Znów zabiorę czytelników na peryferyjne, nawet bananowe, obszary rynku akcyjnego. Pretekst jest całkiem dobry bo pisać będę o spółce, która była dziś liderem obrotów na rynku NewConnect (do tego wystarczyło minimalne przekroczenie 1 mln zł) i która zapisała się w historii tego rynku w kategorii największych dziennych spadków (-76% na koniec dnia).

W bardzo idealistycznym i uproszczonym podejściu do rynkowej wyceny spółek zakładamy, że odzwierciedlać będzie opinie inwestorów o wartości biznesu (przyszłych zysków tego biznesu) przypadającej na jedną akcję. Inwestorzy z pewnym stażem na rynku wiedzą, że jest to podejście błędne.

Wielokrotnie obserwowali bowiem gwałtowny spadek rynkowej wyceny w momencie wprowadzenia do obrotu na rynku dużej puli akcji spółki. Teoretycznie nie ma to znaczenia dla wartości spółki. Te akcje istniały wcześniej (z reguły liczyły się nawet przy obliczaniu rynkowych wskaźników). W kwestii „wartości biznesu przypadającej na jedną akcję spółki” dopuszczenie do obrotu dużej puli akcji nic nie zmienia. W kwestii wyceny rynkowej bardzo często zmienia bardzo dużo.

Taka sytuacja miała właśnie dziś miejscu w przypadku piwotalnej spółki z NewConnect – Cannabis Poland. Piwotalnej oznacza w tym kontekście – specjalizującej się w biznesowych zwrotach czyli zmianach obszaru biznesowej aktywności.

Do obrotu weszło dziś 20,8 mln z 26,5 mln akcji (a więc niemal 80%). Warto przyjrzeć się bliżej akcjom, które weszły dziś do obrotu:

  • seria D – 2 mln – listopad 2017 – cena emisyjna 50 gr
  • seria E – 0,6 mln – październik 2020 do kwiecień 2021 – cena emisyjna 10 gr
  • seria F – 11,5 mln – lipiec 2019 – cena emisyjna 10 gr – emisja z PP
  • seria G – 0,9 mln – lipiec/sierpień 2020 – cena emisyjna 65 gr – emisja z PP
  • seria H – 5,8 mln – styczeń/kwiecień 2021 – cena emisyjna 10 gr

Z powyższego zestawienia możemy wyciągnąć kilka wniosków. Jak widać część inwestorów spółki miała sporo „szczęścia” – akcje, które objęli weszły do obrotu już po kilku miesiącach. Część inwestorów musiała czekać na możliwość sprzedaży akcji na NewConnect niemal 5 lat.

W przypadku dwóch emisji z prawem poboru okres oczekiwania wyniósł niemal 3 lata i niemal 2 lata. Jest to ryzyko, które każdy inwestor biorący udział w emisjach akcji, w tym emisjach z PP powinien być świadomy. Może minąć wiele lat gdy będzie mógł handlować tymi akcjami na rynku. Na dobrą sprawę biorąc udział w emisjach z PP inwestorzy skazują się na łaskę zarządu. Od kompetencji, rzetelności i dobrej woli zarządu zależy jak sprawnie przebiegnie proces rejestracji akcji i ich dopuszczenia do obrotu.

Poniższy wykres przedstawia kontekst dla dzisiejszych notowań akcji Cannabis Poland:

Jeszcze wczoraj rynek wyceniał spółkę na 34,5 mln zł. Dziś wycena stopniała do 8,2 mln zł. Co ciekawe, informacja o wprowadzeniu w dniu 6 lipca (dzisiaj) do obrotu niemal 80% wszystkich akcji znana była od 29 czerwca. Jak widać rynek okazał się bardzo mało efektywny w okresie następnego tygodnia.

Inwestorzy często utożsamiają efektywną rynkową wycenę z wyceną na giełdzie. To błędne podejście. Efektywna rynkowa wycena wymaga płynnego rynku, ze zróżnicowanymi uczestnikami dysponującymi relatywnie równym dostępem do informacji. Jeśli te warunki nie są spełniona to wycena na giełdzie może znajdować się bardzo daleko od efektywnej rynkowej wyceny.

Faktem jest, że na mało płynnych rynkach spółki z dużym odsetkiem akcji niedopuszczonych do obrotu są często notowane z premią wobec ich fundamentalnej wartości. W momencie wprowadzenia tych akcji do obrotu wycena spółki jest drastycznie korygowana. Można powiedzieć, że technicznie ograniczona podaż akcji (przez ich niedopuszczenie) może produkować pewną rynkową fikcję, która korygowana jest w momencie wprowadzenia akcji do obrotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.