III filar bez fundamentów

Zamieszanie wokół franka szwajcarskiego przykryło debatę, jaka odbyła się w Kancelarii Prezydenta na temat III filara systemu emerytalnego. Przyjrzałem się propozycjom Towarzystwa Ekonomistów Polskich, które wahają pomiędzy już istniejącymi zachętami podatkowymi, a jakimś kolejnym przymusem. Uderzające było pominięcie problemu, jaki pojawił się w Polsce po zmianach w OFE –  upadku zaufania do państwa.

Czytaj dalej >

IKE i IKZE – tak podobne, a tak różne

Rządowy projektu zmian w systemie emerytalnym, który trafił właśnie do konsultacji społecznych przewiduje między innymi położenie większego nacisku na działania mające zachęcić Polaków do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. W ramach trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego, obok znanych już IKE i PPE, zaczną funkcjonować IKZE – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE będą pod wieloma względami podobne do IKE, ale nie sposób pominąć istotnych różnic.

Czytaj dalej >