Dekret nr 6102, 5 kwietnia 1933 roku
„Ja, Franklin Delano Roosevelt, (…) w obliczu utrzymującego się zagrożenia interesu narodowego (…) niniejszym zabraniam gromadzenia złotych monet i sztab oraz certyfikatów złota w granicach (…) Stanów Zjednoczonych przez osoby fizyczne, spółki, stowarzyszenia i korporacje. (…) Wszyscy ludzie są zobowiązani do dnia 1 maja 1933 roku włącznie dostarczyć do banku Rezerwy Federalnej (…) albo do dowolnej instytucji należącej do Systemu Rezerwy Federalnej wszystkie posiadane złote monety, sztaby złota i certyfikaty złota. (…) Kto umyślnie nie podporządkuje się postanowieniom niniejszego dekretu (…), może być ukarany grzywną w maksymalnej wysokości 10 000 dolarów albo (…) karą pozbawienia wolności do lat 10″
[…]
Po konfiskacie złota nadal jednak nie było odpowiedzi na pytanie, jaką wartość w stosunku do złota będzie miał dolar w handlu zagranicznym i rozliczeniach międzynarodowych. Podczas akcji konfiskaty stosowano kurs 20,67 dolara za uncję, ale po jej zakończeniu FDR przystąpił w październiku 1933 roku do kupowania złota na otwartym rynku, powoli windując jego cenę i dewaluując dolara w stosunku do złota.
Historyk Alan Meltzer opisuje sytuację, w której odziany w piżamę Roosevelt, leżąc w łóżku, wydaje urzędnikom Departamentu Skarbu polecenie, by podbili cenę złota o 21 centów, ponieważ wartość ta stanowiła trzykrotność jego szczęśliwej liczby, siódemki.”

źródło:

Wojny walutowe. Nadejście kolejnego globalnego kryzysu” James Rickards

ebook

2 Komentarzy

  1. MZ

    stan Ilinois już wraca do tych „wspaniałych” metod regulacji rynku – w ostatnich dniach przedstawiono tam projekty zaostrzające przepisy dotyczące rejestracji zakupów broni oraz… złota i srebra 😉

  2. juluś

    Niezmiernie wyjątkowe, zresztą jak zwykle tego autorstwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.