Pierwszy raz udało się mi zacytować Eminema na Blogach Bossy. I to od razu w tytule tekstu. Okazją do tego jest raport roczny spółki All in! Games SA za 2023 rok.

Wyniki spółki za 2023 rok pozwalają rozliczyć cały, pięcioletni okres prognozy wyników spółki, która znalazł się w Planie Połączenia giełdowej spółki Setanta SA. z nie giełdową spółką ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Plan pochodzi z września 2019 roku. Zawarta w nim prognoza wyników na lata 2019-2023 pochodzi od zarządu spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o.

Prognoza stanowiła dane wejściowe wyceny spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. sporządzonej przez biegłego rewidenta. Wspomniana wycena (razem z wyceną Setanta SA) decydowała o parytecie przydziału akcji Setanta SA wspólnikom ALL IN! GAMES Sp. z o.o. Stanowiła też punkt odniesienia dla giełdowych inwestorów zastanawiających się ile może być warty nowy podmiot. Biegły rewident wycenił spółkę na 331,5 mln złotych.

Połączenie doszło do skutku. W mechanizmie odwrotnego przejęcia ALL IN! GAMES Sp. z o.o. weszła na GPW. Jest notowana jako All in! Games SA. Kapitalizacja firmy wynosi 112 mln zł.

Wycena spółki ALL IN! GAMES Sp. z o.o. i prognoza wyników w latach 2019-2023 stały się częścią historii GPW. Myślę, że stały się memem. Symbolem prognoz, które się nie sprawdziły bo (niemal) nie miały szans się sprawdzić.

Prognozy zarządu ALL IN! GAMES Sp. z o.o. „rozliczałem” już dwa lata temu. Teraz możemy rozliczyć cały okres, który obejmowała prognoza. Wygląda to tak:

W 2019 roku zarząd ALL IN! GAMES Sp. z o.o. prognozował, że spółka osiągnie w 2023 roku 420 mln zł przychodów i 139 mln zł zysku netto. W sprawozdaniu finansowym za 2023 roku All in! Games wykazała 3,97 zł mln przychodów (mniej niż 1% prognozy) i 6,53 mln zł straty netto.

By sprawdzić jako bardzo ambitna (w sektorze inwestycyjnym popularny eufemizm terminu absurdalna w odniesieniu do prognoz) była prognoza z 2019 roku sprawdziłem ile spółek z sektora gamedev z GPW zdołało przekroczyć 420 mln zł rocznych przychodów. Trzy spółki:

  • CD Projekt (przez 8 lat)
  • Huuge (przez 7 lat)
  • Ten Square Games (przez 4 lata)

Ani Playway ani 11 bit studios nie zdołały jeszcze przekroczyć tego poziomu.

Ktoś może powiedzieć, że nie ma z czego robić afery bo w sektorze korporacyjnym i inwestycyjnym nietrafione prognozy to chleb poprzedni. To prawda. Jednak szacunki, o których piszę to coś więcej niż nietrafiona prognoza. Wystarczy popatrzeć jak bardzo rozminęła się z rzeczywistością prognoza przychodów w kolejnych latach (zrealizowane przychody jako procent oryginalnej prognozy):

  • 6,8%
  • 23%
  • 18%
  • 5,5%
  • 0,9%

W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że prognozy w sektorze inwestycyjnym nie sprawdzają się z czterech podstawowych powodów.

Wystąpiło wydarzenie spoza przyjętych w prognozie rozsądnych założeń: trudne do przewidzenia, mało prawdopodobne, o silnym wpływie na biznes i otoczenie rynkowe spółki. Na przykład pandemia albo inwazja Rosji na Ukrainę. Trudno mieć pretensje do kogokolwiek kto nie trafił z prognozami dla operatów kin, restauracji i hoteli w 2020 roku.

W prognozie przyjęto błędne założenia (co do znanych wydarzeń lub trendów) lub błędnie zinterpretowano ich wpływ na wyniki spółki. To zapewne najczęstsza przyczyna przestrzelonych prognoz. Można na przykład założyć, że nie wszystkie spółki typowane przez inwestorów i analityków jako beneficjenci rozwoju AI skorzystają na tym trendzie i nie wszystkie spółki wskazywane jako zagrożone przez rozwój AI okażą się zranione przez ten trend.

Prognoza wynika z silnych przekonań rynkowych inwestora lub analityka. Jest podporządkowana optymistycznemu albo pesymistycznemu sentymentowi, niechęci do sektora lub spółki albo entuzjazmowi wobec sektora lub spółki. Do tej kategorii można moim zdaniem zaliczyć interesujące, transparentne i merytorycznie poprawne prognozy analityków ARK Invest i Cathie Wood dla Tesli.

Prognoza wynika z marketingowych lub biznesowych potrzeb zarządu, firmy inwestycyjnej czy inwestora. Nie jest oparta na żadnym sensownym procesie analitycznym. Jest wyrazem życzeniowego myślenia a głównym powodem jej powstania i rozpowszechniana jest próba oddziaływania na rynkowy sentyment wokół spółki. Myślę, że wiele publicznych wypowiedzi Elona Muska należy do tej kategorii prognoz (na przykład 1 milion autonomicznych taksówek Tesli do końca 2020 roku). Moim zdaniem do tej kategorii należą też prognozy zarządu ALL IN! GAMES Sp. z o.o. z 2019 roku.

Moim zdaniem relatywnie łatwo jest zidentyfikować prognozy z dwóch ostatnich kategorii. Inwestorzy często dają się zwieść tym prognozom gdy są one zgodne z ich własnym sentymentem i oczekiwaniami wobec rynku czy spółki. Wtedy wyłączają swój zdrowy sceptycyzm i krytyczne podejście. Ignorowanie prognoz, które w momencie powstania mają ewidentne wady, stawiające pod znakiem zapytania ich przydatność, może być przykładem przydatnego w inwestowaniu unikania prostych błędów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.