Okno płynności zniknęło

W maju 2021 zwróciłem uwagę, że wraz z festiwalem szaleńczych wzrostów na rynku NewConnect skończył się festiwal wysokich obrotów, a więc płynności.

Napisałem wtedy, że płynność z lata i jesieni 2020 roku jest już przeszłością i inwestorzy muszą dostosować swoje podejście inwestycyjne i wybór wielkości pozycji do nowej rzeczywistości. W miesiącu, w którym pisałem te słowa obroty na NCIndex wyniosły 290 mln złotych i były już wyraźnie niższe od rekordowych miesięcznych obrotów z 2020 roku, które trzykrotnie przełamały barierę miliarda złotych.

Rok później, w maju 2022 obrotu na NCIndex wyniosły 139 mln złotych (obroty na całym NewConnect były o 30 mln złotych wyższe) a przy utrzymaniu sesyjnej średniej z pierwszych dziewięciu sesji czerwca w obecnym miesiącu wyniosą około 121 mln złotych. To spadek o 90% w porównaniu do rekordowych miesięcy 2020 roku.

Jak widać na poniższym wykresie, rok 2020 był jedynie wyjątkiem, pięknym, docenionym przez wielu inwestorów ekscesem. Powróciliśmy już jednak do szarej rzeczywistości:

Za Stooq

Przyjrzałem się bliżej statystykom dotyczącym obrotów na poszczególnych spółkach z NewConnect w maju 2022 roku. Wiedziałem, że nie znajdę w nich nic optymistycznego. Mimo to zaskoczyły mnie dane ukazujące brak płynności na większości spółek z alternatywnego rynku.

Średnie sesyjne obroty powyżej 1 mln złotych osiągnęła jedna spółka: Columbus Energy. Jeśli poprzeczkę obniżymy o połowę, do 500 tysięcy złotych, to dołączy do niej jeszcze jedna spółka: Sundragon. Co ciekawe, obydwie były w maju w silnych trendach spadkowych.

Zastanawiam się jaki poziom minimalnej płynności indywidualni inwestorzy uznają za komfortowy a poniżej jakiego poziomu uznają spółki za „nieinwestowalne”. Ja przyjąłem bardzo niskie kryteria, raczej pod statystycznego indywidualnego inwestora z portfelem wartym kilkadziesiąt tysięcy złotych. „Więksi” indywidulani inwestorzy nie uznają zapewne poziomu 50 tysięcy złotych średnich sesyjnych obrotów za komfortowy. Tak wygląda podział 366 walorów z NewConnect na pięć segmentów płynnościowych:

Za NewConnect

Jeśli kontrowersyjnie przyjmiemy 10 tysięcy złotych przeciętnego dziennego obrotu za dolną granicę dla drobnych inwestorów to okaże się, że 2/3 rynku NewConnect jest „nieinwestowalne” nawet dla indywidualnych inwestorów.

W przypadku poszczególnych spółek cały czas pojawiają się okna płynności, które związane są z reguły z ważnymi korporacyjnymi wydarzeniami. Przede wszystkim ze zmianami w akcjonariacie. W czasie tych okien płynności obroty gwałtownie rosną, nawet kilkadziesiąt razy i umożliwiają spekulację w krótkim horyzoncie czasowym. Należy jednak pamiętać, że te okna płynności mają charakter krótkotrwały, mogą zniknąć równie nagle co się pojawiły i inwestorzy o spekulacyjnym nastawieniu powinni być świadomi tego ryzyka.

W przypadku inwestorów o długim horyzoncie czasowym i fundamentalnym nastawieniu do kryterium doboru spółek do portfela sensowną ideą jest przyjęcie założenia, że szybkie wyjście z inwestycji będzie niemożliwe. Chyba, że zaakceptuje się spore dyskonto związane z faktem, że podaż pakietu akcji inwestora wyraźnie zdołuje kurs. W przypadku wieku spółek z NewConnect inwestorzy de facto inwestują w stylu Buffetta – horyzont inwestycyjny jest nieograniczenie długi. Ale nie z wyboru ale z powodu braku płynności.

1 Komentarz

  1. Tomasz

    Potwierdzam. Sam zostałem złapany w pułapke płyności na NewConnect. Cóż z tego, że spółki perspektywiczne, jeżeli jest brak zainteresowania ze strony innych uczestników rynku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.