Nasdaq Composite w IV kwartale

W naszym wykresie na niedzielę spojrzeliśmy na zachowanie WIG20 w IV kwartale. W związku z tym, iż Nasdaq Composite spada ostatnio dynamicznie proponuję spojrzenie na indeks amerykańskiej giełdy technologicznej w tej samej części roku.

Odnotujmy na początek, iż włącznie z dzisiejszym spadkiem, odejście Nasdaqa Composite od szczytu hossy w perspektywie intra przekroczyło już 13 procent, więc amerykański rynek nowych technologii wypełnia definicję technicznej korekty. Spadek jest na tyle dynamiczny, iż zredukował zwyżkę w perspektywie year-to-date do ledwie 20,70 procent, więc to, co w lipcu było rokiem doskonałym, dziś staje się ciągle rokiem dobrym, ale już nie spektakularnym.

Ważniejszym pytaniem jest, czy ten spadek jest okazją do zakupów, czy też może zapowiedzią słabego czwartego kwartału, który – jak zobaczymy poniżej – był dla indeksu Nasdaq Composite czytelnie lepszy od średniej z innych kwartałów? Wyliczenia obejmują historię od 1990 roku i kończą się na zamknięciu sesji wczorajszej. Dzisiejsza przecena nie jest uwzględniona tam, gdzie dane obejmują zachowanie rynku w IV kwartale 2023 roku. Również dane historyczne dla wszystkich kwartałów i wszystkich IV kwartałów w próbce nie zawierają trwającego ciągle okresu  rozliczeniowego.

Historycznie rzecz biorąc IV kwartał jest dla Nasdaqa Composite czytelnie lepszy od średniej dla wszystkich kwartałów w roku. Średnia zwyżka w IV kwartale wynosi 6,23 procent, gdy średni wzrost ze wszystkich kwartałów wynosi 3,26 procent. Co zrozumiałe, znacznie lepiej prezentuje się średnia z IV kwartałów wzrostowych, która wynosi 11,78 procent. Co ciekawe, średnia z IV kwartałów spadkowych jest niemal lustrzanym odbiciem kwartałów wzrostowych i wynosi -11,12 procent. W tym układzie warto odnotować, iż spadkowych IV kwartałów – od 1990 roku – było ledwie 8, gdy  Nasdaq Composite kończył IV kwartał zwyżką aż 25 razy.

Zmiany Nasdaqa Composite w IV kwartale – ostatni słupek aktualny kwartał.

Równie ciekawie prezentuje się fakt, iż w analizowanej historii tylko raz pojawiła się seria dwóch spadkowych IV kwartałów z rzędu i miało to miejsce w czasie kryzysu finansowego 2007-2008 roku. W istocie Nasdaq Composite miał tendencję raczej do innego zachowania, w którym IV kwartał spadkowy owocował serią IV kwartałów wzrostowych. Tym razem – na dzień 25 października – rynek jest w położeniu, w którym Nasdaq Composite traci drugi kwartał z rzędu, więc może stanie się coś, co miało miejsce w ostatnich 34 latach ledwie raz albo rynek pozbiera się w finałowych dwóch miesiącach roku i jednak skoczy na północ wypełniając historyczną prawidłowość.

Aktualna zmiana kwartalna Nasdaqa Composite na tle IV kwartałów w przeszłości.

Z obowiązku odnotujmy, iż  historyczna średnia zmiana Nasdaqa Composite w IV kwartale wynosi 6,23 procent i jest niewiele większa od historycznej średniej WIG20, który w IV kwartale rósł o 4,71 procent. Kolejnym faktem jest, iż wzrost WIG20 w IV kwartale – jeśli kwartał był wzrostowy – wyniósł średnio 11,40 procent, co jeszcze lepiej koresponduje ze średnią z wzrostów Nasdaqa Composite o 11,78 procent. Bez sprawdzania historii możemy założyć, że wzrostowy kwartał na Nasdaqu pomagał wzrostom WIG20, więc lepiej trzymajmy kciuki za popyt na amerykańskiej giełdzie technologicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.