Chleb powszedni albo o rynku pszenicy

W poprzednich notkach (I i II) informowałem o nowym kontrakcie na kukurydzę, który pojawił się na platformie FX. Czas na kolejny towar rolny z oferty bossyFX, którym mogą obracać klienci usługi – kontrakt CFD na pszenicę.

Jeśli kukurydzę nazwać jednym z najstarszych towarów, jaki uprawiają i jakim handlują ludzie, to pszenicę należy określić mianem najważniejszego ze zbóż. Historycznie rzecz biorąc pszenica jest obecna w życiu każdego z nas i naszych przodków niemal od zawsze. Była w gronie pierwszych upraw, jakie pojawiły się w momencie przejścia ludzkości na osiadły tryb życia.

W dużej mierze popularność pszenicy wzięła się z jej odporności i relatywnie krótkiego okresu wzrostu. Dzięki temu jest znana w niemal wszystkich kulturach i – co ważne dla inwestorów – powszechnie uprawiana i konsumowana na świecie. Kluczowym produktem otrzymanym z pszenicy jest oczywiście mąka, co powoduje, iż popularnością przewyższa nawet faworyzowany w części świata ryż.

Globalne spożycie powoduje, że największymi konsumentami są regiony, w których mieszka najwięcej ludności. Poniższy wykres dobrze pokazuje rozkład w skali świata. Dla uproszczenia Unia Europejska potraktowana została, jako jeden podmiot. Około 500 milionów ludzi zamieszkujących UE daje blisko 20-procentowe spożycie. Kolejne miejsca zajmują państwa z dużą liczbą ludności, jak Chiny, Indie, Rosja czy USA.

p-k

Popularność upraw i popularność spożycia powoduje, że również po stronie producentów obserwujemy globalny podział, czy – mówiąc językiem analizy – szeroką dywersyfikację. Kraje o dużej powierzchni upraw i/lub dużym rolnictwie są tu liderami. Blisko połowa przypada na Chiny, Indie i USA, ale równie ważnymi ośrodkami są Australia czy Rosja, czego efekty widoczne były w tym roku, gdy przez rosyjskie uprawy przeszła fala pożarów.

p-p

Generalnie rzecz ujmując cena kontraktów na pszenicę ma tendencję do zachowania w sposób klasyczny dla wielu towarów rolnych. Zachwianie równowagi pomiędzy podażą a popytem przekłada się na dynamiczne zmiany cen. Rzut oka na wykres ceny z około 40 lat (centy za buszel) pokazuje, że największe zachwiania tej równowagi w przeszłości przekładały się na największe zmiany cen.

p-40

W 1980 roku susza spowodowała, iż cena skoczyła do około 5 dolarów. W 1996 roku dynamiczny eksport z USA przełożył się na spadek zapasów i cena znów wymaszerowała powyżej 5 dolarów. W kolejnych latach proces został odwrócony – duże zapasy związane z dużym areałem upraw spowodowały, iż cena pszenicy spadała. Ostatnie lata państwo już znają a letnia zwyżka na bazie pożarów w Rosji stała się przedmiotem zainteresowania mediów luźno związanych z rynkami.

Patrząc w przyszłość i szukając swojej ścieżki na tym rynku warto odnotować kilka faktów. W przeciwieństwie do kukurydzy, rynek pszenicy nie ma jednoznacznego czynnika, który zmienia strukturę popytu. Pszenica pozostaje uzależniona od ilości ludzi, których muszą wyżywić rolnicy. Oczywiście liczba ludności na świecie rośnie, ale jest to proces raczej powolny, więc rynek potrafi poradzić sobie z tą zmienną

Ważniejsze wydaje się potencjalne niedoinwestowanie związane z kryzysami gospodarczymi. Jeśli gdzieś należy szukać pro popytowych czynników, to w konkurencji ze strony innych upraw. Wszędzie tam, gdzie można zamieniać uprawy a zysk np. ze zbioru kukurydzy na etanol, będzie większy od zysku z pszenicy, rolnicy będą mieli tendencję do obniżania produkcji. W połączeniu z wydarzeniami jednostkowymi (pożary czy susze) będzie to rodziło napięcia i obniżało zapasy. Mówiąc inaczej jeszcze przez lata należy oczekiwać klasycznego dla przeszłości zachowania rynku i wielu skoków cen po 100 i więcej procent.

—————————

Na koniec słowa podziękowania dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za zaproszenie na konferencję Profesjonalny Inwestor, gdzie miałem przyjemność podjąć próbę zainteresowania graczy rynkami towarów rolnych. Przyjechałem tam z tezą, iż jako branża i środowisko w Polsce mamy „Zapomniane pola spekulacji”, którymi są (min.) towary rolne. Oczywiście dziękuję również słuchaczom, którzy wybrali rynek towarowy w kontrze do – nie mam wątpliwości – bliższego wszystkim tematu IKE.

Z kronikarskiego obowiązku odnotuję, że – jak zawsze na spotkaniach SII – ekipa bossy pojawiła się w składzie  z przyjemnością słuchającym uwag na temat oferowanych usług. Wnioski z rozmów i związane z nimi działania powinny szybko przełożyć się na zmiany, które pojawią się na stronach biura. W imieniu obecnych i nieobecnych dziękujemy za uwagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. („My” lub „DM BOŚ”) z siedzibą w Warszawie (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa). Będziemy przetwarzać, Pani/Pana dane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, możliwości skorzystania z usługi oferowanej przez DM BOŚ, a także realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. rozpatrywania skarg oraz obrony przed roszczeniami. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia. W dowolnym momencie może Pani/Pan także wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pani/Pana danych dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów DM BOŚ. Może się Pani/Pan z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres: makler@bossa.pl lub list na adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, dzwoniąc na infolinię pod numer + 48 225043104 lub odwiedzając jedną z naszych placówek (lista dostępna pod http://bossa.pl/dmbos/oddzialy/). Może Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych m.in. korzystając z e-mail: iod@bossa.pl lub listownie na nasz adres. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych, czasie przechowywania, prawach i sposobach kontaktu znajduje się w naszej Polityce Prywatności.