Wykres dnia: Dow mówi hossa

Jedna z głównych tez dosłownie wiekowej teorii Dow’a powiada, iż średnie muszą się potwierdzać.


Tzw. teoria Dow’a ma sporo ponad 100 lat. Swoimi głównymi elementami ufundowała myślenie o wykresach i na różne sposoby stale jest obecna w analizach rynkowych. Część oglądających wykresy, zwłaszcza poznających raczej konkretne narzędzia, a nie historię całej idei, może nawet nie zdawać sobie sprawy, iż myślą i mówią zdaniami Dow’a. Lepiej znający korzenie całości mają pewnie sporo dystansu do kilku idei. Jedna z nich powiada, iż wiarygodność ruchu rynku jest większa, gdy zachowanie średnich wzajemnie się potwierdza.

Kiedy Dow wymyślał fundamenty AT ważnymi indeksami była średnia przemysłowa Dow’a i średnia spółek transportowych. Czasy były inne, więc spółki też inne. Transport kolejowy był w szczycie potęgi i koszyk spółek transportowych był nasycony akcjami firm kolejowych. Dziś całość wygląda nieco inaczej. W indeksie Dow Jones Transportation ważna rolę pełną spółki lotnicze i spedycyjne, które uznaje się za krwioobieg wymiany gospodarczej.

Główna idea nie uległa zmianie i stale lubimy myśleć, iż właśnie transport powie nam więcej o kondycji gospodarki (patrz próby analizowania świata Baltic Index’em). Przeniesienie się handlu do Internetu czyni spółki spedycyjne dobrym barometrem kondycji gospodarki, bo poza dobrami wirtualnymi towar kupiony musi zostać przewieziony. Kto wie zatem, czy stara teoria Dow’a nie nabierze jakieś nowej świeżości.

W trakcie ostatnich sesji doszło do jednego z klasycznych wydarzeń technicznych, które dla Dow’a były kluczem do czytania rynku. Dow Jones Transportation wybił się ze swojej konsolidacji górą i dołączył do indeksu Dow Jones Industrial Average, który wybicie ze swojego trendu bocznego ma już za sobą. W efekcie dwie średnie, które dla Dow’a były fundamentem analizowania kondycji nie tylko rynku, ale i w pewnym sensie gospodarki, wzajemnie potwierdzają prowzrostowe układy i solidarnie zachęcają do myślenia o kontynuacji hossy. Jeśli oczywiście jeszcze wierzy się w teorię Dow’a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.