Wykres dnia: Optymistyczne oczekiwania na Wall Street

Amerykański tygodnik Barrons opublikował wyniki swojego półrocznego badania wśród zarządzających. Jak zawsze danych jest więcej, ale my wyłuskujemy oczekiwania wobec rynku na koniec bieżącego roku i połowę przyszłego.


Odpowiedzi na temat perspektyw rynku podzielono na scenariusz optymistyczny i pesymistyczny. Wykres poniżej pokazują oczekiwane poziomy trzech głównych indeksów w dwóch układach. Pierwsze wartości są poziomami DJIA, Nasdaqa Composite i S&P500 na piątkowym zamknięciu. Kolejne pokazują oczekiwania na 31 grudnia i 30 czerwca.

(za: Barrons)

Patrząc na scenariusz wzrostowy dla Nasdaqa Composite i S&P500 zarządzający operują z umiarkowanym optymizmem. Do końca roku zwyżki mają wynieść– odpowiednio – 4,2 procent i 2,9 procent, przy wzroście w połowie przyszłego roku o 9,6 procent dla Nasdaqa i 7,6 procent dla S&P500.W scenariuszu spadkowym Nasdaq ma być lżejszy na koniec grudnia o 3,4 procent, gdy S&P500 może stracić 4 procent. W tym podejściu na koniec czerwca Nasdaq Composite ma być lżejszy 9,7 procent, a S&P500 o 8,1 procent.

Na pierwszy rzut oka widać, iż inwestorzy w USA pozycjonują się pod kontynuację rynku byka. Oczekiwanie wzrosty sygnalizują oczekiwanie na ponadstandardowe stopy zwrotu na koniec tego roku i w roku przyszłym. W przypadku korekty spadki mają być mniejsze niż 10 procent, więc nawet nie będą korektami w sensie technicznym. W takim ujęciu scenariusz pesymistyczny jest naprawdę scenariuszem optymistycznym, choć może nie zadowoli tych, którzy oczekiwaliby prostej kontynuacji rynku byka bez cofnięć takich, jak pojawiły się na Wall Street w trakcie wrześniowo-październikowej korekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.