reklamy Millennium FIO Akcji),

? Union Investment TFI SA (reklamy UniKorona Zrównoważonego FIO).

Reklamy funduszy inwestycyjnych powinny byc rzetelne i w czytelny sposób informować nieprofesjonalnych klientów o ryzyku inwestycyjnym. Fundusze nwestycyjne są bardzo potrzebne rynkowi finansowemu ? przynoszą wiele korzyści klientom i całej gospodarce. Reklamy powinny budować zaufanie do rynku. Nierzetelne reklamy funduszy inwestycyjnych są niedopuszczalne i będą się spotykać z reakcja KNF.?

Wśród upomnianych funduszy nie ma tego, który właśnie się zareklamował w Gazecie Wyborczej. Przyjrzyjmy się więc tej niepozornej ulotce. Reklamuje ona fundusz BPH TFI ? BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej.

Poza typowym marektingowym bełkotem ?analitycy rynku finansowego są zgodni w opinii, że kraje Europy Wschodzącej mają dziś do zaoferowania imponującą koniunkturę dla pokaźnych zysków? (co to jest ?imponująca koniunktura dla zysków? !?!) mamy tabelkę ?Wyniki funduszu na tle konkurencji?

Z tabelki wynika, że w ciągu 1 miesiąca fundusz BPH przyniósł około 5 proc, w ciągu 3 miesięcy ok. 6 proc., w ciągu 6-ciu miesięcy – ok. 18 proc, zaś w okresie od 19.09 2006 do 30.04.2007 ok. 23 procent.

Każdorazowo było to lepiej niż ?średnio konkurencja? Nie wiemy, kto to ta konkurencja, ale wiemy, że jest lepiej.

Jeszcze w połowie lat dziewięćdziesiątych nasze fundusze uwielbiały podawać wyniki w wyrafinowanych okresach np. od 17 kwietnia do 26 września, żeby pokazać jak to fantastycznie zarabiają. Później się trochę uspokoiły i zaczęto wyniki publikować w ?równych miesiącach?. BPH pozornie wrócił do tej tradycji podając wynik od 19.09.2006 do 30.04.2007.

Co do pierwszej daty zacytujmy informację, którą można znaleźć w ulotce ?Od 19.09.2006 BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej realizuje politykę zakładającą inwestowanie w akcje spółek działających na terenie tzw. Europy Wschodzącej?.

Czyli pozornie w porządku ? wyniki są rzetelnie pokazane od ?początku?. Ale 30 kwietnia musi zastanawiać. Mamy połowę czerwca. Jakoś trudno mi uwierzyć, znając trochę tryb przygotowywania reklam, że druk tej ulotki musiał trwać półtora miesiąca? Od tamtego czasu do dziś fundusz zyskał jeszcze ok. 1.8 procenta. No chyba, że ?średnio konkurencja? miała więcej.

Wróćmy jednak jeszcze raz do początku. Czy 19 września 2006 roku wystartował ów fundusz? Mniej zaznajomieni z rynkiem funduszy mogli by tak uznać. Tymczasem ten fundusz, jak kot ma już swoje kolejne życie. Wcześniej był znany jako ?BPH FIO Top Europa?. Niestety nie okazał się na tyle TOP, by wspominać o nim nowym inwestorom.

A szkoda bo mogli by się dowiedzieć, że fundusz istnieje już 6 lat i dopiero teraz zbliżył się do swoich poziomów startowych (brakuje jeszcze ok. 10 procent). Wcześniej inwestorzy, którzy powierzyli pieniądze zarządzającym (którzy nie ulegli zmianie) mogli stracić bagatela nawet 50 procent.

Poniżej wykres całej historii funduszu, którą trudno znaleźć nie tylko w reklamówce BPH TFI, ale nawet na stronach www towarzystwa.

BPH FIO

I na tle indeksu WIG20.

BPH na tle WIG
Cóż, czy jeszcze coś należy dodawać?

[materiał z archiwum GZ/salon24, oryginalny link z dyskusjami]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.