Wykres dnia: alternatywna rzeczywistość

Inwestorzy poproszeni o wskazanie najważniejszego trendu w sektorze inwestycyjnym postawiliby zapewne na rozwój inwestowania pasywnego. W kontekście wielkości kapitału napływającego do tego segmentu na pewno mieliby rację.

Dziennikarze Financial Times zaproponowali inne spojrzenie na ważne trendy w sektorze inwestycyjnym. Zwrócili uwagę, że znaczenie poszczególnych stylów inwestycyjnych różni się w zależności od tego czy kryterium oceny jest wielkość aktywów czy wielkość generowanych przychodów. Jeśli używane jest kryterium wielkości przychodów to najważniejszym stylem inwestycyjnym są inwestycje alternatywne do których zalicza się private equity, private credit (bezpośrednie kredyty), fundusze hedge, nieruchomości, inwestycje infrastrukturalne i surowce.

W globalnym sektorze zarządzania aktywami inwestycje alternatywne skupiają jedynie 15% aktywów ale generują aż 43% przychodów. Co więcej, część specjalistów uważa, że ze względu na specyficzną strukturę opłat (duże znaczenie prowizji od zysku) wielkość przychodów generowana przez produkty alternatywne może być zaniżona. W rzeczywistości może sięgać nawet 50% wszystkich przychodów sektora globalnego zarządzania aktywami. Wykres dnia pokazuje dwa spojrzenia na globalny biznes zarządzania aktywami:

Produkty inwestycyjne: zarządzane aktywa i generowane przychody

Za Financial Times

W artykule Financial Times znajduje się interesujące porównanie rentowności produktów alternatywnych i tradycyjnych. Te pierwsze generują zysk operacyjny na poziomie 0,6% zarządzanych aktywów czyli trzy i pół razy większy niż tradycyjne produkty (0,17%). Nie można się więc dziwić wzmożonej aktywności (także w dziedzinie przejęć) w sektorze dostawców produktów alternatywnych. Rozwój tego segmentu może neutralizować dostawcom produktów inwestycyjnych spadek przychodów spowodowany rozwojem produktów pasywnych.

Tak wygląda sytuacja od strony dostawców tych produktów. Sytuacja od strony potencjalnych klientów wygląda inaczej. Tutaj kluczowe pytanie brzmi: czy wyższe koszty są uzasadnione? Na to pytanie muszą sobie odpowiedzieć duzi inwestorzy instytucjonalni, którzy zamierzają w najbliższym czasie zwiększyć zaangażowanie w produkty alternatywne.

Artykuł Financial Times przypomina wszystkim inwestorom, że to co jest istotne dla dostawców produktów inwestycyjnych nie musi być ważne dla potencjalnych klientów. Innymi słowy, w sektorze produktów inwestycyjnych, istnieje naturalny konflikt pomiędzy tym co jest najlepsze dla firm inwestycyjnych (zyskowne produkty) a tym co jest najlepsze dla klientów (produkty o korzystnym stosunku opłat do korzyści inwestycyjnych).

Wielu inwestorów zauważa ten konflikt tylko w przypadku skandali związanych z oczywistych missellingiem czy innymi nieetycznymi praktykami sprzedażowymi. W rzeczywistości tego rodzaju konflikty są stanem naturalnym każdego sektora gospodarki. Być może jednym z najbardziej znanych przykładów jest rynek nieruchomości: agentom nieruchomości zależy przede wszystkim na szybkiej sprzedaży, ich klientom na sprzedaży po wysokiej cenie. Powinnością inwestora, tak jak powinnością każdego klienta, jest rozumieć ten konflikt i podejmować decyzje korzystne dla jego celów finansowych.

W przypadku sektora inwestycyjnego oznacza to sceptyczne podejście do produktów o wysokich opłatach i konieczność rozważania czy te opłaty rzeczywiście są uzasadnione. Oznacza to także sceptyczne podchodzenie do modnych, popularnych produktów. W ich przypadku względy marketingowe mogły mieć większy wpływ na ich wprowadzenie niż względy inwestycyjne.

1 Komentarz

  1. dzemeuksis

    "agentom nieruchomości zależy przede wszystkim na szybkiej sprzedaży"

    Nieprawda. Im zależy przede wszystkim na przytuleniu doli z obu stron. Nawet jeśli znalazło się nieruchomość samodzielnie, to i tak nie chcą dopuścić bezpośrednio do sprzedawcy, jeśli się nie podpisze z nimi umowy. Jeśli do kontaktu mimo to dojdzie, to potem – jeśli tylko mogą – torpedują negocjacje nie przekazując nowych propozycji sprzedawcy. Tak to wygląda. Czas jest dla nich absolutnie drugorzędnym kryterium.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *