Mechaniczny trading – czułe punkty 12

Dlaczego inwestorzy usilnie poszukują powodów wszystkich ruchów na giełdzie czy w walutach? Przyczyny tkwią jak zwykle w psychice…

Tak objawia się potrzeba rozumienia wszystkiego tego co ma wpływ na: losy posiadanego portfela instrumentów i zajętej pozycji, korekty analiz, podjęcie dalszych decyzji. Cóż z tego, że zwykle wyjaśnienia jakie można znaleźć w mediach wszelkiego rodzaju są często przeciwstawne, kuriozalne, nieprecyzyjne, niepełne? Ważne jest to, że zaspokajamy, choćby tylko na pozór, nasze ukryte w pod- i świadomości pragnienia poznania przyczyn tego co dzieje się wokół naszych inwestycji. Prozaiczne „popyt przewyższył podaż” to za mało by uspokoić rzeki hormonów odpowiedzialnych za stres i przyjemność 😉

 

A jak to wygląda w przypadku Analizy Technicznej i systemów mechanicznych? Oczywiście powody tego co, jak i dlaczego się stało są kompletnie nieistotne. Ważne jest jedynie to jak zareagował na to rynek, co wyrysował, jakie nowe szeregi cenowe doszły i jak wygląda to wszystko na tle naszej pozycji. Dalsze decyzje nie mają również nic wspólnego z powodami ruchów a jedynie ich efektami.

A mimo to cytowany od kilkunastu wpisów Art. Collins przestrzega:

12. Nigdy nie działaj w oparciu o coś czego dokładnie nie rozumiesz. Najpierw zrozum każdy krok i każdy aspekt swojego badania/poszukiwania.

I od razu wiadomo, że nie chodzi o zmiany na rynku i zakodowane w nich przyczyny giełdowych ruchów a o podbudowę, składowe i ich współdziałanie w ramach używanej metody/strategii.

// Choć gdyby przyłożyć ową obserwację bez kontekstu do dowolnej metody inwestycyjnej, również tej opartej na fundamentach, to jej prawdziwości trudno zaprzeczyć. No może poza tradingiem intuicyjnym gdzie rozumienie ustępuje czuciu – coś jak w czasach romantyzmu 😉 //

Przypomina mi się, choć jak przez mgłę, pewna ankieta, w której odpytywano inwestorów technicznych z czego i jak są zbudowane wskaźniki, których używają. Większość niestety nie miała pojęcia na jakiej zasadzie działają te, które wykorzystują w swoich strategiach i mam wrażenie, że to zjawisko powszechne a nie wyjątek 🙂 Przypuszczam, że jeszcze gorzej wyglądałoby badanie na temat wiedzy o zaletach i wadach poszczególnych narzędzi. W tym kontekście działania na samych, czystych cenach pozbawione jest przynajmniej tych obciążeń.

Czy wiedza ta jest w tworzeniu strategii rzeczywiście potrzebna ? I tak i nie. Zrozumienie reguł konstrukcji i funkcjonowania użytych narzędzi jest zawsze podstawą profesjonalnego podejścia i poszerzeniem horyzontów, jak również bazą do własnych modyfikacji, ulepszeń i nowych pomysłów a także, a może przede wszystkim, tworzywem dla budowania efektywnych i jak najstabilniejszych ich kombinacji.

Z drugiej strony większość wskaźników i oscylatorów powiela się nawzajem więc niuanse w ich budowie nie są tak istotne. Ważne jest to jak praktycznie działają, jakie tworzą efekty, jak wykorzystać ich funkcjonowanie, jak wpinać je w mechaniczne konstrukcje, jak budować na nich taktykę. Ale i tak są one jedynie tylko ułamkiem owej taktyki, podobnie zresztą jak i gołe ceny. Kluczem do zrozumienia są natomiast takie zjawiska jak: przewaga na rynku, wartość oczekiwana, działanie w oparciu o prawdopodobieństwa, reagowanie a nie prognozowanie, poszukiwanie nieefektywności i powtórzeń, kontrola ryzyka za pomocą sieci stopów i wielkości pozycji, niestacjonarność procesów finansowych czy wreszcie sama mechanika rynku.

 

Zrozumienie ma znaczenie w jeszcze jednym kontekście – emocjonalnym. Zawsze przecież niewiedza o czymś co wpływa na nasze życie generuje szereg stresogennych objawów: strach i lęk, bezradność w kluczowych momentach, obawy o przyszłość, paraliż decyzyjny czy po prostu brak rozwoju.

 

 

—Kat—

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.