Spekulacja funduszami inwestycyjnymi, część 2

Parametry opisujące granice „kanału cenowego”, zaprezentowanego w poprzednim wpisie, można oczywiście dowolnie zmieniać w testach.

W uprzednio wspominanym moim artykule sprzed 6 lat na łamach „Forbesa” sugerowałem ustawienie „kanału cenowego” w oparciu o okresy 40. dniowe (czyli 2 miesiące kalendarzowe– 8 tygodni po 5 sesji). Ówczesne symulacje i analizy wskazywały bowiem, że będzie to ustalenie dużo stabilniejsze i zyskowniejsze, a przy tym ilość transakcji powinna być dużo niższa. Po latach mogę więc ponownie zweryfikować tamtą tezę.

Przyjąłem do testu założenia podobne jak przy symulacji w poprzednim wpisie:

– wybrałem fundusz akcyjny Pioniera (symbol PIO3),

– kupno jednostek gdy ich cena po raz pierwszy przekroczyła najwyższy poziom wycen z ostatnich 40 dni (X=40),

– umorzenie (sprzedaż) jednostek w tym hipotetycznym teście następowało po zejściu wyceny poniżej minimum z ostatnich 40 dni (Y=40),

– pomijam koszty transakcji ponieważ sporo jednostek funduszy można obecnie nabywać bez dodatkowych opłat w DM BOŚ fundusze,

– kapitał startowy wyniósł 10 000 PLN i inwestowałem w każdej transakcji 100% dostępnego aktualnie kapitału,

– punkt odniesienia (benchmark) – zysk osiągnięty przez pasywne zainwestowanie 10 000 zł w momencie pierwszej wyceny funduszu i trzymanie jednostek bez przerw do czasu ostatniej wyceny; krótkie wyjaśnienie: w tych symulacjach zakładam punkt widzenia inwestora, który chciałby wybrać bądź pasywną, bądź aktywną inwestycję w fundusz (tak jak na rynku akcji porównuje się aktywną spekulację do potencjalnych zysków z kupna indeksu), punkt odniesienia można jednak na swój użytek zestawiać dowolnie,

– opóźnienie 2 dni w stosunku do pojawieniu się sygnału zajęcia lub opuszczenia pozycji.

Wyniki testu:

Zysk całkowity: 589,23%

Zysk średniorocznie: 10,84%

Maksymalne obsunięcie kapitału:29,99 %

Transakcji: 26

Trafnych: 61,5 %

Średni zysk w transakcji : 8,15% (1881 PLN)

Ekspozycja (czas przebywania na pozycji): 56,5%

Dla zaspokojenia ciekawości i aby zapewnić możliwość sprawdzenia, że w kodzie nie ma błędu, wklejam spis transakcji:

Data        Otwarcie   Data   Zamknięcie

1996-03-04 13.67 1996-10-31 17.19

1996-12-24 18.13 1997-04-08 20.65

1997-08-12 21.92 1997-10-29 20.48

1998-02-10 20.86 1998-04-23 20.96

1998-07-16 20.72 1998-08-14 17.85

1998-11-05 16.26 1999-09-16 19.19

1999-11-29 19.58 2000-04-19 24.05

2000-06-29 24.45 2000-08-02 23.15

2000-11-29 20.7 2001-02-13 21.05

2001-06-04 19.64 2001-06-13 18.74

2001-10-18 17.42 2002-06-24 19.81

2002-10-29 18.14 2003-01-29 18.06

2003-04-08 18.62 2003-11-24 24.24

2004-01-07 27.19 2004-05-14 27.41

2004-09-06 28.71 2005-01-26 29.74

2005-02-09 30.98 2005-04-20 29.87

2005-06-14 31.14 2006-05-26 41.89

2006-07-27 46.42 2007-07-30 62.36

2007-10-11 63.45 2007-11-12 56.09

2009-03-27 20.26 2010-02-08 30.55

2010-03-29 33.87 2010-05-11 33.23

2010-07-27 33.76 2010-12-01 34.85

2011-01-20 34.97 2011-02-01 34.69

2011-04-04 35.18 2011-05-16 33.41

2012-01-25 20.99 2012-03-26 21.94

2012-08-09 21.17 2013-02-22 22.68

Dla przypomnienia wynik benchmarku czyli w tym wypadku pasywnego zakupu jednostek pierwszego dnia wyceny (kup i trzymaj):

Zysk całkowity: 128,2 %

Zysk średniorocznie: 4,9%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 75,5%

—————-

Ten sam test powtórzę dla ustawienia o nieco węższym stopie, który decyduje o zamknięciu pozycji, czyli na zejściu wyceny poniżej 10 dni. Chcę pokazać, że całkiem spore zakresy wielkości „kanału” dają pozytywne rezultaty. Tak więc dla X=40 dni i Y =10 dni mamy takie wyniki:

Zysk całkowity: 253,89%

Zysk średniorocznie: 7,61%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 20,71%

Transakcji:63

Trafnych: 56%

Średni zysk z transakcji: 2,26 % (430 PLN)

Ekspozycja (czas przebywania na pozycji): 33%

—————–

Pytanie, które się pojawia brzmi:  na ile taka strategia sprawdza się w przypadku innych funduszy? Czy mamy do czynienia tylko z dopasowaniem strategii do danych historycznych czy może taka taktyka prawdopodobnie sprawdziłaby się również w przypadku spekulacji jednostkami innych TFI. W tym celu strategię „wybicia z kanału” o długości 40 dni i zamknięcia pozycji przy zejściu poniżej minimum 40 dni puściłem w programie Amibroker na danych kilku innych funduszy, wybranych losowo. Nie wiem bowiem, poza ich symbolami i cenami, jak wyglądają ich wyniki zarządzania na tle branży, nie znam ich korelacji, nie jest mi to dla celu testów potrzebne. Mam zamiar jedynie sprawdzić stabilność działania samej strategii a nie wybierać najlepszy do tego celu fundusz czy ustawienia długości kanałów.

Tak kształtują się skrócone wyniki strategii wybicia z kanału przy X=40 i Y=40 dla 3 innych funduszy akcyjnych, wyciągniętych z bazy danych bossa.pl:

SKAA

Zysk całkowity: 641,67%

Zysk średniorocznie:14,24 %

Maksymalne obsunięcie kapitału: 20,47%

Transakcji: 20

Trafnych: 65%

—benchmark:

Zysk całkowity: 259,6%

Zysk średniorocznie: 8,87%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 60,58%

————————-

INGA

Zysk całkowity: 338,75%

Zysk średniorocznie: 10,93%

Maksymalne obsunięcie kapitału:29,14 %

Transakcji: 21

Trafnych: 57%

—benchmark:

Zysk całkowity:111,87 %

Zysk średniorocznie: 5,41%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 66,36%

————————————–

UNIA

Zysk całkowity: 554,76%

Zysk średniorocznie: 12,35%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 27,56%

Transakcji: 25

Trafnych: 52%

—benchmark:

Zysk całkowity: 276,49%

Zysk średniorocznie: 5,86%

Maksymalne obsunięcie kapitału: 64,47%

I dla przykładu wykres zmiany kapitału (czerwone pole) na tle przebiegu wycen samego funduszu (niebieski kolor) dla Skarbca SKAA (kliknąć aby powiększyć):

Czy podobnych wyników można oczekiwać w przyszłości? Niestety na to pytanie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Na tym zresztą polega jedno z ryzyk w spekulacji.

CDN

–Kat—

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.