Z optymizmem wierzę, że historie z peryferyjnych obszarów warszawskiego rynku akcyjnego, które przybliżam są wartościowym elementem bloga i pozwalają na lepsze zrozumienie tego co dzieje się w segmencie małych i średnich spółek. Mam kolejną historię z tej serii.

Dotyczy spółki CPD. To deweloper z głównego rynku GPW o kapitalizacji niemal 80 mln zł. Nie jest to „popularna” spółka. W I kwartale 2022 przeciętne sesyjne obroty nie przekraczały 80 tysięcy złotych.

W ostatnich dwóch latach spółka dystrybuowała zyski do akcjonariuszy przez duże skupy akcji własnych z ceną wyraźnie powyżej ceny rynkowej. Z łatwością dostrzeżemy je na długoterminowym wykresie:

Pod koniec marca jeden z akcjonariuszy spółki, Familiar S.A. SICAV-SIF, zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał obejmującymi uchwałę o skupie akcji własnych: 2,957 mln z 8,96 mln akcji po cenie nie wyższej niż 23,67 zł za akcje. Akcje miałyby zostać skupione w celu umorzenia. W dniu publikacji tego komunikatu cena zamknięcia akcji CPD na GPW nie przekraczała 8 zł.

Zgodnie z wymogami zarząd CPD zwołał NWZA. PAP opublikowała po komunikacie o zwołaniu NWZA depeszę z nagłówkiem: CPD zamierza skupić do 2.957.944 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 23,67 zł za sztukę.

Kurs akcji wyraźnie zareagował na wniosek akcjonariusza i działania zarządu. Przy wyraźnie zwiększonych obrotach kurs rósł w następnych tygodniach nawet o 50% i dotarł do poziomu 12 zł. Dziś odbyło się NWZA (miało się zacząć o godzinie 14:00) a w trakcie sesji kurs zaczął gwałtownie spadać i na koniec tąpnął o 25% z 11,45 zł do 8,5 zł.

Łatwo się domyśleć, że uchwała o skupie akcji nie została przyjęta. Komunikat spółki opublikowany po sesji pokazuje, że oddano ważne głosy z 6,455 mln akcji z czego za przyjęciem uchwały (i skupem) oddano 1,694 mln głosów a przeciwko 4,760 mln głosów.

Jeśli popatrzymy na listę dużych (>5%) akcjonariuszy na NWZA to jest jasne, że za uchwałą głosowało dwóch z pięciu: Familiar S.A. SICAV-SIF i QVT Family Office Fund LP. Pierwszy z nich zgłosił wniosek o zwołanie NWZA.

Za CPD

Sporo wyjaśnia także ostatnia z podjętych uchwał na NWZA. Głosi ona, że koszty zwołania i odbycia NWZA pokryje Familiar S.A. SICAV-SIF. Poparło ją czterech z pięciu dużych akcjonariuszy obecnych na NWZA.

Moim zdaniem sensowne jest wyjaśnienie, że idea dużego skupu akcji własnych, którą realizowała zaproponowana przez Familiar S.A. SICAV-SIF uchwała nie została uzgodniona z zarządem spółki i pozostałymi głównymi akcjonariuszami, w tym z dwoma największymi akcjonariuszami. Powstaje więc pytanie: o co chodziło w tym całym zamieszaniu?

Inwestorzy zaznajomienie z peryferyjnymi obszarami warszawskiego rynku akcyjnego mają już pewnie mniej lub bardziej „spiskowe” wyjaśniania. Faktem jest jednak, że pomysłodawca „zamieszania” Familiar S.A. SICAV-SIF nie sprzedawał akcji w czasie zwyżki kursu pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu NWZA a jego odbyciem.

Cała historia jest cenną lekcją dla inwestorów (i dziennikarzy PAP): warto zwracać uwagę kto zgłasza projekty potencjalnie cenotwórczych uchwał na walne zgromadzenia. Jeśli jest to mniejszościowy akcjonariusz, bez decydującego wpływu na sytuację w spółce i wyniki głosowania na walnym zgromadzeniu, to warto zachować sceptycyzm.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.