W klasycznych opisach trend boczny trwający na rynku przez dłuższy czas można określić mianem akumulacji lub dystrybucji. W pierwszym przypadku tzw. silne ręce skupują akcje i w chwili, gdy ich podaż jest już wystarczająco wyczerpana dochodzi do wybicia w górę.  Drugi przypadek – dystrybucja, to ten okres, gdy „silne ręce” pozbywają się akcji. Systematycznie następuje ich sprzedaż, bez wielkiego wpływu na ceny, co zapobiega gwałtownemu załamaniu, a wszystko dzięki temu, że wciąż są chętni do zakupów. W chwili, gdy popyt zostaje zaspokojony następuje wybicie w dół.

Najprościej sklasyfikować, z którym rodzajem trendu bocznego mamy do czynienia, jest oczywiście po fakcie. Wówczas widać, czy dany trend był na poziomach maksimów, czyli mieliśmy do czynienia z dystrybucją, czy też na minimach rynkowych i wówczas miała miejsce akumulacja.

WIG20 oraz WIG – nasze dwa główne indeksy, od czerwca poruszają się w bocznym trendzie. WIG20 w obszarze 1700 – 1900 pkt. Marazm poprzedzony był kilkumiesięcznym wzrostem, więc teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia z dystrybucją (formacja odwróconego spodka, którą dodatkowo potwierdza zachowanie wolumenu). Naturalnie inny technik może uznać, że jest to korekta tych wcześniejszych wzrostów. Może zbyt się przedłuża; jej czas jest już bowiem dłuższy niż tamtej zwyżki, ale wciąż jest szansa na wybicie górą, zwłaszcza jeśli zostanie obroniony poziom 1700 pkt. na WIG20, tak jak miało to już miejsce kilkukrotnie.

Na rzecz tego drugiego scenariusza mogłoby przemawiać zachowanie indeksów małych i średnich spółek – sWIG80 i mWIG40 – zwłaszcza tego pierwszego, gdzie kształt wykresu wygląda na korektę w silnym trendzie wzrostowym. Tego rodzaju rozbieżności często są brane pod uwagę w analizach, choć w tym wypadku trudno uwierzyć, by mniejsze spółki mogłyby za sobą pociągnąć te większe.

Zajrzyjmy w środek trendu bocznego na WIG20 – i zachowanie pierwszej dziesiątki spółek, wchodzących w jego skład. W zasadzie jedynymi, które „trzymały” indeks podczas czterech ostatnich miesięcy, były akcje KGHM, Dino Polska oraz PGNIG (łącznie 23 proc. udziału w indeksie). Cała reszta stabilnie zmierzała w bok, a nawet ku dołowi, dotyczy to nawet CD Projektu, który mimo krótkotrwałych wybić w górę, jednak zdaje się stać w miejscu.

Wygląda więc na to, że indeks tym razem dość dokładnie reprezentuje nastrój na rynku. Najważniejsze jednak jest pytanie, co dalej? Jakie są argumenty na rzecz wzrostów, a jakie spadków? Kondycja gospodarki naszej oraz światowych wciąż jest wielką niewiadomą, choć ekonomiści próbują stale wyczekiwać kształtu „V”. Pandemia jednak rozciąga się w czasie i skutki dla społeczeństw, przedsiębiorstw i różnych branż mogą być znacznie trwalsze i mocniejsze, niż oczekiwano. Rynki zachodnie, a zwłaszcza amerykański również wytraciły w ostatnim czasie impet, i jeśli nasz rodzimy parkiet był słaby podczas hossy za granicą, to trudno oczekiwać jakiejś nadzwyczajnej siły, w chwili gdy tam spadki się wzmocnią. Z kolei historia ostatnich miesięcy pokazuje, iż nie należy oczekiwać zwyżki, gdy tam będą bite nowe rekordy.

Pozostaje więc… czekanie i zajmowanie pozycji zgodne z własną strategią oraz własnymi modelami. Dla nowych inwestorów, którym wydaje się, że spekulacja i inwestowanie polega na przewidywaniu przyszłości, może być to trudne do zrozumienia i jeszcze trudniejsze do zaakceptowania. Tak jednak wygląda rzeczywistość tradera. Mamy możliwe różne scenariusze, które dostosowujemy do zmieniającej się rzeczywistości. Naturalnie w ramach pracy analitycznej nadajemy większe oraz mniejsze prawdopodobieństwa pewnym zdarzeniom, ale wciąż operujemy w strefie prawdopodobieństw, a nie pewności.

W całej sytuacji związanej z trendami bocznymi istnieje pewien plus dotyczący zarządzania kapitałem. Jeśli trader modyfikuje swoje pozycje w zależności od zmienności (zwiększa, gdy ta maleje, oraz zmniejsza, gdy rośnie), to trendy boczne są tym okresem, w którym z racji wygasającej zmienności można zajmować większe pozycje. Wówczas w chwili wybicia, więcej korzystamy na potencjalnym ruchu, jeśli jesteśmy ustawieni w dobrym kierunku. Sam zaś trend boczny często sugeruje węższe poziomy stop i oczywiście, może być tak, że zbyt często zajmujemy pozycję w okresie akumulacji/dystrybucji i zmuszeni jesteśmy je zamykać, ze względu na fałszywe wybicia, ale to ostateczne powinno z nawiązką odrobić straty. Podobnie jak drapieżnik podejmujący kilkukrotne próby polowań i szybko wycofujący się, gdy widzi, że szkoda energii na gonitwę.

Mowa oczywiście o grających w dłuższym i średnim terminie. Dla krótkoterminowych spekulantów „rajem” może być jak najdłuższy trend boczny, w którym można się systematycznie „żywić”.

[Photo by Christian Cacciamani on Unsplash]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.