Stali czytelnicy naszych blogów wiedzą, iż unikamy komentowania zjawisk politycznych, a zwłaszcza wydarzeń z lokalnej sceny politycznej. Proszę zatem nie traktować dzisiejszej notki w kategoriach otwarcia nowego frontu walki o popularność. Niemniej wczorajsza decyzja polskiego rządu o połączeniu funkcji strażnika finansów z funkcją ministra od stymulacji jest dobrą okazją do szerszego spojrzenia na świat, który zdaje się być za rogiem. Witajcie w świecie Keynes’a.

W skali globu zdaje się rosnąć przekonanie, iż programy płynnościowe banków centralnych wyczerpały swoje możliwości. Wprawdzie zarówno Rezerwa Federalna, jak i inne banki centralne ciągle mogą sięgnąć po narzędzia, które już są używane przez Bank Japonii – jak np. skup akcji z rynku – i wyciągnąć jakieś nowe króliki z kapelusza, w stylu lewarowany skup długu lub wysyłanie pieniądza bezpośrednio do konsumentów, z pominięciem banków komercyjnych.

Nikt nie ma jednak już wątpliwości, iż nowa faza stymulowania gospodarki i inflacji będzie wymagała jednak raczej programów rozwojowych niż poszerzania interwencji przez banki centralne. Zbliżające się kampanie wyborcze w Niemczech i Francji powoli zaczną ogniskować wokół programów stymulujących, które ożywią gospodarki. Na analogiczne programy zdaje się być skazana Wielka Brytania, która zmierza prostą ścieżką do chaotycznego Brexit’u.

W bliskiej przyszłości należy zatem oczekiwać ogłoszenia różnych programów modernizacyjnych – zwłaszcza infrastrukturalnych – które będą niosły sporo ryzyk, jak powiększenie zadłużenia rządów, ale też nadzieje na uniknięcie kolejnej recesji lub powtórzenia globalnego kryzysu. Sporo w tym będzie kreatywnej księgowości i zabiegów na miarę tego, co zrobiono w Polsce z OFE i długiem w ich posiadaniu. Pod znakiem zapytania staną pojęcia takie, jak dyscyplina budżetowa i redukowanie zadłużenia.

W dłuższej perspektywie należy oczekiwać zdegenerowania polityki fiskalnej, nowych wojen walutowych i większej dawki sterowania gospodarką. Wszystko skończy się – raczej wcześniej niż później – kryzysem inflacyjnym i znajdziemy się znów w świecie, w którym w latach siedemdziesiątych XX wieku znalazły się gospodarki brytyjska i amerykańska. Do pełni obrazu braknie tylko bańki spekulacyjnej na rynku złota, która skończyła kryzys lat siedemdziesiątych i fazę niskiego wzrostu gospodarczego przy wysokiej inflacji. Jeśli historia miałaby się powtórzyć, to wykres metalu zaprasza do szukania dobrego schowka na złoto.

zloto

(źródło: Stooq.pl)

 

3 Komentarzy

 1. _dorota

  Trzeci akapit: "nowa faza symulowania gospodarki". Aż szkoda poprawiać tak ładnie freudowską pomyłkę, ale może nie to chciałeś powiedzieć.

  1. Adam Stańczak (Post autora)

   Poprawione – dziękuję za czujność.

 2. karroryfer

  W czasie kiedy można sprzedać 50 letnie obligacje ( vide Włochy ) z ujemną lub prawie ujemną rentownościa – tylko głupiec nie skorzystał by z tego.
  Nawet przy 3% na 10 lat ( we własnej walucie) jest to opłacalne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.