Kolejne posiedzenie FOMC za nami i kolejna przełknięta żaba. Kopanie Fed stało się sportem sieciowym, więc na blogach bossy spróbujemy spojrzeć na „kolejną pomyłkę Fed” przez pryzmat usprawiedliwienia lepszą kondycją gospodarki w lecie i prawdopodobnym powrotem słabości w drugiej połowie roku.

Na blogach bossy deklarowałem już, iż słuchanie tego, co mówią członkowie FOMC wydaje się ciekawe, ale znacznie lepszym prognostykiem zmian w polityce Fed jest rynek. Notowania Fed Funds Futures szybko dostosowują się do każdej treści, która pojawia się na rynku i w pewnym sensie stają się obrazem oczekiwań rynku wobec polityki monetarnej Rezerwy Federalnej. Nie przeszkadzało to jednak przedstawicielom Fed prowadzić „dyskusji” z rynkiem zdaniami typu „rynek za nisko wycenia prawdopodobieństwo zmiany stóp procentowych” czy „wrzesień pozostaje realnym terminem podwyżki ceny kredytu”. Kolejny raz okazało się, iż rynek miał rację i dobrze wyceniał szansę jastrzębi z FOMC.

Patrząc na zamieszanie wokół wrześniowego posiedzenia FOMC przez pryzmat ostatniego miesiąca, początkiem szumu były opublikowane 17 sierpnia protokoły z poprzedniego posiedzenia FOMC. Później pojawiła się seria publicznych wypowiedzi, z których większość sygnalizowała gotowość do podjęcia kroku na ścieżce normalizacji polityki monetarnej. W istocie, w trakcie lipcowego posiedzenia FOMC „brexit’owe” strachy wydawały się wygaszone, a dane makro sygnalizowały możliwość lepszej kondycji amerykańskiej gospodarki po słabej, pierwszej połowie roku. Kiedy Fed opublikował protokoły z lipcowego posiedzenia FOMC, a Yellen i spółka zaczęli ostrzegać przed wrześniową podwyżką wszystko wyglądało lepiej niż wczoraj.

Jeśli spojrzeć na wykres – polecanego już wcześniej na blogach bossy wskaźnika – GDPNow, to widać, iż właśnie w końcówce lipca pojawił się szczyt w serii dobrych danych, które składają się na obliczenia GDPNow. Kolejne dane, zwłaszcza publikowane od początku września, przyniosły serię odczytów znacznie słabszych, czego pochodną jest obniżenie szacowanej dynamiki PKB. Inaczej rzecz ujmując protokoły z poprzedniego posiedzenia FOMC oddawały nastroje w punkcie, w którym można było mówić o szczycie tegorocznej koniunktury gospodarczej w USA. Możliwe, iż do końca roku pojawi się kolejny pozytywny zwrot, ale w trakcie obecnego posiedzenia FOMC dane zwyczajnie nie pozwalały na podtrzymanie lipcowego stanowiska i stąd „kolejna żaba do przełknięcia”.

GDPNow

(źródło: Federal Reserve Bank of Atlanta)

Patrząc na zakończone właśnie posiedzenie FOMC i konferencję Janet Yellen najważniejszym elementem jest obniżenie prognoz dynamiki, z jaką Fed chciałby normalizować politykę monetarną. Dziś członkowie FOMC widzą przestrzeń do ledwie dwóch podwyżek stóp procentowych w przyszłym roku. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś radykalnego wzrostu inflacji, to taka prognoza oznacza, iż coraz bardziej prawdopodobny staje się scenariusz, w którym gospodarka nie pozwoli Fed na normalizację polityki monetarnej do końca dekady. Dla czytelników naszych blogów nie będzie to zaskoczeniem, gdyż pokazywaliśmy już takie prognozy. Z punktu widzenia rynkowych strategii ważne wydaje się to, iż w średniej perspektywie dług nie będzie w stanie konkurować z akcjami, a to oznacza… chyba wszyscy wiemy, co to oznacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.