W idealnym świecie formacje realizują się za każdym razem, nie istnieją fałszywe wybicia, nasze pozycje zyskują niemal od razu, i nie pojawiają się nagłe zmiany kierunku naszych pozycji. Idealny świat istnieje, gdzieś tam….

W rzeczywistości, po ruchu zgodnym z naszymi oczekiwaniami mogą nastąpić niespodziewane zwroty, by wybić pozycję na stopie lub trwa przedłużająca się stagnacja w okolicach ceny naszej transakcji.

W ubiegłotygodniowym wpisie, pochyliłem się nad niesłychanie interesującą sytuacją na wykresie indeksu WIG20. Kontynuujmy ten wątek, bo zupełnie teoretycznie sytuacja rozwinęła się zgodnie z oczekiwaniami, zaś w praktyce, wciąż oznacza to czekanie na potwierdzenie.

W tej chwili (przed zakończeniem poniedziałkowej sesji) wykres wygląda następująco:

Dzień po opublikowaniu tamtego tekstu doszło do nieznacznego wzrostu, ale wykres wciąż pozostawał w obrębie korekty. Kolejne dni, to spadki – ale NADAL w obrębie korekty. Naturalnie zajmując pozycję w tamtym momencie trader mógłbym mieć powody do umiarkowanego zadowolenia, z tym, że w zasadzie sytuacja średnioterminowa nie uległa zmianie. Wciąż nie wiadomo, czy dojdzie do zakończenia korekty i dalszej kontynuacji trendu spadkowego, ze zbliżoną dynamiką, jak na początku września.

Nie zmienia się moje nastawienie co do ogólnego nastroju na rynku – nie widzę specjalnych powodów do wzrostów. Nie przekonują mnie, ani zwyżki na rynkach zachodnich, ani bardzo dobry wynik Allegro (i oczekiwanie, że pieniądze z IPO wrócą na rynek wtórny). Stąd cały czas nieco wyższe prawdopodobieństwo daję scenariuszowi, w którym spadki będą trwały.

Paradoksalnie, drugi pod względem ważności, nie jest ten scenariusz, który zakłada wybicie górą i wzrost, lecz przedłużający się trend boczny, który sprawi, że nie bardzo będzie można traktować kształt na wykresie, jako korektę. Będzie to raczej sygnał, do zmodyfikowania całej prognozy.

To jest również ciekawy wątek dotyczący relacji oczekiwanego zysku do ustalonej (stopem) straty. W idealnym świecie, gdy otwieramy transakcję, gdy ta relacja wynosi co najmniej 3:1, a może nawet 10:1, wystarczyłoby mieć rację w połowie przypadków, żeby nasza linia kapitału systematycznie pięła się do góry. To są jednak tylko oczekiwania (albo jak powie ktoś inny – marzenia). W rzeczywistości, bardzo często nie dochodzi do realizacji oczekiwanego scenariusza. Zamiast tego zysk jest szczątkowy. Albo może nie być zysku – jeśli stop nie był przesuwany, bo rynek niezbyt mocno się jeszcze oddalił, albo oczekiwany zysk będzie szczątkowy – być może nawet niższy, niż pierwotnie założone ryzyko.

Taki jest urok rynkowej niepewności.

[Photo by Javier Allegue Barros on Unsplash]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.