Ego – wróg czy przyjaciel inwestora? Część 5

Słowo ego pojawia się w podręcznikach inwestycyjnych zwykle w pejoratywnym ujęciu, jako zawalidroga, balast, coś niepożądanego. Dlatego postuluję w poniższym wpisie przywrócenie pewnego balansu w tym myśleniu.

______________________________________________________

   W poprzednich częściach tego cyklu:

_____________________________________________________

Pamiętajmy, że ego spełnia rolę naszej tarczy w wielu konfliktowych sytuacjach, jest ochroną dla naszej tożsamości, jedności, poczucia wartości. Daje nam mechanizmy ochronne przed lękiem i stresami. Pomaga radzić sobie z emocjami, o ile świadomie do tego podchodzimy. Spełnia więc również pożądane role, dlatego zanim przejdę do tematów negatywnego oddziaływania ego, chciałbym krótko nazwać i zdefiniować w kilku klarownych punktach pozytywne jego oddziaływania w inwestowaniu.

                              POZYWNE ASPEKTY DZIAŁANIA EGO

 

   Sublimacja

To jeden z mechanizmów obronnych Ego, które omawiałem w poprzednich odcinkach, ale przeniosłem go tutaj z racji pewnej pozytywnej odmienności. Sublimacja oznacza przekierowanie swoich nieakceptowalnych impulsów w bardziej akceptowalne lub produktywne działania. Na przykład, intensywne emocje związane z tradingiem mogą być przekierowane na naukę i rozwój osobisty (choćby właśnie inwestowania) albo choćby na takie prozaiczne dziedziny jak sport czy pasje, które pozwalają zamortyzować nadmiar energii i złagodzić przebodźcowanie.

  Dążenie do sukcesu

Ego często staje się motywatorem dla inwestorów do osiągania wysokich wyników, co może prowadzić do intensywnych testów, nauki i ciągłego doskonalenia umiejętności. Chęć udowodnienia swojej wartości może skłaniać inwestorów do poszukiwania nowych, potencjalnie zyskownych okazji inwestycyjnych, nowych strategii, nowych pomysłów.

   Konkurencyjność

Ego może nakręcać poczucie rywalizacji z innymi inwestorami, co może być silnym motywatorem do zwiększania własnej wiedzy i umiejętności, aby przewyższyć osiągnięcia innych.

   Potwierdzenie kompetencji

Sukces na giełdzie może służyć jako środek do wzmocnienia poczucia własnej wartości i kompetencji. Przypomnijmy sobie to poczucie błogości po dobrej transakcji. Uwaga jednak – bez kontroli to łatwo przeradza się w nadmierne zadufanie w sobie i poczucie syndromu boga.

   Samorealizacja

Dla niektórych inwestorów giełdowych osiągnięcie sukcesu na rynku jest częścią większego celu życiowego lub marzenia o niezależności finansowej. Ego, poprzez dążenie do realizacji tych celów, może być ważnym w tym przedsięwzięciu motywatorem.

   Pokonywanie wyzwań

Możemy podejść do giełdy jako challengu, którego wielokrotnie w życiu poszukujemy. Ego w tym układzie napędza do podejmowania i pokonywania wyzwań rynkowych, traktując je jako sposób na testowanie i rozwijanie swoich umiejętności. Sukces w tych sytuacjach może przynieść ogromną satysfakcję, albo przynajmniej starania w osiągnięciu tego sukcesu. Nie zawsze i nie każdemu udaje się w finale wygrywać z rynkiem, ale przynajmniej może zaliczyć sobie do CV próbę jego pokonania i zdobyte dzięku temu nowe umiejętności.

   Odporność na porażki

Silne ego przydaje się, gdy ma pomóc w utrzymaniu motywacji i determinacji po doświadczeniu strat, niepowodzeń. Przekonanie o własnej wartości i umiejętnościach może też skłaniać do analizy popełnionych błędów, co nie każdy ma chęć robić, i podejmowania działań mających na celu poprawę w przyszłości. Inwestorzy z silnym ego często lepiej radzą sobie z porażkami, ponieważ ich poczucie własnej wartości pomaga im szybko wstać po upadku i kontynuować działanie, lepiej radzą sobie z nieuniknionymi stratami, szybko się regenerują i kontynuują inwestowanie bez utraty motywacji.

   Pewność siebie

To ego zapewnia inwestorom pewność siebie potrzebną do podejmowania trudnych naprawdę decyzji w tym biznesie. Ta wewnętrzna wiara w swoje umiejętności może pomóc w przetrwaniu w niestabilnych warunkach rynkowych i zachowaniu spokoju w obliczu niepewności.

   Zdolność do podejmowania ryzyka

Ego jest tym silnikiem, który zachęca nas do podejmowania ryzyka finansowego na giełdzie w ogóle, nie każdy przecież ma w sobie tyle siły, by to robić. Ta otwartość wspomagana apetytem na ryzyko może dalej prowadzić do odkrywania nowych, potencjalnie dochodowych okazji inwestycyjnych, których inni mogą unikać z obawy przed porażką. Tak się zdobywa to, co inni uważają za niemożliwe lub poza zasięgiem.

   Ochrona przed wpływem tłumu

Inwestorzy z dobrze rozwiniętym ego mogą być mniej podatni na wpływy zewnętrzne i presję rynkową, co pozwala im unikać pułapek psychologicznych takich jak efekt stadny, panika, bezmyślne naśladownictwo.

   Innowacyjność

Ego może napędzać kreatywność i innowacyjność, skłaniając do szukania nowatorskich rozwiązań i eksplorowania niekonwencjonalnych strategii inwestycyjnych.

   Szybkie podejmowanie decyzji

Ego wzmacnia pewność siebie, co jest niezbędne traderom w szybkim podejmowaniu decyzji, często w sytuacjach wysokiego stresu i niepewności.

   Zdolność do działania pod presją

Silne ego może pomóc traderom utrzymać spokój i skupienie nawet w najbardziej stresujących warunkach, umożliwiając efektywne zarządzanie ryzykiem na szybko zmieniających się rynkach.

   Samoświadomość

To swego rodzaju mechanizm zwrotny – samoświadomość pomaga w kontroli ego, a samo ego może sprzyjać rozwojowi samoświadomości, która jest kluczowa dla zrozumienia własnych emocjonalnych reakcji i unikania impulsywnych decyzji pod wpływem chwilowych emocji.

   Optymizm

Zrównoważone ego może pomóc w utrzymaniu optymistycznego nastawienia, które jest niezbędne dla długotrwałego sukcesu w inwestowaniu, zachęcając do wiary w siebie, w swoje możliwości, w mniejszy lub większy sukces i osiąganie celów.

   Zdolność do adaptacji

Dobrze zrównoważone ego może również sprzyjać elastyczności i zdolności do adaptacji, ponieważ silna wewnętrzna wiara w siebie pozwala na szybsze porzucenie nieefektywnych strategii i dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych.

                   ***

Ego działa więc nie tylko jak nasz strażnik, ale i wewnętrzny napęd, który jest naprawdę potrzebny w tej dość trudnej branży, szczególnie w tradingu. Kluczową kwestią jest w tej mierze pełna ŚWIADOMOŚĆ jego działania, co daje możliwość jego w dużym stopniu kształtowania wg uznania. Potrzeba sporo siły, żeby bez obaw przyglądać się swoim błędom, złym nawykom czy choćby targającym nas emocjom i aktywnie je zmieniać, kształtować.

Do tego potrzeba balansu mentalnego. Zbyt silne ego może prowadzić do serii pułapek, głupich ruchów, do ignorowania ryzyka, przeceniania własnych umiejętności czy podejmowania nieprzemyślanych decyzji. Dlatego kluczowe jest, aby zachować równowagę, łącząc motywację i determinację z pokorą, otwartością na naukę i zdolnością do obiektywnej oceny własnych działań.

Zbyt kruche ego też nie jest zaletą w tym biznesie, łatwo bowiem dać się sprowokować, pokonać, ulec, sponiewierać.

Teraz, gdy mamy wiedzę o tym, że w ego siła, a nie tylko porażki, możemy przejść do spraw trudnych i mniej przyjemnych, czyli tego, jak ego sprowadza nas na manowce i co z tym zrobić.

CDN

—kat–

p.s. Na naszych mediach (blog, X) dyżuruję w każdy wtorek i piątek, wrzucając teksty czy tweety. To wówczas mnie najłatwiej złapać. W inne dni moja aktywność spada, dlatego czasem trzeba poczekać na odpowiedź.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.