Kanały cenowe na akcjach – rewizyta

Oddajmy głos krystalicznie czystej, obiektywnej Analizie Technicznej (OAT).

 

W ostatnich wpisach i dyskusjach uruchomiłem ponownie strategię wybicia z kanału cenowego (tzw. Donchian Channel) jak i legendy oraz fakty słynnego „Turtle Team” więc sprawdźmy jak w testach realnych sprawdzają się narzędzia biorące początek w obu tych źródłach. Tym samym składamy wizytę temu oto wpisowi sprzed kilku miesięcy by sprawdzić jak kanały cenowe sprawiły się od tego czasu.

Przypomnę warunki wstępne symulacji:

– użyłem strategii „wybicia z kanału” dla 2 różnych zestawów parametrów i podaję wyniki w następującym układzie

(a) test dla kupna akcji przy wybiciu ich kursu powyżej maksimum z ostatnich X=20 dni, sprzedaż przy wybiciu dołem poniżej minimum z ostatnich Y=10 dni

(b) test dla kupna akcji przy wybiciu ich kursu powyżej maksimum z X=40 dni, sprzedaż przy wybiciu dołem poniżej minimum z Y=40 dni

(c) benchmark czyli pasywne „kup i trzymaj” od początku notowań danych akcji

– sygnał zajęcia pozycji był generowany tylko przy użyciu danych zamknięcia sesji, tj. kupno gdy zamknięcie sesji wypadało powyżej najwyższego zamknięcia z poprzednich X dni, opuszczenie pozycji – gdy zamknięcie dnia wypadało poniżej zamknięcia z Y poprzednich dni,

– wielkość kapitału początkowego – 10 000 PLN, za każdym razem pozycja jest otwierana za całość dostępnego kapitału; oczywiście to nadmierne zaangażowanie do którego nie namawiam, ale po prostu sprawdzam ekstremalne możliwości takiego zarządzania pozycją,

– tylko pozycje długie (kupno),

– nie liczyłem, dla ułatwienia porównań, kosztów prowizji ani poślizgów,

– dane pochodzą z bazy bossa.pl i uwzględniają splity akcji.

Rezultaty dla kilku wybranych spółek poniżej. Niebieskim kolorem dodaję kilka słów komentarza. W nawiasach podaję stopy zwrotu uzyskane w inwestycji zakończonej w momencie poprzedniego testu, mamy więc materiał do porównań efektywności. Proszę zwrócić uwagę, że celowo wybrałem spółki „problematyczne”, żeby nie było iż mamy łatwo.

ALCHEMIA

(a) Zysk całkowity: 908,84% (719,5 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 68,18%

(b) Zysk całkowity: 283,07% (192,65 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału:89,3%

(c) Zysk całkowity: -12,32% (-24%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:97,34%

Alchemia urosła nieco od poprzedniego testu choć nadal tkwi poniżej pierwszej swojej ceny notowań, pasywne kupno przyniosłoby więc stratę. Tymczasem nasza strategia dla obu ustawień szerokości kanałów przyniosła pokaźne zyski przy niższych obsunięciach niż benchmark.

——————————————–

ALMA

(a) Zysk całkowity: 4346,06% (4603,38%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 51,03%

(b) Zysk całkowity:5492,73%(4817,63 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału:71,14 %

(c) Zysk całkowity: 272% (185,5%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:92,49 %

Kurs Almy poszedł w górę przez te miesiące, ale na tyle chimerycznie, że nie wykształciły się trendy łapane przez naszą strategię. I chociaż w obu ustawieniach nasze aktywne podejście przyniosło straty licząc od poprzedniego testu to nadal łączny zysk , nawet po odjęciu prowizji, 15-20 krotnie przebija zysk z pasywnego „kup i trzymaj”.

——-

BIOTON

(a) Zysk całkowity: 25,76% (25,76%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 81,69%

(b) Zysk całkowity: -14,96% (-14,96%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 89,66%

(c) Zysk całkowity: -97,01% (-91,04%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 99,32%

Kurs spadał i nie dał nam szansy na dokonanie transakcji. Zauważmy jednak, że chociaż Bioton jest dziś niemal bankrutem to zastosowanie naszej strategii pozwoliłoby osiągnąć średnio zysk z tej inwestycji!

——-

DĘBICA

(a) Zysk całkowity: 1193,1% (901,38%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 69,75%

(b) Zysk całkowity: 1521,79% (1023,7%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 55,43%

(c) Zysk całkowity:676% (407,27 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 78,41%

Tu wszystko zadziałało – kurs papieru wzrósł i przy okazji dał zarobić obu ustawieniom strategii, a zyski z nich dwukrotnie przewyższają zysk z pasywnej inwestycji przy nieco mniejszej zmienności wyników. Poglądowo wrzucam wykres krzywej kapitału (czerwone pole) na tle zmian kursu spółki (granatowa krzywa):

Debica_gru13

——-

CNT (poprzednio ENERGOPOL)

(a) Zysk całkowity: 2119,32% (2700,04%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 50,09%

(b) Zysk całkowity: 530,52% (1075,42 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 79,25%

(c) Zysk całkowity: -54,62% (-40,46%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 98,55%

Kurs akcji nurkuje więc nie trafiły się trendy wzrostowe na tyle duże by dać zarobić strategii, więc po kilku miesiącach mamy obsunięcia kapitału. Nadal jednak sumarycznie nasza strategia przynosi zyski choć CNT zleciało do połowy swoich notowań z pierwszego dnia istnienia na GPW.

—–

KGHM

(a) Zysk całkowity: 584,04% (669,28%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:46,42 %

(b) Zysk całkowity: 684,56% (837,02%

Maksymalne obsunięcie kapitału:60,15 %

(c) Zysk całkowity: 378,35% (655,2%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:85,01 %

Sytuacja podobna jak wyżej– spadki kursów, brak trendów wzrostowych, brak nowych zysków, ale nadal aktywne podejście nieco efektywniejsze.

——-

LPP

(a) Zysk całkowity: 8582,4% (5963,64%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 30,66%

(b) Zysk całkowity: 13319,2% (7924,18%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:32,26 %

(c) Zysk całkowity: 19030% (12220,03%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 65,55%

Spółka cudo dla posiadaczy. Rośnie bez przerwy w imponującym tempie i nasze strategie za tym nie nadąża ponieważ korekty są zbyt płytkie by zarabiać na huśtawkach cenowych. Jednie obsunięcia strategii są niższe. Gdyby ryzyko sprowadzić jednak do wspólnego mianownika średni zysk z aktywnego podejścia byłby wyższy.

——–

MOSTOSTAL EXPORT

(a) Zysk całkowity: 54,62,88% (4758,78%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 71,95%

(b) Zysk całkowity: 331,5% (513,19%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 87,59%

(c) Zysk całkowity: -82,22% (-33,33%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 97,89%

Aktywne podejście traci wcześniejsze zyski w ślad za samymi akcjami, ale nadal jest nad kreską.

——–

PBG

(a) Zysk całkowity: 44,56% (50,38%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 72,77%

(b) Zysk całkowity: -46,74% (109,24%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 82,63%

(c) Zysk całkowity: -82,22% (-81,27%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 99,19%

Kolejny kandydat na bankruta zabiera zyski i posiadaczom pasywnym i aktywnym, chociaż średnia z obu strategii aktywnych oscyluje w pobliżu zera. To zalety dywersyfikacji systemów, które niezmiennie zalecam obok dywersyfikacji samych rynków.

————

PETROLINVEST

(a) Zysk całkowity: -83,69% (-79,39%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 84,21%

(b) Zysk całkowity: -78,69% (-74,7%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 84,18%

(c) Zysk całkowity: -94,2% (-94,05%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:95,3 %

Papier porażka na wszystkich frontach. Z pustego i Salomon nie naleje. Brak trendów- brak zysków.

———-

PKN

(a) Zysk całkowity: -23,9% (4,04%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:56,07 %

(b) Zysk całkowity: 5,39% (49,32%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:50,07 %

(c) Zysk całkowity: 101,29% (149,82%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 72,11 %

Spółka, której zmienność katuje aktywne podejście, to ciekawe, że akurat PKN jest jedną z najgorszych technicznie. Spadek kursu pociągnął spadek zysków w każdym wariancie.

—–

STALEXPORT

(a) Zysk całkowity: 123,92% (66,78%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 63,55%

(b) Zysk całkowity: 333,72% (154,92%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 68,02%

(c) Zysk całkowity: -90,26%( -94,25%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:98,46 %

Odwrotność PKN-u, katownia dla pasywnych posiadaczy daje przyzwoicie zarobić naszych strategiom.

———

TPSA

(a) Zysk całkowity: 45,35% (11,32%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:63,47 %

(b) Zysk całkowity: -56,38% (-61,85%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 79,98%

(c) Zysk całkowity: -41,47% (-58,46%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 83,16%

Spółka wychodzi z dołka, choć jak słyszę i tak spadła jakościowo o kilka lig niżej. Poprawiły się wyniki strategii choć szału nie ma, poza tym, że nadal bije pasywne podejście. Ciężkie spółki jak widać słabo wypadają w tych testach.

——

TVN

(a) Zysk całkowity: 24,76% (-2%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 64,13%

(b) Zysk całkowity: 140,58% (66,83%)

Maksymalne obsunięcie kapitału:51,58 %

(c) Zysk całkowity: 108,42% (34,36 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału:78,79 %

Zyski ze strategii idą łeb w łeb z rosnącym kursem akcji, ale szału nie ma. Aktywne kontra pasywne podejście w tym wypadku to remis.

——–

VISTULA

(a) Zysk całkowity: 4709,21% (2076,49%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 63,18%

(b) Zysk całkowity: 2701,1% (1844,42 %)

Maksymalne obsunięcie kapitału:79,99 %

(c) Zysk całkowity: -11,59% (-40,09%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 97,73%

Tu nasza strategia znalazła ciepłe podłoże do rozkwitu ku niezadowoleniu długoterminowych posiadaczy. Spółki lżejsze gatunkowe jak widać szybciej pomykają technicznie.

———-

ŻYWIEC

(a) Zysk całkowity: 1642% (1714,04%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 54,27%

(b) Zysk całkowity: 3615% (3935,95%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 63,45%

(c) Zysk całkowity: 4656,77% (4781,66%)

Maksymalne obsunięcie kapitału: 69,54%

Pasywne podejście trzyma się dobrze, na szczęście strategie nie przynoszą wstydu.

Wszystko to oczywiście nie gwarantuje zysków w przyszłości.

—kat—–

2 Komentarzy

 1. Kornik

  Coś mi tu zgrzyta.

  Najpierw autor pisze, że oddaje głos „KRYSTALICZNIE czystej, obiektywnej Analizie Technicznej (OAT).”

  A potem mówi o kilku WYBRANYCH spółkach…

  Moim zdaniem, ta krystalicznie czysta OAT, jest tak krystalicznie czysta, jak powietrze nad Krakowem.

  Jeśli autor rzeczywiście chce oddać głos krystalicznie czystej OAT, to powinien wyjawić również kryteria, jakich użył przy dobieraniu spółek. Bo co to znaczy „problematyczne spółki”? To pojęcie jest tak szerokie, że w tym może być wszystko i nic. Według mnie, mamy tutaj do czynienia z przykładem krystalicznie czystej… BOAT (za pit65). 🙂

 2. darkh

  Poniewaz nie tak dawno pojechal Pan po P.K.:
  „Aby wygrać z rynkiem nie wystarczy 60% prawidłowych wskazań, takie myślenie to prosta droga na giełdowy szafot.”
  to przy okazji dzisiejszych zolwi chcialbym poprosic o zbadanie wytrzymalosci owego szafotu, moglby pan sprawdzic ile spolek ma co najmniej 60% pozytywnych wskazan i negatywna WO ?

  oczywiscie moze Pan usrednic wyniki obserwacji i policzyc to przedzialami: pow 60%, 40-60%, itp
  jak zwykle dziekuje za odpowiedz 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.