Wykres dnia: Przegrany rok GPW

Czas podsumowań. Rozliczyliśmy kolejny rok w Warszawie, inwestorzy patrzą na zmiany procentowe swoich portfeli, a analitycy na kondycje indeksów na tle konkurencji. No cóż, to był kolejny przegrany rok Warszawy. Pozytywnym elementem jest, co coraz więcej przekonuje się do wyjścia z inwestycjami na rynki zagraniczne uniezależniając się od porażek warszawskich blue chipów i rynku  w całości.

Na rynkach można różnie mierzyć wygranych i przegranych. Dla jednych punktem odniesienia będzie stopa wolna od ryzyka, dla innych wygrana portfela z inflacją, a kolejni będą liczyć stopę dywidendy. Porównując rynki skazani jesteśmy na indeksy, które – przy swoich wadach i różnicach konstrukcyjnych – w czasach ETF-ów stały się po prostu najłatwiejszymi i najtańszymi sposobami ocen wybranych regionów czy segmentów.

W tej perspektywie patrząc na dzień 30 grudnia zmiany indeksów warszawskich na tle świata wyglądają, jak na wykresie poniżej. Możemy pocieszać się, że indeksy warszawskie wygrały w 2022 roku z rynkiem Nasdaq, ale tylko tak długo, jak nie uświadomimy sobie, że przeliczenie waluty i spadek złotego do dolara o przeszło 8 procent redukuje spadek cen na rynku Nasdaq do czegoś już zwyczajnie zbliżonego do strat w Warszawie.

(źródło danych: stooq.pl)

W przypadku DJIA, słabość złotego właściwie zamortyzowała przecenę amerykańskich blue chipów. Nawet spadki CAC40 i DAX-a są łagodzone słabością złotego do euro, nie mówiąc już o spadkach, średnich znacznie mniejszych niż straty w Warszawie. To był kolejny przegrany rok GPW. Przegrywamy w hossie i przegrywamy w bessie. Przegrywamy właściwie zawsze. Może w 2023 roku się wreszcie uda? Wszak wygraliśmy w IV kwartale 2022 i to naprawdę wysoko!.

Niech stopa zwrotu będzie z Wami!

1 Komentarz

  1. Marek

    Dlaczego tytuł jest "przegrany rok GPW", a nie "przegrany rok NASDAQ"?
    Przecież nawet przytoczone dane pokazują że ten drugi miał dużo większe spadki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.