Na ile obecna hossa jest wyjątkowa, inna, odbiegająca od przekonań i wyobrażeń?

Aby pokonać ograniczenia naszej wyobraźni i umiejscowić obecną hossę na tle historii, zebrałem wszystkie szeregi cen z poprzednich hoss na indeksie WIG i wrzuciłem je na jeden wykres do porównań. A w zasadzie na 2 wykresy, ponieważ historia WIG nie była aż tak linearna jak mogłoby się to wydawać i potrzeba więcej ujęć.

Wykres pierwszy pokazuje wszystkie dotychczasowe hossy w skali logarytmicznej i zaraz wyjaśnię z jakiego powodu:

Każda hossa na powyższym wykresie zaczyna się na rzeczywistym poziomie indeksu WIG pierwszego dnia jej startu. Tym pierwszym dniem był poziom zamknięcia pierwszej sesji po wykonaniu dołka przez bessę poprzedzającą bezpośrednio daną hossę.

Jak widać 4 hossy rozpoczęły się na mniej więcej podobnych poziomach (krzywe na samej górze), na innych poziomach się oczywiście skończyły, różną miały dynamikę.

Najdłuższa hossa rozpoczęła się w 2001 roku i trwała 1446 sesji. Był mały kłopot z jej dokładnym wyznaczeniem, ponieważ w 2002 roku indeks ponownie spadł ponad 20%, co można zdefiniować jako kolejną techniczną bessę. Jednak pod uwagę brałem cykle koniunktury związane z określonymi wydarzeniami, a przy tym w każdej hossie i bessie zdarzają się korekty ponad 20%. Uznaję więc, że po bessie dot.comowej przyszła hossa, w której nastąpiła ponad 20% korekta i to nie jedyny taki przypadek.

W latach 1997-1998 mieliśmy 2 bessy jedna po drugiej i na mniej więcej podobnych poziomach. Dlatego nie wydzielam krótkiego okresu je przedzielającego jako osobną hossę.

Zresztą hossy/bessy najlepiej wyznacza się z dłuższej perspektywy czasu. A przy tym nie zaczynają się na samych szczytach i dołkach, tylko je tak przyporządkowujemy dla lepszej identyfikacji. Przypomnę, że formalnie potrzebne jest 20% spadku/ wzrostu od szczytu/dołka żeby rozpocząć w ogóle rozważania o zmianie trendu. A bywa, że takie 20+% zmiany bywają w hossach/bessach czasem kilkukrotnie, co utrudnia prawidłowe kwalifikacje.

Najgwałtowniejsza była hossa w 1992 roku, czyli na początku istnienia giełdy. Nie powtórzy się z wielu powodów (brak płynności, nowość, 1 kurs dnia), ale też nie można jej pomijać. I to z jej powodu zastosowałem skalę logarytmiczną, inaczej dostalibyśmy fałszywy obraz jej rzeczywistego przebiegu i dynamiki.

Kiedy spojrzymy na obecną hossę (niebieska krzywa na samej górze), łatwo zauważyć, że wiele jej brakuje do choćby najkrótszych hoss w historii.

Drugi wykres już jest zrobiony w normalnej skali, nie logarytmicznej, a to w celu uchwycenia innego rodzaju proporcji:

Tutaj widać jak mikro wygląda najdynamiczniejsza hossa z 1992 w wartościach absolutnych.

Hossa dzisiejsza miała szybki start, w sensie dystansu przebytego w krótkim czasie i z tym równa się niemal z tą po-covidową i z hossą po wielkim kryzysie hipotecznym 2007-2009.

Ten wykres, zamiast nakładać wszystkie hossy od zera, ma tę zaletę, że widać jak kolejne hossy zazębiają się z poziomami hoss poprzednich i gdzie jest najbliższe ATH.

Jakby tego nie kreślić, obecna hossa jest więc jedną z szybszych, ale nie odbiega od standardów. Co najważniejsze jednak, ma sporo miejsca by dojść do średniego czasu trwania tych hoss.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.