Najgłupszy insider trading w historii? II

Poważnie, ktoś powinien ufundować nagrodę dla uczestników rynku finansowego przejawiających kompletny brak instynktu samozachowawczego. Byłoby to coś w rodzaju Nagrody Darwina dla rynku finansowego.

Naturalnie, znalazłem kolejnego człowieka, który bezwzględnie powinien być do tej nagrody nominowany. Robert D. Ramnarine zajmował wysokie stanowisko managerskie w departamencie finansowym firmy farmaceutycznej Bristol-Myers Squibb. Posiadał dostęp do informacji związanych z planami akwizycyjnymi swojej firmy, brał nawet udział w przeprowadzaniu analiz finansowych korporacji, które stanowiły potencjalny przedmiot przejęcia.

Amerykańska Komisja Giełd i Papierów Wartościowych (SEC) stwierdziła, że Ramnarine przynajmniej trzy razy w ostatnich dwóch latach dokonywał transakcji na opcjach, których instrumentem bazowym były akcje przedsiębiorstw, których akwizycją zainteresowany był Bristol-Myers Squibb. W jednym przypadku Bristol-Myers Squibb dokonał akwizycji, w jednym przypadku proces sprzedaży zakończył się przejęciem spółki przez inną firmę, jeden proces akwizycji jest w trakcie realizacji.

Ramnarine kupował out of money opcje call, w jednym przypadku wystawiał opcje put poniżej oferowanej przez Bristol-Myers Squibb ceny przejęcia. Ramnarine dokonywał tych transakcji na swoich prywatnych rachunkach brokerskich! Cześć z tych transakcji zawarto z jego biura, część z firmowego BlackBerry.

Ramnarine zarobić miał na swoim nielegalnym procederze ponad 300 000 USD.

To nie wszystko. Przed dokonaniem najbardziej zyskownej (220 000 USD) serii transakcji, Ramnarine ze swojego biurowego komputera sprawdzał w Internecie czy istnieje duże prawdopodobieństwo wykrycia insider trading z użyciem opcji. Lista wyszukiwanych fraz (str. 9):

 • can option be traced to purchaser
 • can stock option be traced to purchase inside trading
 • insider trading options
 • insider trading options
 • illegal insider trading options trace

Wśród oglądanych przez Ramnarine’a stron internetowych znalazła się informacja dla mediów, opublikowana przez SEC a dotycząca akcji podjętej przeciwko osobie podejrzanej o insider trading z użyciem opcji z użyciem niepublicznych informacji o akwizycji.

Sprawa Ramnarine’a jest oczywista. Posiadał niepubliczne, cenotwórcze (material) informacje i na ich podstawie dokonywał transakcji na rynku opcji. Ramnarine posiadał te informacje jako pracownik Bristol-Myers Squibb i poprzez wykorzystanie tych informacji nie tylko złamał konkretne przepisy zasad korporacyjnych ale także ogólne fiduciary duty łączące go z pracodawcą.

Proceder Ramnarine’a trwał niecałe dwa lata. Trzyosobowa grupa, złożona z prawnika (specjalizującego się w fuzjach i przejęciach), jego kolegi i inwestora/tradera zdołała czerpać zyski z insider tradingu przez 17 lat zanim została zatrzymana. Schemat wyglądał tak – prawnik (średniego szczebla) zdobywał informacje o potencjalnych przejęciach (albo przeglądając firmowe dokumenty albo podsłuchując rozmowy wyższych rangą prawników). Przekazywał ten informacje swojemu znajomemu, który z kolei dzielił się z nimi ze znajomym traderem. Ten dokonywał transakcji i po uwzględnieniu podatków i prowizji dzielił się zyskami.

Zabawna historia. Zgodnie z umową zyski powinny być dzielone ‘po równo’. W trakcie przesłuchań prawnik dowiedział się, że trader zatrzymał 90% zysków dla siebie. Cóż, to by było na tyle mitu o uczciwych złodziejach…

 

3 Komentarzy

 1. kajet

  17 lat!!! Przez 17 lat pracownicy SEC oglądali pornole, zamiast ich złapać. Może nasz KNF nie musi mieć aż tak wielkich kompleksów.

 2. zarafiq

  Jeśli sobie uświadomić, że to czubek czubka góry lodowej i już nie jest tak wesoło.

 3. Wczasowicz

  Jeden z lepszych wpisów na blogach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.