Znów zabiorę czytelników na peryferyjne, nawet bananowe, obszary rynku akcyjnego. Pretekst jest całkiem dobry bo pisać będę o spółce, która była dziś liderem obrotów na rynku NewConnect (do tego wystarczyło minimalne przekroczenie 1 mln zł) i która zapisała się w historii tego rynku w kategorii największych dziennych spadków (-76% na koniec dnia).

W bardzo idealistycznym i uproszczonym podejściu do rynkowej wyceny spółek zakładamy, że odzwierciedlać będzie opinie inwestorów o wartości biznesu (przyszłych zysków tego biznesu) przypadającej na jedną akcję. Inwestorzy z pewnym stażem na rynku wiedzą, że jest to podejście błędne.

Wielokrotnie obserwowali bowiem gwałtowny spadek rynkowej wyceny w momencie wprowadzenia do obrotu na rynku dużej puli akcji spółki. Teoretycznie nie ma to znaczenia dla wartości spółki. Te akcje istniały wcześniej (z reguły liczyły się nawet przy obliczaniu rynkowych wskaźników). W kwestii „wartości biznesu przypadającej na jedną akcję spółki” dopuszczenie do obrotu dużej puli akcji nic nie zmienia. W kwestii wyceny rynkowej bardzo często zmienia bardzo dużo.

Taka sytuacja miała właśnie dziś miejscu w przypadku piwotalnej spółki z NewConnect – Cannabis Poland. Piwotalnej oznacza w tym kontekście – specjalizującej się w biznesowych zwrotach czyli zmianach obszaru biznesowej aktywności.

Do obrotu weszło dziś 20,8 mln z 26,5 mln akcji (a więc niemal 80%). Warto przyjrzeć się bliżej akcjom, które weszły dziś do obrotu:

  • seria D – 2 mln – listopad 2017 – cena emisyjna 50 gr
  • seria E – 0,6 mln – październik 2020 do kwiecień 2021 – cena emisyjna 10 gr
  • seria F – 11,5 mln – lipiec 2019 – cena emisyjna 10 gr – emisja z PP
  • seria G – 0,9 mln – lipiec/sierpień 2020 – cena emisyjna 65 gr – emisja z PP
  • seria H – 5,8 mln – styczeń/kwiecień 2021 – cena emisyjna 10 gr

Z powyższego zestawienia możemy wyciągnąć kilka wniosków. Jak widać część inwestorów spółki miała sporo „szczęścia” – akcje, które objęli weszły do obrotu już po kilku miesiącach. Część inwestorów musiała czekać na możliwość sprzedaży akcji na NewConnect niemal 5 lat.

W przypadku dwóch emisji z prawem poboru okres oczekiwania wyniósł niemal 3 lata i niemal 2 lata. Jest to ryzyko, które każdy inwestor biorący udział w emisjach akcji, w tym emisjach z PP powinien być świadomy. Może minąć wiele lat gdy będzie mógł handlować tymi akcjami na rynku. Na dobrą sprawę biorąc udział w emisjach z PP inwestorzy skazują się na łaskę zarządu. Od kompetencji, rzetelności i dobrej woli zarządu zależy jak sprawnie przebiegnie proces rejestracji akcji i ich dopuszczenia do obrotu.

Poniższy wykres przedstawia kontekst dla dzisiejszych notowań akcji Cannabis Poland:

Jeszcze wczoraj rynek wyceniał spółkę na 34,5 mln zł. Dziś wycena stopniała do 8,2 mln zł. Co ciekawe, informacja o wprowadzeniu w dniu 6 lipca (dzisiaj) do obrotu niemal 80% wszystkich akcji znana była od 29 czerwca. Jak widać rynek okazał się bardzo mało efektywny w okresie następnego tygodnia.

Inwestorzy często utożsamiają efektywną rynkową wycenę z wyceną na giełdzie. To błędne podejście. Efektywna rynkowa wycena wymaga płynnego rynku, ze zróżnicowanymi uczestnikami dysponującymi relatywnie równym dostępem do informacji. Jeśli te warunki nie są spełniona to wycena na giełdzie może znajdować się bardzo daleko od efektywnej rynkowej wyceny.

Faktem jest, że na mało płynnych rynkach spółki z dużym odsetkiem akcji niedopuszczonych do obrotu są często notowane z premią wobec ich fundamentalnej wartości. W momencie wprowadzenia tych akcji do obrotu wycena spółki jest drastycznie korygowana. Można powiedzieć, że technicznie ograniczona podaż akcji (przez ich niedopuszczenie) może produkować pewną rynkową fikcję, która korygowana jest w momencie wprowadzenia akcji do obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.