Geekowie lubią inwestować w akcje firm produkujących marihuanę

W styczniu 2019 r. najpopularniejszą inwestycją wśród klientów portalu Robin Hood był Aurora Cannabis, kanadyjska firma zajmująca się uprawą konopi; do 2000 r. korelacja między stopą zwrotu z akcji i obligacji była pozytywna a po 2000 r. negatywna; rynek inwestycji venture capital dobrze sobie radzi podczas obecnego kryzysu. To tylko niektóre z wniosków z najnowszych badań dotyczących rynku kapitałowego.

Ivo Welch przygotował pracę ”Retail Raw: Wisdom of the Robinhood Crowd and the Covid Crisis”(„Mądrość inwestorów z Robin Hooda i kryzys koronawirusa”). Zajmuje się w niej analizą zachowań drobnych inwestorów, którzy inwestują na rynku kapitałowym za pośrednictwem serwisu Robin Hood(RH). Umożliwia on dokonywanie transakcji bez płacenia prowizji, co sprawia iż opłacalne jest kupowania nawet pojedynczych akcji.
https://www.nber.org/papers/w27866.pdf

Robin Hood ma ok. 13 mln klientów, głównie młodych, znających się na komputerach i raczej mało doświadczonych jeżeli chodzi o inwestycje. Robin Hood podaje, że w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2020 r. debiutanci byli właścicielami połowy z 3 mln kont jakie otworzono w tym okresie na stronie internetowej firmy. Szacuje się, że na przeciętnym koncie RH są papiery wartościowe o wartości 2 tys. USD, czyli ok. 8 tys. zł.

Autor pracy postanowił wykorzystać fakt, że strona robintrack.net zawiera skrypt, który od 2018 r. który ładuje i archiwizuje dane odnośnie instrumentów finansowych, w które inwestują klienci RH. Jakimi inwestorami są zatem klienci RH? Po pierwsze kiedy w marcu 2020 r. indeksy zaczęły spadać nie spanikowali. Zamiast tego dokupywali akcje. Pierwsza fala zakupów nastąpiła dzień po pierwszych spadkach, co sugeruje że inwestorzy wydali gotówkę na koncie.

Kolejne 3-4 dni po dużym wahaniach na rynku co pozwala przypuszczać, że potrzebowali chwili, by dosłać gotówkę z banku na zakupy (tak długo to zajmuje w USA). Autor wnioskuje, że inwestorzy z Robin Hooda działali w czasie kryzysu jako mała siła stabilizująca rynek. Większość ich inwestycji koncentrowała się na większych i płynniejszych firmach aczkolwiek można zauważyć pewne anomalie wynikające prawdopodobnie ze specyfiki klientów firmy.

I tak na przykład wyjątkowo popularne wśród inwestujących za pośrednictwem Robina Hooda są walory firmy AMD (producent procesorów konkurujący z Intelem), Snapchat a także legalnych firm zajmujących się uprawą i sprzedażą trawki (tam, gdzie jest do dozwolone). Wśród specyficznych ulubieńców inwestorów z RH jest zatrudniająca 50 osób firma India-Cannabis(IGC), która w 2019 r. była na 27 miejscu najpopularniejszych spółek z udziałem w portfelu 0,59 proc.

W styczniu 2019 r. przez chwilę najpopularniejszą spółką wśród klientów RH była Aurora Cannabis(ACB), którą w portfelu posiadało 244 532 inwestorów (na drugim miejscu był Apple(AAPL) którego walory miało 237 521 rekinów rynków kapitałowego). Interface Robin Hooda ma nawet specjalny guzik, który pozwala po naciśnięciu pokazać listę najpopularniejszych firm z branży związanej z uprawą i sprzedaży marihuany. Poza tym ludzie z RH zdecydowanie częściej kupują akcje Forda, niż General Motors.

Erica X.N. Li, Tao Zha, Ji Zhang i Hao Zhou opracowali analizę „Stock-bond Return Correlation, Bond Risk Premium Fundamental, and Fiscal-monetary Policy Regime”(„Korelacja między stopą zwrotu z akcji i obligacji, premia za ryzyko w papierach dłużnych i reżim polityki fiskalno-monetarnej”). Podają w niej, że od 1971 r. do 2000 r. korelacja między stopą zwrotu z akcji i obligacji była pozytywna (0,28) a po 2000 r. negatywna(-0,32). Z kolei konsumpcja i inflacja miały od 1971 r. do 2000 r. korelację negatywną(- 0,32) a po 2000 r. pozytywną (0,16). Autorzy szczegółowo wyjaśniają dlaczego w 2000 r. nastąpiła zmiana.
https://www.nber.org/papers/w27861.pdf

Paul Gompers, Will Gornall, Steven N. Kaplan i Ilya A. Strebulaev przygotowali pracę „Venture Capitalists and COVID-19” („Inwestorzy ventrure capitali i koronawirus”). Opisują w niej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad tysiąca instytucjonalnych i korporacyjnych inwestorów venture capital z ponad 900 firm. I okazuje się, że w wyniku pandemii zarządzający zwolnili tempo inwestycji (71 proc. tego, co planowali) i oczekują, że w kolejnym roku będzie 81 proc. zwyczajnej aktywności.
https://www.nber.org/papers/w27824.pdf

Dla porównania, w czasie kryzysu po pęknięciu bańki internetowej w 2001 r. i 2002 r. inwestycje spadły o ponad 50 proc., a w czasie kryzysu finansowego 2009 r. o 30 proc. Zarządzający podają, że na 52 proc. firm z ich portfela epidemia miała pozytywne albo neutralne skutki, na 38 proc. negatywne a 10 proc. bardzo negatywne. W sumie koronawirus miał niewielki negatywny wpływ wewnętrzną stopę zwrotu funduszy( IRR -1,6 proc).

Wyniki ankiety stoją w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami niektórych przedstawicieli branży. Twierdzi oni, że epidemia koronawirusa to „czarny łabędź 2020 r.” i że rynek inwestycji venture capital „całkowicie się zablokował”. Wszystko wskazuje na to, że rynek inwestycji venture capital będzie słabiej dotknięty przez pandemię niż inne części gospodarki. Autorzy wskazują, iż może to wynikać wiele firm z portfela venture capital może łatwo przestawić się na pracę zdalną. Do tego są dobrze przygotowane na kryzys, ponieważ mają niewielkie zadłużenie i dużo gotówki na kontach.

Zhengyang Jiang, Hanno Lustig, Stijn Van Nieuwerburgh i Mindy Z. Xiaolan opracowali analizę „Manufacturing Risk-free Government Debt”(„Tworząc pozbawiony ryzyka dług publiczny”). Opisują w niej dylemat przed którym stoją rządy na całym świecie. Mają do wyboru albo ubezpieczyć właścicieli obligacji przed ryzykiem tego, że nie zostaną spłacone, ale wtedy nie mogą zagwarantować podatnikom, iż nie będą płacić wyższych podatków w czasie recesji.
https://www.nber.org/papers/w27786.pdf

Albo zagwarantować podatnikom brak podwyżek podatków, ale wówczas właściciele obligacji muszą zaakceptować ryzyko tego, że nie zostaną spłacone. Inaczej mówiąc, bezpieczne obligacje rządowe wymagają wyższych dochodów podatkowych państwa w stosunku do PKB. Ciekawą strategię wprowadzili w życie amerykańscy politycy. Otóż rząd USA wydaje się ubezpieczać podatników obniżając podatki w czasie recesji. Ale także ubezpiecza tych którzy dostają pieniądze z budżetu zwiększając wydatki w czasie kryzysów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.