Z optymizmem wierzę, że historie z peryferyjnych obszarów warszawskiego rynku akcyjnego, które przybliżam są wartościowym elementem bloga i pozwalają na lepsze zrozumienie tego co dzieje się w segmencie małych i średnich spółek. Mam kolejną historię z tej serii.

Dotyczy spółki CPD. To deweloper z głównego rynku GPW o kapitalizacji niemal 80 mln zł. Nie jest to „popularna” spółka. W I kwartale 2022 przeciętne sesyjne obroty nie przekraczały 80 tysięcy złotych.

W ostatnich dwóch latach spółka dystrybuowała zyski do akcjonariuszy przez duże skupy akcji własnych z ceną wyraźnie powyżej ceny rynkowej. Z łatwością dostrzeżemy je na długoterminowym wykresie:

Pod koniec marca jeden z akcjonariuszy spółki, Familiar S.A. SICAV-SIF, zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał obejmującymi uchwałę o skupie akcji własnych: 2,957 mln z 8,96 mln akcji po cenie nie wyższej niż 23,67 zł za akcje. Akcje miałyby zostać skupione w celu umorzenia. W dniu publikacji tego komunikatu cena zamknięcia akcji CPD na GPW nie przekraczała 8 zł.

Zgodnie z wymogami zarząd CPD zwołał NWZA. PAP opublikowała po komunikacie o zwołaniu NWZA depeszę z nagłówkiem: CPD zamierza skupić do 2.957.944 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 23,67 zł za sztukę.

Kurs akcji wyraźnie zareagował na wniosek akcjonariusza i działania zarządu. Przy wyraźnie zwiększonych obrotach kurs rósł w następnych tygodniach nawet o 50% i dotarł do poziomu 12 zł. Dziś odbyło się NWZA (miało się zacząć o godzinie 14:00) a w trakcie sesji kurs zaczął gwałtownie spadać i na koniec tąpnął o 25% z 11,45 zł do 8,5 zł.

Łatwo się domyśleć, że uchwała o skupie akcji nie została przyjęta. Komunikat spółki opublikowany po sesji pokazuje, że oddano ważne głosy z 6,455 mln akcji z czego za przyjęciem uchwały (i skupem) oddano 1,694 mln głosów a przeciwko 4,760 mln głosów.

Jeśli popatrzymy na listę dużych (>5%) akcjonariuszy na NWZA to jest jasne, że za uchwałą głosowało dwóch z pięciu: Familiar S.A. SICAV-SIF i QVT Family Office Fund LP. Pierwszy z nich zgłosił wniosek o zwołanie NWZA.

Za CPD

Sporo wyjaśnia także ostatnia z podjętych uchwał na NWZA. Głosi ona, że koszty zwołania i odbycia NWZA pokryje Familiar S.A. SICAV-SIF. Poparło ją czterech z pięciu dużych akcjonariuszy obecnych na NWZA.

Moim zdaniem sensowne jest wyjaśnienie, że idea dużego skupu akcji własnych, którą realizowała zaproponowana przez Familiar S.A. SICAV-SIF uchwała nie została uzgodniona z zarządem spółki i pozostałymi głównymi akcjonariuszami, w tym z dwoma największymi akcjonariuszami. Powstaje więc pytanie: o co chodziło w tym całym zamieszaniu?

Inwestorzy zaznajomienie z peryferyjnymi obszarami warszawskiego rynku akcyjnego mają już pewnie mniej lub bardziej „spiskowe” wyjaśniania. Faktem jest jednak, że pomysłodawca „zamieszania” Familiar S.A. SICAV-SIF nie sprzedawał akcji w czasie zwyżki kursu pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu NWZA a jego odbyciem.

Cała historia jest cenną lekcją dla inwestorów (i dziennikarzy PAP): warto zwracać uwagę kto zgłasza projekty potencjalnie cenotwórczych uchwał na walne zgromadzenia. Jeśli jest to mniejszościowy akcjonariusz, bez decydującego wpływu na sytuację w spółce i wyniki głosowania na walnym zgromadzeniu, to warto zachować sceptycyzm.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *