Spektakularny spadek kursu spółki Agroton, której cena w czasie dwóch sesji, piątkowej i poniedziałkowej, zanurkowała 86% (z 8,14 zł na 1,13 zł) skłonił mnie do bliższego przyjrzenia się ukraińskiej inwazji na warszawskiej giełdzie*. Warto zauważyć, że jest to najprawdopodobniej pierwsza ofiara cypryjskiego kryzysu na WGPW.

Na głównym parkiecie warszawskiej giełdy notowanych jest jedenaście ukraińskich spółek – tyle wchodzi w skład tworzonego przez GPW indeksu WIG-Ukraina. Indeks ten zdominowany jest przez dwie duże spółki (Kernel i Astarta), które posiadają 70% udziału w indeksie.

Aż 7 z 11 przedsiębiorstw działa w segmencie rolno-spożywczym. Dwie spółki zajmują się wydobyciem węgla, jedna reprezentuje sektor przemysłowy a jedna sektor transportowy. Osiem ukraińskich spółek zadebiutowało na WGPW w latach 2010-2011. Najdłużej na warszawskiej giełdzie obecne są Astarta (od 2006) i Kernel (od 2007).

Postanowiłem sprawdzić co działo się z ukraińskimi spółkami od momentu debiutu na WGPW. By ułatwić porównanie znormalizowałem ceny zamknięcia z sesji debiutu giełdowego do 100. Dane pochodzą z bazy Stooq. Poniższy wykres pokazuje dwie pierwsze ukraińskie spółki na WGPW:

Drugi wykres pokazuje ukraińskie spółki, które debiutowały w 2010 roku i później.

Sporządziłem jeszcze tabelę, w której zestawiłem dane o wszystkich jedenastu spółkach (tym razem wziąłem pod uwagę cenę emisyjną). Stopy zwrotu z inwestycji w spółki porównałem ze stopami zwrotu WIG (w okresie notowań poszczególnych spółek).

Przeciętna stopa zwrotu wszystkich ukraińskich spółek nie wygląda najgorzej. Słabiej wypada mediana ponieważ przeciętna w dużym stopniu „wyciągana jest” przez świetne wyniki pierwszych dwóch spółek – Astarty i Kernela.

Gdyby ktoś sprawdził jak spisały się ukraińskie spółki, które debiutowały w czasie „ukraińskiej inwazji” w latach 2010-2011 to ustaliłby, że przeciętna stopa zwrotu wynosi -41% a mediana -61%. To wyniki o odpowiednio 37 i 55  punktów procentowych słabsze od odpowiadających im czasowo stóp zwrotu indeksu WIG.

Co jest przyczyną tak słabego zachowania ukraińskich spółek na warszawskiej giełdzie? Można zaproponować wiele wyjaśnień tego zjawiska. Być może zachowanie ukraińskich spółek odzwierciedla słabość ukraińskiej gospodarki. Można argumentować, że koncentracja ukraińskich spółek w sektorach surowcowych (rolnym i węglowym) czyni tę grupę spółek podatną na zmiany globalnej koniunktury gospodarczej. Interesującą hipotezą jest zwrócenie uwagi na niskie standardy prowadzenia biznesu na Ukrainie oraz specyficzne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w tym państwie. Latem 2012 roku dyskutowano o odpowiedzialności brokerów wprowadzających ukraińskie spółki na warszawską giełdę.

Zastanawiam się czy inwestorzy na warszawskiej giełdzie „zrazili” się już do ukraińskich spółek i podchodzą do nich z ograniczonym zaufaniem (taki sentyment zauważyłem już na popularnych forach giełdowych), a jeśli tak, to na ile takie uprzedzenia są uzasadnione a w jakim stopniu wynikają z niedoceniania losowości na rynku akcyjnym.

* Kurs Agrotonu znacznie rośnie dzisiaj (47% obecnie). Spadają kursy innych ukraińskich spółek.

5 Komentarzy

 1. ZP

  Istotne info po obniżeniu ratingu kredytowego Agrotonu do CCC przez S&P w ubiegłym tygodniu:

  „Obniżka i umieszczenie ratingów na liście obserwacyjnej jest następstwem znacznego osłabienia pozycji płynnościowej Agrotonu. Wynika ono ze znacznej redukcji salda gotówkowego, co według nas jest potrzebne dla obsłużenia spłaty kuponów od obligacji o wartości 50 mln USD, które zapadają w 2014 r.” – głosi komunikat.

  Następna spłata kuponów – w wysokości 3 mln USD – przypada w lipcu br. Stan gotówki zmniejszył się do 6,5 mln USD wg stanu na 25 marca br. z 20,4 mln USD na dzień 30 września 2012 r., podała agencja.

  „Co więcej, z tych 6,5 mln USD kwota 4,5 mln USD znajduje się w Bank of Cyprus. Rozumiemy, że ta kwota podlega obecnie ograniczeniom i odzyskanie jej w całości jest mało prawdopodobne.”

 2. Ekonom polityczny

  Przebieg notowań dużych firm ukraińskich, nie będących w trendach spadkowych lub tych w łagodnych trendach spadkowych (Astarta, Kernel, Ovostar) całkiem nieźle koreluje z indeksem CRB, a z indeksami towarów rolnych jeszcze lepiej.
  Czy kogoś to dziwi w sytuacji, gdy hrywna ma peg do USD?

  1. trystero (Post autora)

   @ Ekonom polityczny

   Jeśli weźmiesz pod uwagę biznes AST, KER i OVO to nie wyda się to dziwne.

   Tym niemniej, mnie bardziej interesowały spółki w silnych trendach spadkowych i to czy ma to jakiś związek z ich ukraińskim pochodzeniem.

 3. oszust1

  Do czego ma prowadzić porównywanie trendu (08-2006 – teraz) z trendem (11-2010 – teraz)? Na pierwszy rzut oka widać, że gdybyś znormalizował pierwszy wykres do osi czasu drugiego wykresu, to obie spółki wyglądałyby idealnie przeciętnie na tle tych nowych. Może na drugi widać więcej, ale nie mam dostępu do danych źródłowych.

  1. trystero (Post autora)

   @ oszust1

   Starałem się wszystkie spółki potraktować tak samo i dlatego sprawdzałem co się z nimi działo od tego samego momentu – debiutu na WGPW.

   Natomiast masz rację, że od grudnia 2010 czy czerwca 2011 AST i KER przyniosłyby ujemną stopę zwrotu. Trochę lepszą niż przeciętna dla innych spółek z tego okresu ale ujemną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.