Pod skrzydłami czarnego łabędzia

Brexit, pucz wojskowy w Turcji, zamachy we Francji, fala uchodźców w Europie. To  zdarzenia, które mają wpływ na rzeczywistość dookoła nas w 2016. Zaskakujące i zdecydowanie nieprzewidywane wcześniej. Nawet najbystrzejsi z bystrych, czyli „szokujący progności” z Saxobanku żadnego z tych wydarzeń nie zamieścili w swoich tegorocznych pop-prognozach.

Wyszukiwanie szokujących zdarzeń, które są tak nieprawdopodobne, że zaskoczą wszystkich stały się w ostatnich latach swego rodzaju rozrywką. Dość głupawą, bo skoro ma się zdarzyć coś, czego większość nie oczekuje, to trudno ją zaprognozować. Zwłaszcza jeśli robi się to hurtem. Koncepcja czarnego łabędzia została spopularyzowana przez Nassima Taleba i na tyle trafiła do powszechnej wyobraźni, że całkowicie zatracono jej ideę. Ci wszyscy analitycy, komentatorzy czy eksperci, którzy wskazują, że oto nadchodzi kolejny czarny łabędź i tu wymieniają jakieś różnego rodzaju zdarzenia,  poszukują czegoś co i tak jest mniej lub bardziej znane lub przewidywalne, a tym samym nie zaskakujące. W rzeczywistości zaskoczeń jest na tyle dużo, że możemy uznać, że nasz świat znajduje się pod skrzydłami wielkiego czarnego łabędzia. Chyba, że spojrzymy na to znacznie dosadniej – taplamy się w jego wielkich odchodach, szukając skarbów, których prawdopodobnie tam w ogóle nie ma.

2 Komentarzy

  1. AlGebroid

    "taplamy się w … "

    Skąd ten czarny pesymizm?

    1. GZalewski

      to pesymizm związany z mediami, jakością eksperckości itp. Ale on od kilku lat jest na stałym wysokim poziomie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.