Kilka technicznych wyzwań, vol. 5

Kolejna część przygód z analizą: wykresów, danych i dynamiki rynków, do której inspiracją cały czas jest 12 technicznych zasad Lindy Raschke.

ZASADA 5:

Sposób w jaki rynek traduje wokół maksimum lub minimum poprzedniego dnia jest dobrym wskaźnikiem siły lub słabości technicznej rynku.

(W oryginale: 5. The way the market trades around the previous day’s high or low is a good indicator of the market’s technical strength or weakness.)

Pomysłodawczyni tych słów para się tym, co profesjonalnie nazywa się „Swing tradingiem”. To styl, który skupia się na wyłapywaniu wszelkich fal cenowych w krótkim terminie, z nadzieją na dłuższe przetrzymanie pozycji w momencie gdy pojawia się impet i mocniejszy ruch. Kilka słów więcej o tym w naszym archiwum: https://blogi.bossa.pl/2010/02/09/swing-trading/ . Ponieważ sam jestem zwolennikiem tego typu tradingu, więc wiem z doświadczenia jak nieocenionym źródłem inspiracji mogą być dwa tak naturalne poziomy jak maksimum (max) i minimum (min) poprzedniej sesji. Ale równie dobrze mogą z tego konceptu korzystać day-traderzy, scalp traderzy, a przecież te 2 punkty są również podstawą i wielu strategii wybiciowych. Tak więc ich istnienie dla całej akcji dziejącej się na parkietach ma dość poważne znaczenie. Skupia bowiem i uwagę, i akcję, i prognozy.

W slangu traderskim takie punkty nazywamy z angielska „Pivot points”. Dosłownie tłumacząc oznacza to „Punkt obrotu” lub „Oś obrotu”. Kilka słów więcej o nich w tym krótkim materiale:

http://bossa.pl/edukacja/AT/wskazniki/PivotPoint/

Ich ogromną zaletą jest to, że bardzo łatwo je wyrysować na wykresie, choć i bez wykresu łatwo się do nich odnieść, wystarczy zapisać sobie oba na kartce i obserwować notowania w pobliżu obu punktów. Technicy mogą analizować przebieg notowań wokół nich zarówno w skali dziennej, jak i godzinnej czy minutowej. Dla większej jasności załączam wykres zrobiony z notowań w bossa.pl, gdzie mamy notowania 15 minutowe kontraktu wrześniowego na WIG20 (FW20), na którym niebieskimi liniami zaznaczam minima i maksima sesji w ostatnich kilku dniach:

Dla części traderów są one ważne jako poziomy wsparcia lub oporu, od których kursy będą się odbijać i zmieniać kierunek. Jak choćby miało to miejsce na sesji nr. 2 powyżej w odniesieniu do sesji nr. 1 w zakresie minimów, zresztą na sesji nr. 3 owe minima ponownie się broniły. W ciągu dnia rynek może wielokrotnie odbijać się tylko od jednego (maksimum lub minimum), albo od obu po kolei. Dla innych traderów, i sam przyznaję, że jestem w tej grupie, stanowią one podstawę testu tego, czy trend potrafi się przez nie przebić i kontynuować tę tendencję.

W dniu nr. 2 na powyższym wykresie na otwarciu notowania wyszły z luką ponad poprzednią sesję, więc tu trzeba raczej grać strategią na luki, dopiero co opisywaną. Ale i test poprzedniego maksimum z luki nadaje się na kolejną strategię. Sesja nr. 4 okazała się najbardziej zyskowna dla kupujących na poziomie wybicia ponad maksimum poprzedniego dnia. Ale o taktyce więcej w kolejnych wpisach, istnieje tu sporo zagrań zależnych od aktualnych warunków technicznych. Problem jedynie w tym, że tego luksusu korzystania w wszystkich z nich nie będą mieli grający na danych dziennych. Dla nich będzie co innego.

A w jakiej formie można określać je poziomami, które wskazują siłę lub słabość rynku w rozumieniu Raschke? Na kilka sposobów opisanych niżej.

Dojście kursów do jednego z nich może skutkować konsolidacją lub przebiciem się. Jeśli:

1/ Rynek się odbija, jest jeszcze za słaby na test wybicia, prawdopodobnie nastąpi zwrot, cofnięcie całkowite albo ponowny test wkrótce; odbicie na dobre oznacza brak siły podaży (przy min.) lub popytu (przy max.)

Jeśli rynek jest płaski, niemrawy, bez zmienności, min i max mogą być zbyt mocnymi barierami, i tam można zamykać pozycje, czekając na ewentualny test, na który często żadna ze stron nie ma siły ani ochoty. Nierzadko podczas danych może do tego dojść, warto mieć to na uwadze.

2/ Rynek się przebija:

a/  Jest mocny, trend może pociągnąć dalej.

Tego rodzaju test, o ile zachodzi niedługo po otwarciu, ustawia sesję na cały dzień, szczególnie gdy było to szybkie przebicie (jak sesja nr. 4 powyżej). Silny rynek nie bierze jeńców, test min. albo max. zachodzi szybko i sprawnie, często od rana, i jest często wstępem do kontynuacji.

b/ Jest pułapką, zgarnia tylko zlecenia ‘stop’ i wraca, to uczta dla skalperów.

W przeszłości tzw. pit traderzy i market makerzy lubowali się w popychaniu rynku na te poziomy, właśnie po to by sprawdzić stopy. Podczas „normalnego” rynku, gdzie nie widać specjalnych pomysłów na trend, przebicie się przez min. lub max. nierzadko kończy się konsolidacją tuż poniżej lub powyżej, co często oznacza akumulację przed dalszym ruchem w kierunku wybicia.

Skonstruowałem prosty diagram pokazujący owe zależności:

Więcej o konkretnych strategiach, testy oraz pomysły na grę (również na danych dziennych) w kolejnych wpisach.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.