Michael Mauboussin o ulepszaniu procesu decyzyjnego w inwestowaniu

Michael Mauboussin, odpowiedzialny za strategię inwestycyjną w Legg Mason Capital Management, jest moim zdaniem jednym z najbardziej inspirujących analityków rynkowych.

Mauboussin udzielił niedawno wywiadu Tomowi Gadnerowi z The Motley Fool, w którym podał kilka prostych wskazówek ułatwiających ulepszenie procesu podejmowania decyzji w inwestowaniu. Rady Mauboussina skierowana są raczej do inwestorów o dłuższym horyzoncie czasowym i nie korzystających ze strategii mechanicznych. Myślę jednak, że także inwestorzy posługujący się tradingiem mechanicznym mogą z nich skorzystać.

Pierwszą wskazówką, której udziela Mauboussin dotyczy prowadzenia dziennika transakcyjnego. Mauboussin twierdzi, że Daniel Kahneman zapytany przed niego o podanie jednej, prostej idei zwiększającej efektywność procesu decyzyjnego w inwestowaniu polecił mu zakupienie notatnika i prowadzenie dokładnego zestawienia decyzji inwestycyjnych. Mauboussin uważa, że każda transakcja zmieniająca skład portfela inwestycyjnego powinna zostać odnotowana w dzienniku transakcyjnym.

Nowoczesne platformy elektroniczne umożliwiają tworzenie zestawień wszystkich dokonywanych transakcji zawierających informacje o czasie, wielkości i poziomie cenowym. Takie zestawienia można eksportować, na przykład do arkusza kalkulacyjnego i poddać prostej analizie.

Dziennik transakcyjny, o którym mówi Mauboussin obejmuje jednak znacznie więcej niż liczbowe informacje o dokonywanych transakcjach. Mauboussin radzi by w dzienniku transakcyjnym wpisywać:

 • powody zawarcia transakcji
 • oczekiwania dotyczące przebiegu transakcji
 • ewentualne odczucia dotyczące stosunku inwestora do otwartej pozycji (zniecierpliwienie, entuzjazm, etc)

Mauboussin uważa, że takie działania ochronią inwestora przez skutkami efektu pewności wstecznej (znanego pewnie wszystkim pod angielską nazwą hindsight bias). Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której cena spółki porusza się w przewidywanym przez inwestora kierunku lecz nie zaszły oczekiwane przez inwestora okoliczności – na przykład kurs akcji rośnie choć spółka nie opublikowała wyników finansowych powyżej prognoz, co zdaniem inwestora miało być katalizatorem wzrostów.

W przypadku inwestorów indywidualnych posługujących się kilkoma specyficznymi strategiami inwestycyjnymi jednocześnie, obejmującymi strategie oportunistyczne (oparte o konkretne wydarzenia), strategie techniczne czy fundamentalne, analiza dziennika transakcyjnego może umożliwić wyodrębnienie najbardziej efektywnych strategii.

Naturalnie, korzyści z prowadzenia dziennika transakcyjnego będą mogły zostać zebrane jeśli inwestor będzie regularnie analizował jego zawartość (choć samo prowadzenia dziennika i zmuszanie się do wpisywania powodów zawarcia transakcji może wyeliminować wiele transakcji zawieranych ‘z nudów’ – pod wpływem niezidentyfikowanego impulsu).

Druga wskazówka Mauboussina dotyczy tworzenia i posługiwania się listami kontrolnymi (checklists) w procesie decyzyjnych w inwestowaniu. Listy kontrolne miały swoje ‘pięć minut’ w 2009 wraz z publikacją The Checklist Manifesto: How to Get Things Right autorstwa Atula Gawande – lekarza, który propaguje używanie list kontrolnych jako metody minimalizowania błędów w procesie decyzyjnym.

Mauboussin zauważa, że inwestor może potrzebować dwóch rodzajów list kontrolnych: obejmujących konwencjonalny proces decyzyjny i obejmujących ekstremalne wydarzenia. Pierwszy rodzaj list kontrolnych obejmować może na przykład zestaw czynności wykonywanych przy analizie fundamentalnej spółki (na przykład listę analizowanych wskaźników) albo zestaw czynności wykonywanych przed początkiem sesji giełdowych. Drugi rodzaj list kontrolnych dotyczyć może ekstremalnych sytuacji, czyli czynności podejmowanych w razie wystąpienia konkretnego wydarzenia (na przykład złożenia przez spółkę wniosku o upadłość).

Trzecia rada Mauboussina dotyczy stosowania analizy pre-mortem. Strategia ta opiera się na prostym eksperymencie myślowym, który polega na wyobrażeniu sobie, że zawarliśmy rozważaną transakcję i przyniosła nam straty. Zadaniem inwestora jest zidentyfikowanie potencjalnych przyczyn tej hipotetycznej sytuacji. Tę strategię z powodzeniem można stosować do analizy mechanicznych systemów transakcyjnych. Mauboussin sugeruje, że wspomniany eksperyment myślowy umożliwia dostrzeżenie dużo większej liczby czynników wpływających na wyniki decyzji inwestycyjnych.

Więcej wskazówek Mauboussina można znaleźć w zapisie wywiadu.

2 Komentarzy

 1. KubaSz

  Prowadzę od pewnego czasu coś w stylu pamiętnika inwestycyjnego i polecam wszystkim. Mi osobiście szczególnie uzmysłowiło to jedną rzecz: jak bardzo jestem podatny na panujący w danym momencie „nastrój” w mediach. Później jak czytam notatki „gospodarka pójdzie w górę czy w dół” sprzed paru miesięcy to często się łapię, że w ogóle przestałem je uwzględniać, czy o tych argumentach pamiętać. Po prostu akurat media mają inny „główny” temat na tapecie.

  1. trystero (Post autora)

   @ KubaSz

   Według mnie zaletą takiego dziennika jest już sam fakt, że można sprawdzić co się wtedy myślało – jest to wyraźnie napisane. Ludzki umysł to dosyć złośliwa bestia i ma skłonność do edytowania historii w zależności od aktualnych wydarzeń i zupełnie szczerze może nam się wydawać, że mieliśmy inną opinię na temat koniunktury, etc niż naprawdę mieliśmy. Dziennik transakcyjny rozwiązuje ten problem (w pewnym sensie podobną funkcję może pełnić blog).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.