Przez wiele lat porównywanie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych akcyjnych i obligacji skarbowych działających na rynku polskim rodziło niemałą konfuzję. Z wyjątkiem krótkotrwałych epizodów, w różnego rodzaju porównaniach wyników historycznych zwykle to fundusze obligacji okazywały się znacznie bardziej atrakcyjne – zwłaszcza jeśli uwzględniliśmy relację średniorocznego zysku do ryzyka.

Jeden z najdłużej działających fundusz obligacji na naszym rynku miał na przestrzeni ponad dwóch dekad średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 6,61% przy średniorocznej zmienności 3,29%. W tym samym okresie indeks WIG (czyli uwzględniający również dochody z dywidend) oferował średnioroczny zysk 5,83% ale przy zmienności 21,62%!

Ta relacja sprawiała, że wyjątkowo trudno było mówić o długoterminowych korzyściach płynących z premii za ryzyko przy inwestowaniu w akcje, jeśli stopy zwrotu z nich osiągane były niemal identyczne jak funduszy obligacji.

Jak pisałem wcześniej – od czasu do czasu, gdzieś na szczytach hossy na rynku akcji te statystyki ulegały poprawie, choć nie jakoś specjalnie radykalnej. Pod koniec 2017 relacja średniorocznego zysku funduszu obligacji i WIGu to było 7%/7,47% zaś ryzyka 3,36%/21,5%

W najlepszym możliwym okresie, pod koniec 2007 było to 8,90%/15,28% (średnioroczny zysk) przy ryzyku 3,19%/23,24%.

Wszystkie wyniki są od 1999 roku, czyli w ostatnim momencie, gdy wysokie stopy procentowe w Polsce determinowały wysokie (dwucyfrowe) stopy zwrotu z funduszy obligacji. Przez wiele lat właśnie te wyniki (w 2000-2002 roku) determinowały wszystkie statystyki.

Nagle jednak w ostatnich kilkunastu miesiącach fundusze obligacji zaczęły łapać zadyszkę. Wyniki za ostatnie dwanaście miesięcy również są dwucyfrowe, tylko z przeciwnym znakiem. Kilkunastoprocentowe straty z funduszy dłużnych inwestujących w papiery skarbowe sugerują jakbyśmy mieli do czynienia z funduszami obligacji korporacyjnych.

Ta niespodzianka jest wynikiem wzrostu rentowności długoterminowych papierów, które dominują w portfelach funduszy, wynikającej z ogólnej koniunktury rynkowej. Jeśli w posiadanych portfelach uwzględnilibyśmy jeszcze utratę wartości aktywów w wyniku dziesięcioprocentowej inflacji, to stopy zwrotu z pozornie „bezpiecznych” inwestycji okażą się na miarę niezłych obsunięć w najgorszych okresach na rynku akcji.

Średnioroczna stopa zwrotu z ostatnich dwunastu miesięcy w tej kategorii funduszy wynosi -16,5%! Rozpiętość wyników dwudziestu sześciu funduszy to -9,8% a -25,99%!

Dla posiadaczy jednostek obligacji może to być szok. Chyba, że jeszcze nie zaglądali do swoich portfeli przyzwyczajeni, że w „”długim terminie, blebleble…”. Tym razem jednak jest nieco inaczej. Kolejne stratne miesiące. Kolejne miesiące, w których strata przekracza zwyczajowe maksymalnie i wyjątkowo 2 procent, sięgając nawet 5-6 procent.

Taki układ wyników to prawdopodobnie również spore wyzwanie sprzedażowe. Trzeba będzie mocno podsycać narrację „to naprawdę okazja, bo tyle spadło” i zmierzyć się ze zwykłym lękiem potencjalnych inwestorów, którzy raczej lubią kupować podczas długotrwałych wzrostów, niż podczas przedłużających się spadków. Comiesięczne umorzenia w segmencie funduszy dłużnych pokazują, że inwestorzy próbują chronić swoje aktywa przed utratą wartości.

Ciekawe co się stanie z tymi aktywami. Przy tak wysokiej inflacji (i wciąż niskich stopach) raczej nie wrócą na lokaty czy do funduszy pieniężnych. Czy znajdą ujście na rynku akcji? Do tego potrzebna byłaby wyraźna i stabilna hossa. Tymczasem spadki na rynku akcji rozpoczęte w październiku ubiegłego roku na razie nie zachęcają do wejścia, do tego dochodzi ogólna niepewność geopolityczna. Zapowiada się wyjątkowo ciekawy czas.

[Photo by Jason Blackeye on Unsplash  ]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.