Wykres dnia: szczyt inflacji jako wskaźnik giełdowy

Zmiany tendencji w przebiegu inflacji to jak się okazuje dobry wskaźnik koniunktury giełdowej.

Udowadnia to statystycznie The Leuthold Group, co obrazuje poniższy diagram, znaleziony na businessinsider.com:

Poszczególne słupki pokazują jak zmienia się średnio indeks S&P500 w przeciągu kolejnego miesiąca gdy następuje zwrot w kierunku inflacji (i jak to u Amerykanów te zwroty są przeliczne w rocznym okresie -annualizowane).

Słupki czerwone to zmiana indeksu gdy odczyt inflacji w ujęciu rocznym pokazuje wzrost.

Słupki niebieskie to zmiana indeksu gdy inflacja zmniejsza się lub pozostaje bez zmian.

I do tego mamy 4 przedziały inflacji, w których te słupki są podane, to jak widać jest istotne dla dynamiki.

Prosty i logiczny wniosek jest taki, że gdy inflacja zwalnia lub przestaje rosnąć, indeks dostawał kopa w górę i przynosił średnio wzrosty w przeciągu kolejnego miesiąca.

A gdy odczyt inflacji pokazywał przyśpieszenie, S&P500 spadał. Ale poza wyjątkiem, gdy inflacja ta pozostawała w niewielkim przedziale 2-4%. Ten wyjątek może również wydawać się logiczny, ponieważ rosnąca inflacja w tak niewielkim zakresie może potwierdzać siłę gospodarczego rozwoju.

Dla nas dziś znaczenie ma przedział 6-8%. Jeśli na rynek wypłyną dane o tym, że inflacja się zatrzymała lub zwolniła, to można myśleć wstępnie o szczycie i patrzeć jak rośnie przez miesiąc S&P500. Zresztą w tym przedziale zmiana historycznie była największa, choć oczywiście to tylko średnia i nie wiadomo w jakiej skali się to zachowanie powtórzy.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.