Ćwiczenia ze strategiami, cz. 6

Odwróćmy tym razem logikę i zadajmy sobie pytanie: czy krótkoterminowe zakupy akcji na koniec sesji spadkowych to okazja czy wstęp do porażki?

 

Wyjściem do tych obliczeń statystycznych będzie takie oto proste założenie:

Jeśli sesja kończy się spadkiem i jej zamknięcie wypada poniżej poziomu otwarcia to być może wejście w takim momencie na rynek daje nam jakąś przewagę z powodu tańszego niż chwilę temu zakupu akcji. Albo jeśli chcemy wyjść z rynku na koniec takiej sesji to może wstrzymać się jeden dzień bo kolejnego będzie lepsza okazja, po wyższym kursie?

Warunki do testów statystycznych będą więc następujące:

Kupno danej akcji następuje po cenie zamknięcia sesji tylko wówczas gdy wypada ono poniżej kursu jej otwarcia.

Wyjście z owej pozycji w tym teście nastąpi zawsze na zakończenie kolejnej sesji, bez względu gdzie ono wypada (zamykamy również w przypadku straty).

Ujmując więc prościej: liczymy potencjalny zysk, jaki można osiągnąć między kolejnymi zamknięciami gdy pierwsze z nich wypada na koniec sesji spadkowej. W tym wypadku wyobrażenia inwestorów są niejednoznaczne co do siły rynku: część uzna spadek za słabość, po której spodziewać się można kontynuacji, inna część znajduje w tym promocyjną okazję do krótkoterminowego wykorzystania.

Test przeprowadziłem na 3 portfelach, każdy po 30 akcji z różnej puli spółek.

Wszystkie dane do testów polskich akcji pochodzą z bazy bossa.pl, amerykańskich z finance.yahoo.com.

Kapitał początkowy 100 000 PLN (lub USD dla rynku amerykańskiego).

Wielkość pozycji – każdorazowo 3% kapitału dostępnego na początku sesji.

Testy obejmowały jak poprzednio okres 1.01.2001 – 18.03.2014

***

Test nr.1

Portfel 30 akcji małych i średnich z GPW, które we wcześniejszych wpisach ująłem pod nazwą AkcjePolskie.

Sprawdzamy zasięgi zmian bez uwzględniania prowizji, szukamy wielkości „czystych” ruchów następujących po każdej spadkowej sesji. Wyniki:

CAGR (roczna składana stopa zwrotu): -0,04%

Transakcji: 35794

Trafność: 46,5%

MaxDD (maksymalne obsunięcie kapitału): 86,49%

Ten wynik pokazuje, że kupno akcji po cenie zamknięcia sesji spadkowej nie daje w całej swej masie transakcji żadnej rynkowej przewagi, generując spore wahania kapitału podczas bessy (obsunięcie z uwzględnieniem prowizji zabiłoby rachunek). Średnioroczna stopa zwrotu nie daje żadnych wyraźnych wskazówek, jeśli już to negatywne. Gdyby spróbować wysnuć jakiś generalny wniosek z tych wszystkich testów, które tu prowadziłem, to okaże się , że statystycznie najlepszą strategią na szybkie zyski jest wchodzenie do gry tylko gdy rynek rusza w górę zaraz po otwarciu, i nie liczenie na jakieś profity przez operowanie tylko na zamknięciach lub otwarciach sesji.

Zrobiłem dodatkowo mały teścik z tezą: co dzieje się gdy wchodzimy na rynek na otwarciu kolejnej sesji po dniu spadkowym. Wyniki (bez prowizji):

CAGR (roczna składana stopa zwrotu): -2,43%

Transakcji: 35794

Trafność: 43%

MaxDD (maksymalne obsunięcie kapitału): 71%

Żadnej poprawy, spadkowe sesje nie są więc promocją. Dużo lepiej więc wchodzić do gry po sesjach wzrostowych jak pokazywał wpis poprzedni. Nie tylko z powodów statystycznych, ale również ze względów mentalnych – spadek zniechęca rynek.

Test nr. 2

Sprawdziłem statystycznie pomysł wchodzenia na rynek na zamknięciu spadkowych dni dla akcji objętych WIG30 (bez prowizji). Wyniki:

CAGR (roczna składana stopa zwrotu): -0,68%

Transakcji: 22255

Trafność: 49,3%

MaxDD (maksymalne obsunięcie kapitału): 41,66%

Podobnie jak wyżej – spadki to marna okazja by zarobić coś na szybko lub chociaż poczuć efekt kupna w masie transakcji.

Test nr. 3

Sprawdziłem statystycznie pomysł wchodzenia na rynek na zamknięciu spadkowych dni dla 30 popularnych spółek ujętych w indeksie S&P500 (bez prowizji). Wyniki:

CAGR (roczna składana stopa zwrotu): 15,78%

Transakcji: 44945

Trafność: 52%

MaxDD (maksymalne obsunięcie kapitału): 44,6%

Tamtejsi inwestorzy widać szybciej trawią spadki, zapewne przy sporej pomocy rynku elektronicznego posesyjnego, podciągając nieco kursy w swej masie po sesji spadkowej.

—kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.