Oczywiste idee inwestycyjne

Na rynku regularnie występują sytuacje, w których jedna narracja, jeden scenariusz dominuje myślenie o przyszłości. Tak bardzo, że większość inwestorów nie może sobie wyobrazić alternatywnej przyszłości.

W takich momentach pojawiają się oczywiste pomysły inwestycyjne. Ich sprawdzalność nie różni się od sprawdzalności dominujących narracji. Czasem są strzałem w dziesiątkę a czasem eksplodują w portfelu inwestora jak granatnik w biurze komendanta policji.

Dziś pokazaliśmy na platformie X oczywisty pomysł inwestycyjny, który się sprawdził. Fundamentem tego pomysłu było przekonanie, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę wzrośnie globalne zapotrzebowanie na sprzęt militarny co pozytywnie odbije się na przychodach i zyskach firm zbrojeniowych. Europejskie firmy zbrojeniowe – Rheinmetall z Niemiec, Saab ze Szwecji, Leonardo z Włoch i BAE Systems z Wielkiej Brytanii – przyniosły atrakcyjne stopy zwrotu w ostatnich dwóch latach i z łatwością pobiły europejski szeroki rynek akcyjny.

Za Yahoo Finance

Czy był to jedyny możliwy scenariusz? Na pewno nie w momencie wybuchu wojny. Szybkie rosyjskie zwycięstwo i jego akceptacja w Europie mogły niewiele zmienić w podejściu europejskich członków NATO do polityki obronnej i wydatków zbrojeniowych. Ale po kilku tygodniach wojny, gdy wiadomo było, że konflikt potrwa długo i gdy liderzy europejskich państw, jeden po drugim, zapowiadali zwiększenie wydatków zbrojeniowych, wspomniany scenariusz wydawał się już bardzo prawdopodobny. Czy to oznacza, że wszyscy mamy w portfelach akcje Rheinmetall. Nie sądzę.

Warto jednak zauważyć, że nie każdy pomysł inwestycyjny opierający się na prognozie o wzroście zapotrzebowania na dany produkt lub grupę produktów przekłada się na zyskowną transakcję. Można wymienić cztery czynniki, które mogą załamać tę relację. Pierwszy jest oczywisty – wysokie początkowe wyceny mogą zniszczyć zyskowność najlepszych idei inwestycyjnych. Wzrost zapotrzebowania na dany produkt może uruchomić falę inwestycji i doprowadzić do dużej konkurencji w sektorze – myślę, że branża paneli fotowoltaicznych będzie tu dobrym przykładem. Mogą też wystąpić trendy makroekonomiczne, takie jak wzrost cen surowców potrzebnych do produkcji, które obniżą zyskowność nawet na rynku  z dynamicznie rosnącym popytem. Ze względu na charakterystykę przemysłu zbrojeniowego te dwa ostatnie czynniki zapewne odgrywają w nim mniejszą rolę niż w innych sektorach. Wreszcie, negatywne czynniki mogą wystąpić na poziomie pojedynczych firm – niekompetentny zarząd może zaprzepaścić nawet największy rynkowy boom. Tak jak zbyt duży apetyt kończący się podpisaniem umów, które nie potrafi się zrealizować i które kończą się wysokimi karami umownymi albo brak możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych.

Tak więc nawet w najbardziej oczywistych, osadzonych na mocnych fundamentach, pomysłach inwestycyjnych możemy znaleźć słabe punkty, rzeczy, które mogą popsuć zyskowną realizacją tych pomysłów.

Są też oczywiste inwestycyjne pomysły, które kompletnie nie wypaliły. Wspomnę o jednym z nich – inwestowaniu pod nastawienie i polityczne plany amerykańskich prezydentów. To zagadnienie na czasie bo im bliżej amerykańskich wyborów tym więcej będzie analiz o akcjach, które zyskają w przypadku zwycięstwa Trumpa. Zwycięstwa, które zgodnie z aktualnymi prognozami jest bardzo realne.

Oczywistymi pomysłami było inwestowanie w sektor paliwowy pod zwycięstwo Trumpa w 2016 roku (bo republikańscy prezydenci są przychylni spółkom paliwowym i nieprzychylni regulacjom ograniczającym eksplorację i wydobycie ropy i gazu) oraz inwestowanie w sektor zielonej energii po zwycięstwie Bidena (bo demokratyczni prezydenci są przychylni inwestycjom w OZE w ramach walki z ociepleniem klimatu). Warto zauważyć, że obydwa pomysły nie są przykładem politycznego skrzywienia w rodzaju „socjalista Biden zniszczy amerykańską gospodarkę i załamie rynek akcyjny”. Opierają się na sensownej analizie preferencji polityków w dziedzinie gospodarczej i pomysłów z ich programu wyborczego.

Zobaczmy więc jak spisały się ETF-y na sektor energii (ticker IYE), branżę eksploracji i wydobycia ropy i gazu (ticker IEO), branżę energii odnawialnej w USA (ticker PBW) i akcje producenta broni Smith & Wesson (ticker SWBI) od wyboru Trumpa do następnych wyborów i od wyboru Bidena do teraz.

Najpierw Trump:

Za Yahoo Finance

Teraz Biden:

Za Yahoo Finance

Jak widać prezydentura Trumpa była fatalnym okresem dla notowań spółek z sektora energii i paliw oraz świetnym okresem dla spółek z sektora OZE.

Prezydenta Bidena była fatalnym okresem dla notowań spółek z sektora OZE i świetnym okresem dla spółek z sektora energii i paliw. Zaraz, zaraz, nie miało być na odwrót?

Okazało się, że polityczne preferencje co do polityki gospodarczej i decyzje regulacyjne były dużo słabszymi czynnikami niż duże trendy makroekonomiczne i nieatrakcyjne wyceny.

Pomysły inwestycyjne oparte na konkretnym trendzie branżowym, makroekonomicznym czy politycznym powinny brać pod uwagę inne czynniki, które mogą wpłynąć na warunki biznesowe i w konsekwencji stopy zwrotu. Powinny też ocenić siłę tych czynników. Pomocna w takim podejściu może być analiza „premortem”: wyobrażenie sobie, że pomysł inwestycyjny nie wypalił i próba znalezienia potencjalnych przyczyn takiego scenariusza. Może się bowiem okazać, że pomysł nie jest tak oczywisty jaki się wydaje w pierwszym wrażeniu.

1 Komentarz

  1. Simon

    Pandemia – mercator:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.