Wykres dnia: bessa co dwa lata

Meb Faber podzielił się na Twitterze zestawieniem pokazującym maksymalne roczne obsunięcia indeksu amerykańskich małych spółek. Zestawienie pokazuje, że inwestowanie z długim horyzontem czasowym wymaga sporej odporności na obsunięcia.

Przygotowana przez The Leuthold Group tabela sugeruje, że w ostatnich kilku dekadach inwestujący w amerykańskie małe spółki doświadczali przypominającego bessę około 20-procentowego obsunięcia mniej więcej co trzy lata. Faber uważa, że liczne i od czasu do czasu bardzo dotkliwe obsunięcia utrudniają trzymanie się strategii bazujących na podejściu kup i trzymaj.

Za The Leuthold Group

Sprawdziłem jak wyglądała sytuacja z małymi spółkami notowanymi na warszawskim parkiecie. Poniższy wykres pokazuje maksymalne obsunięcia (w obrębie jednego roku – od lokalnego szczytu do następującego po nim lokalnego dołka) w ostatnich dwóch dekadach dla indeksu sWIG80:

Można zauważyć, że w ostatnich dwóch dekadach w połowie lat wystąpiły około 20% obsunięcia (to najpopularniejsza definicja bessy). O połowę mniejsze obsunięcia występowały praktycznie co roku. Kilkakrotnie wystąpiły też obsunięcia, których dotkliwość z całą pewnością przekraczała próg bólu sporej części inwestorów. W moich rozmowach z początkującymi inwestorami bariera 40% obsunięcia dosyć często pojawia się jako wyobrażenie czarnego scenariusza.

Wielu aktywnych indywidualnych inwestorów koncentruje swoją uwagę na małych spółkach dlatego wybrałem indeks sWIG80 do pokazania tego jak naturalnym zjawiskiem dla rynku akcyjnego są obsunięcia. Proszę też zwrócić uwagę, że są to obsunięcia ograniczone do jednego roku kalendarzowego. Ten sposób przedstawienia zjawiska nie pokazuje całej brutalności największych rynków niedźwiedzia. Warto też zauważyć, że poszczególne portfele inwestycyjne oparte na segmencie małych spółek mogą doświadczyć dużo większych obsunięć niż szeroki rynek tych spółek.

Z emocjonalnego punktu widzenia wyrobienie sobie realistycznych oczekiwań wobec tego czego można się spodziewać po rynku akcyjnym jest jednym z warunków odniesienia inwestycyjnego sukcesu. Częścią tego procesu jest zrozumienie nieuchronności obsunięć i emocjonalne przygotowanie się na stres z nimi związany. Takie podejście umożliwia także takie rozdzielenia kapitału pomiędzy różne klasy aktywów, które ograniczy ryzyko przekroczenia progu bólu dla całego portfela inwestycyjnego i kapitulacji w najgorszym z możliwych momentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.