Wykres dnia: Efekt stycznia (od kuchni)

Naszym wykresem na niedzielę jest radykalny wzrost napływu kapitałów na giełdy w pierwszych tygodniach roku.

Wśród badaczy brakuje zgody na temat korzeni styczniowej anomalii na rynkach. Jedni szukają przyczyn w noworocznym optymizmie, a inni w przyziemnych przepływach kapitałów. Kolejni twierdzą, iż efekt stycznia materializuje się raczej w okolicy Święta Dziękczynienia, a czasami zlewa się z rajdem Świętego Mikołaja. Niezależnie od tego, czy za obserwowanymi właśnie wzrostami stoi anomalia, jeden lub drugi święty, rynki rozpoczęły rok z dynamiką, która jest jedną z najlepszych w historii. Nie mam dostępu do bazy EPFR Global, która przygotowuje analizy przepływów kapitałów na rynkach dla dużych graczy, więc musimy opierać się na doniesieniach Bloomberga. Wykres nie pozostawia jednak wątpliwości, jakie są korzenie obserwowanych wzrostów. Cała reszta jest tylko literaturą.

Źródło: Bloomberg

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.