Na ile obecna hossa jest wyjątkowa, inna, odbiegająca od przekonań i wyobrażeń?

Aby pokonać ograniczenia naszej wyobraźni i umiejscowić obecną hossę na tle historii, zebrałem wszystkie szeregi cen z poprzednich hoss na indeksie WIG i wrzuciłem je na jeden wykres do porównań. A w zasadzie na 2 wykresy, ponieważ historia WIG nie była aż tak linearna jak mogłoby się to wydawać i potrzeba więcej ujęć.

Wykres pierwszy pokazuje wszystkie dotychczasowe hossy w skali logarytmicznej i zaraz wyjaśnię z jakiego powodu:

Każda hossa na powyższym wykresie zaczyna się na rzeczywistym poziomie indeksu WIG pierwszego dnia jej startu. Tym pierwszym dniem był poziom zamknięcia pierwszej sesji po wykonaniu dołka przez bessę poprzedzającą bezpośrednio daną hossę.

Jak widać 4 hossy rozpoczęły się na mniej więcej podobnych poziomach (krzywe na samej górze), na innych poziomach się oczywiście skończyły, różną miały dynamikę.

Najdłuższa hossa rozpoczęła się w 2001 roku i trwała 1446 sesji. Był mały kłopot z jej dokładnym wyznaczeniem, ponieważ w 2002 roku indeks ponownie spadł ponad 20%, co można zdefiniować jako kolejną techniczną bessę. Jednak pod uwagę brałem cykle koniunktury związane z określonymi wydarzeniami, a przy tym w każdej hossie i bessie zdarzają się korekty ponad 20%. Uznaję więc, że po bessie dot.comowej przyszła hossa, w której nastąpiła ponad 20% korekta i to nie jedyny taki przypadek.

W latach 1997-1998 mieliśmy 2 bessy jedna po drugiej i na mniej więcej podobnych poziomach. Dlatego nie wydzielam krótkiego okresu je przedzielającego jako osobną hossę.

Zresztą hossy/bessy najlepiej wyznacza się z dłuższej perspektywy czasu. A przy tym nie zaczynają się na samych szczytach i dołkach, tylko je tak przyporządkowujemy dla lepszej identyfikacji. Przypomnę, że formalnie potrzebne jest 20% spadku/ wzrostu od szczytu/dołka żeby rozpocząć w ogóle rozważania o zmianie trendu. A bywa, że takie 20+% zmiany bywają w hossach/bessach czasem kilkukrotnie, co utrudnia prawidłowe kwalifikacje.

Najgwałtowniejsza była hossa w 1992 roku, czyli na początku istnienia giełdy. Nie powtórzy się z wielu powodów (brak płynności, nowość, 1 kurs dnia), ale też nie można jej pomijać. I to z jej powodu zastosowałem skalę logarytmiczną, inaczej dostalibyśmy fałszywy obraz jej rzeczywistego przebiegu i dynamiki.

Kiedy spojrzymy na obecną hossę (niebieska krzywa na samej górze), łatwo zauważyć, że wiele jej brakuje do choćby najkrótszych hoss w historii.

Drugi wykres już jest zrobiony w normalnej skali, nie logarytmicznej, a to w celu uchwycenia innego rodzaju proporcji:

Tutaj widać jak mikro wygląda najdynamiczniejsza hossa z 1992 w wartościach absolutnych.

Hossa dzisiejsza miała szybki start, w sensie dystansu przebytego w krótkim czasie i z tym równa się niemal z tą po-covidową i z hossą po wielkim kryzysie hipotecznym 2007-2009.

Ten wykres, zamiast nakładać wszystkie hossy od zera, ma tę zaletę, że widać jak kolejne hossy zazębiają się z poziomami hoss poprzednich i gdzie jest najbliższe ATH.

Jakby tego nie kreślić, obecna hossa jest więc jedną z szybszych, ale nie odbiega od standardów. Co najważniejsze jednak, ma sporo miejsca by dojść do średniego czasu trwania tych hoss.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.