Jak nasz rynek widać z innej perspektywy, część 2

Nasz rynek nie składa się jedynie z kontrowersji, jakie prezentowałem w poprzednim wpisie, dlatego dla równowagi podejrzyjmy co pozytywnego o nas myślą zagraniczni inwestorzy.

Oceny pozyskałem w ten sam sposób jak w poprzedniej części – promptując ChatGPT. Wyraźnie wskazywałem mu, że ma to być spojrzenie inwestorów zagranicznych, którzy dostrzegają jakieś pozytywne aspekty odróżniające GPW i nasz rynek kapitałowy od innych giełd.

Podobnie jak poprzednio dociskałem w swoich pytaniach, aby uzyskać również 40 odpowiedzi. Oczywiście tyle dostałem, ale ponownie pojawił się problem ich wiarygodności. W tym przypadku aż 10 odpowiedzi uznałem za niedopracowane w jakiś sposób, najczęściej nieaktualne lub w formie powtórzeń poprzednio podanych. Usunąłem je więc z całości.

ChatGPT w procesie treningowym miał dostęp do tekstów opisujących nasz rynek i to daje się zauważyć. Całą robotę wykonał w kilka minut, mi zajęłoby to samo godziny gdybym miał zrobić research zagranicznych źródeł. Choć trzeba mieć świadomość, że to jedynie jakaś uśredniona wersja wielu opinii, pozbawiona chwilami konkretów. Jednakże trzyma poziom.

Pozostaje jednak problem, na który nieustannie będę uczulał w przypadku Sztucznej Inteligencji:

W wielu obszarach potrzebny jest pewien poziom ekspercki, aby nie zostać przez maszynę omamionym. Inaczej skończy się to jak w przypadku wielu prac domowych, które dzięki GPT pisali leniwi uczniowie – dostali jedynki, ponieważ gdy potrzebne były odniesienia do faktów chat miał problemy. Fantazjował, ale pięknym językiem.

I właśnie owe zdolności językowe i przy okazji poznawcze chciałem rozpoznać, więc w ramach bonusu zleciłem Chatowi podanie 5 obserwacji na temat GPW w stylu ironicznym. Wyszło naprawdę nieźle, więc dorzucam na koniec.

Potrafię docenić moc „AI rewolucji” i z przyjemnością badam możliwości tych maszyn, jednak cały czas pozostaję trzeźwym sceptykiem empirycznym, który wyciąga nie tylko zalety, ale przede wszystkim dostrzega płycizny. I to uważam za ważną misję w tym zachwycie nad Sztuczną Inteligencją, dlatego dzielę się tymi wszystkimi uwagami na blogu.

—kat—

***

30 przykładów pozytywnego postrzegania polskiego rynku przez inwestorów zagranicznych wg ChatGPT:

 

1. Koncentracja na Europie Środkowo-Wschodniej: Polska giełda jest kluczowym ośrodkiem dla inwestorów poszukujących dostępu do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, oferując ekspozycję na gospodarki o znacznym potencjale wzrostu.

2. Silny wpływ na region: Jako największa giełda w Europie Środkowo-Wschodniej, GPW odgrywa silną rolę w kształtowaniu trendów inwestycyjnych i dynamiki rynku w regionie.

3. Zróżnicowana gospodarka: Polska gospodarka charakteryzuje się różnorodnością sektorów, w tym finansów, produkcji, technologii, energii i dóbr konsumpcyjnych. Ta różnorodność zapewnia inwestorom szerokie możliwości inwestowania w różnych branżach.

4. Atrakcyjne wyceny: Polskie akcje były często uznawane za atrakcyjnie wyceniane w porównaniu z innymi rynkami, dając inwestorom możliwość znalezienia niedowartościowanych spółek z potencjałem wzrostu.

5. Na polskiej giełdzie coraz większy nacisk kładzie się na innowacje i spółki oparte na technologii, a na giełdzie notowanych jest wiele odnoszących sukcesy start-upów i wschodzących firm technologicznych.

6. Dostępny rynek dla inwestorów detalicznych: Na polskim rynku giełdowym jest wielu inwestorów detalicznych, oferując dostępność dla osób chcących uczestniczyć w rynku.

7. Zwarta społeczność inwestorów: polska społeczność inwestorów znana jest ze swojej zwartej natury, sprzyjającej współpracy i wymianie pomysłów między inwestorami, co może zapewnić wyjątkowe możliwości nawiązywania kontaktów.

8. Odporność historyczna: Polski rynek akcji wykazywał odporność nawet w trudnych czasach, demonstrując swoją zdolność do przetrwania pogorszenia koniunktury gospodarczej i skutecznej odbudowy.

9. Duch przedsiębiorczości: Polska ma dobrze prosperujący ekosystem przedsiębiorczości, a giełda odzwierciedla to dzięki dużej liczbie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wchodzących na giełdę, oferując inwestorom ekspozycję na dynamiczne i innowacyjne firmy.

10. Rynek instrumentów pochodnych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi dobrze rozwinięty rynek instrumentów pochodnych, dający inwestorom możliwości hedgingu, spekulacji i zarządzania ryzykiem.

11. Solidne praktyki ładu korporacyjnego: Polski rynek giełdowy kładzie nacisk na standardy ładu korporacyjnego, w tym wymogi dotyczące ujawniania informacji, prawa akcjonariuszy i niezależność zarządu, zwiększając przejrzystość i zaufanie inwestorów.

12. Skupienie na zrównoważonym rozwoju: Na polskim rynku akcji obserwuje się coraz większe zainteresowanie zrównoważonym inwestowaniem, wraz z wprowadzeniem społecznie odpowiedzialnych indeksów inwestycyjnych i rosnącym popytem inwestorów na spółki o silnych praktykach środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

13. Innowacje rynkowe: GPW wprowadziła innowacyjne rozwiązania rynkowe, takie jak NewConnect (alternatywny rynek akcji dla MŚP) oraz Catalyst (rynek obligacji), oferując zróżnicowaną gamę instrumentów inwestycyjnych.

14. Rosnąca dostępność szerokiej gamy produktów giełdowych, w tym ETF-ów i produktów strukturyzowanych, umożliwia inwestorom łatwy i elastyczny dostęp do polskiego rynku akcji.

15. Możliwości podwójnego notowania: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje możliwości podwójnego notowania, umożliwiając spółkom jednoczesne notowanie swoich akcji zarówno na GPW, jak i na innych międzynarodowych giełdach papierów wartościowych, zapewniając lepszą widoczność i dostęp do szerszej bazy inwestorów.

16. Silny sektor usług finansowych: Polski rynek akcji jest wspierany przez dobrze rozwinięty sektor usług finansowych, w skład którego wchodzą banki, firmy ubezpieczeniowe i firmy zarządzające aktywami, co stanowi solidne podstawy funkcjonowania rynku.

17. Solidne środki ochrony inwestorów: Komisja Nadzoru Finansowego zapewnia ochronę inwestorów poprzez rygorystyczne regulacje, wymogi informacyjne i mechanizmy egzekucyjne, chroniące interesy inwestorów.

18. Inicjatywy edukacyjne: Giełda i uczestnicy rynku aktywnie organizują programy edukacyjne, warsztaty i seminaria mające na celu podnoszenie świadomości finansowej i promowanie edukacji inwestorów, budując znającą się na rzeczy społeczność inwestorów.

19. Dynamiczna gospodarka: Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie Środkowo-Wschodniej, co przyciąga uwagę inwestorów zagranicznych. Stabilny wzrost gospodarczy i rosnący poziom życia stwarzają korzystne warunki dla inwestycji.

20. Duży rynek wewnętrzny: Polska ma jeden z największych rynków w Europie Środkowo-Wschodniej, co oznacza duży popyt na produkty i usługi. To stanowi atrakcyjną szansę dla inwestorów zagranicznych, którzy chcą wejść na ten rynek i zdobyć nowych klientów.

21. Dostęp do infrastruktury transportowej: Polska posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, w tym porty morskie, lotniska, sieć autostrad i dróg, a także rozwiniętą sieć kolei. To ułatwia logistykę i dostęp do rynków zarówno w Europie, jak i globalnie, co przyczynia się do wzrostu handlu i inwestycji.

22. Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej: Polska ma dobrze wykształconą siłę roboczą, w tym specjalistów z różnych dziedzin. Wielu Polaków posiada wysokie kwalifikacje, zwłaszcza w obszarach takich jak informatyka, inżynieria, finanse i języki obce. Dla inwestorów zagranicznych oznacza to dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co może przyczynić się do wzrostu efektywności działalności i konkurencyjności.

23. Potencjał wzrostu: Polska ma jeszcze wiele niezrealizowanego potencjału wzrostu. Pomimo już osiągniętego sukcesu gospodarczego, istnieje wiele obszarów, w których można inwestować i rozwijać się. Rozwój infrastruktury, inwestycje w nowoczesne technologie, rozwój sektora usług czy ekspansja na rynki zagraniczne to tylko niektóre z możliwości, które oferuje polska gospodarka.

24. Potencjał wzrostu rynku konsumenckiego: Polska ma rosnący rynek konsumencki, ponieważ dochody i poziom życia Polaków stale rosną. To tworzy atrakcyjne perspektywy dla firm, które chcą wprowadzić swoje produkty lub usługi na ten rynek.

25. Stabilne systemy bankowe i finansowe: Polska posiada stabilny i dobrze rozwinięty sektor bankowy oraz systemy finansowe. To tworzy korzystne warunki dla inwestycji i przyciąga zagraniczne instytucje finansowe, które chcą działać na polskim rynku.

26. Bliska współpraca z Unią Europejską: Polska jest członkiem Unii Europejskiej, co otwiera drzwi do dostępu do jednolitego rynku europejskiego. Inwestorzy zagraniczni mogą korzystać z korzyści związanych z wolnym przepływem kapitału, usług i towarów wewnątrz UE.

27. Rosnący sektor nieruchomości: Polska ma rozwijający się rynek nieruchomości, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i mieszkaniowym. Wzrastająca liczba centrów handlowych, biurowców i nowych mieszkań stwarza możliwości inwestycyjne dla inwestorów zagranicznych, którzy szukają stabilnych i dochodowych aktywów.

28. Dostęp do funduszy europejskich: Polska otrzymuje znaczne środki z funduszy europejskich na rozwój infrastruktury, innowacji, edukacji, rolnictwa i innych sektorów. Inwestorzy zagraniczni mogą skorzystać z tych funduszy poprzez inwestycje w projekty i przedsięwzięcia współfinansowane przez UE.

29. Stabilność i przejrzystość regulacji: Giełda w Warszawie działa w oparciu o przejrzyste i stabilne regulacje, które są zgodne z międzynarodowymi standardami. Istnieją jasne przepisy dotyczące notowań, obrotu akcjami i obowiązków spółek notowanych, co tworzy zaufanie inwestorów.

30. Wysoka jakość raportowania finansowego: Spółki notowane na GPW są zobowiązane do regularnego publikowania raportów finansowych, które są sprawdzane przez niezależne firmy audytorskie. To zapewnia wysoką jakość i wiarygodność informacji finansowych, co jest ważne dla inwestorów.

 

BONUS: 5 ironicznych spojrzeń ChataGPT na polską giełdę:

1. „Stabilna” zmienność: Polski rynek akcji znany jest ze swojej zmienności, oferując inwestorom „stabilne” wahania cen, które przypominają kolejkę górską.

2. Stagnacja „wzrostu”: chociaż Polska odnotowuje stały wzrost gospodarczy, niektórzy inwestorzy mogą uznać, że tempo wzrostu jest stosunkowo wolne w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi, co prowadzi do ironicznego pojęcia stagnacji „wzrostu”.

3. Spadki „płynności”: Chociaż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest uważana za największą w regionie, mogą wystąpić przypadki ograniczonej płynności, tworząc sytuacje, w których inwestorzy mają trudności ze znalezieniem kupców lub sprzedawców na swoje pozycje.

4. „Atrakcyjna” wycena: polskie akcje mogą być czasami postrzegane jako atrakcyjne, ale to może również sugerować, że rynek nie w pełni rozpoznaje prawdziwą wartość tych spółek.

5. „Obiecujący” pesymizm: polski rynek akcji może być postrzegany jako obiecujący ze względu na swój potencjał, ale ten optymizm może czasem kolidować z pesymistycznymi nastrojami wśród inwestorów, tworząc dysonans.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.