Wykres dnia: DJIA na 22000 pkt. i szczypta historii

Przebicie przez DJIA psychologicznej bariery 22000 pkt. odbiło się szerokim echem w mediach branżowych i jak zwykle  w takich przypadkach pojawiają się słuszne ostrzeżenia, iż rynki wykazują wrażliwość na równe poziomy. Rzućmy jednak okiem na obecną hossę w USA na tle hossy z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku z pytaniem, czy 22000 pkt. nie jest tylko psychologicznym oporem, jakich wiele było w przeszłości.

Zacznijmy od prostego zabiegu nałożenia rocznych zamknięć DJIA z lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku (linia niebieska i oś czasu) z rocznymi zamknięciami z bieżącego okresu (linia czerwona).  W dekadzie, która jest właściwie jedynym punktem odniesienia dla obecnego rynku byka, DJIA maszerował przez kolejne tysiące punktów z żelazną konsekwencją. Zaczął od pokonania 3000 pkt., a hossę skończył nad 11000 pkt. Tym razem kolejnych tysięcy jest więcej, więc i potencjalnych pytań o zasadność pokonania barier musi być więcej. Problem w tym, iż 1000 punktów dodane do 3000 punktów nie jest 1000 punktów dodanym do 13000 pkt.

Skala logarytmiczna oddałaby lepiej dynamikę wzrostów z okresów wybranych do porównań, ale starczy spojrzenie na procentowe zmiany DJIA w analizowanych okresach, by dostrzec, iż hossa z lat dziewięćdziesiątych była znacznie dynamiczniejsza – zwłaszcza w finalnych latach. W końcówce ówczesnej hossy DJIA tylko raz zyskał mniej niż 20 procent, a w całym okresie wzrostów rocznych, które byłyby większe od 20 procent było aż pięć. W obecnej hossie zwyżek o więcej niż 20 procent mamy ledwie jedną. Zostawię czytelników na niedzielę z policzeniem procentowej zmian obecnego rynku byka z procentową zmianą DJIA w hossie lat dziewięćdziesiątych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.