Dziś na New Connect zadebiutowała spółka Piotra Tymochowicza, o której miałem przyjemność pisać już kilka razy –Infinity SA. Nie wiem, czy jestem hieną czy pospolitym kundlem, jak o krytykach projektu wyraził się sam twórca, niemniej od lat zwracam uwagę na różne zjawiska naszego rynku – ciekawe, spektakularne, interesujące, zabawne. Do jednej z tych grup należy zjawisko „Infinity SA”, produkt „Solaris Gate” oraz dzisiejszy debiut na New Connect.

O debiucie śmiało można powiedzieć, że był spektakularny. Choć niestety nie był to najlepszy wynik w kategorii. Owa kategoria to debiuty na New Connect, które zakończyły się na minusie. Łącznie na 139 debiutów od początku istnienia tego rynku, minusem zakończyło się 38 (uwzględniona została tu cena ostatniej transakcji). Średnia wielkość straty wśród tych pechowców to -19,2%. Liderem osiągnął wynik -90,6% (Atlantis Energy) tym samym ustanawiając dość wysoko (choć może raczej nisko) poprzeczkę. Ale Infinity SA ma zaszczytne 2 miejsce z wynikiem -63,3%.

Warto jednak pamiętać, że akcje były emitowane w dwóch seriach  jedna z ceną 3 zł, druga 0,55 zł. Więc, ci którzy obejmowali tańsze akcje mają przyzwoitą przebitkę. Zgodnie więc z tym co pisze Piotr Tymochowicz, mogą mieć oni mieć „„dziką satysfakcję“ z kolejnego Zwycięstwa mojego całego zespołu”

Na wykresie zestaw „pechowych debiutów”

Debiuty na NC ze stratą

Niestety próba komunikacji z Piotrem Tymochowiczem i wyciągnięcia podstawowych choćby informacji o tym biznesie, prowadzona w kilku miejscach (na blogach) kończyła się najczęściej zarzutami o zajadłość, zawiść i zazdrość. Z tej strony komunikacja nie okazała się zbyt otwarta.

17 Komentarzy

 1. lesserwisser

  Jak powiedział marszałek Koszałek –

  „Ulegacie fałszywemu złudzeniu i taki właśnie był cel tego manewru. Nasza dzielna armia, pod moim światłym przewodem, wcale nie ucieka w popłochu w przed wrogiem, nie czmycha w bezładzie z pola walki, tylko jest w taktycznym zorganizowanym odwrocie, wycofując się na z góry przewidziane pozycje”.

  Widocznie ulegamy tzw „aptecznemu złudzeniu”.

 2. pak

  Panie Grzegorzu – dobrze ze Pan zwraca uwagę na takie zjawiska typu Infinity

 3. exnergy

  Kiedyś rozmyślałem przez chwilkę nad tym co proponuje Infinity SA.

  Jeden z moich wniosków jest taki – żeby choćby nawet zabezpieczono DNA klienta, a także zapewniono idealne zabezpieczenia techniczne jego cyfrowej spuścizny itd to i tak to wszystko zginie, pamięć minie. Za to będąc dobrym człowiekiem, próbując zmieniać siebie, a nie innych i cały świat można zasłużyć sobie na pamięć i pomniki…

  Stąd sam koncept Infinity nie ma żadnego sensu. Do tego jak wspomniałem – bardziej pamiętam case firmy z USA, która pracuje nad rozwiązaniami ekologicznym w branży energy i pozyskała równowartość 20 mln zł. Dlaczego taka np. kasa miałaby zostać utopiona w mirażach na NewCon.
  Skoki na kase znane były m.in. z różnych agencji rządowych, projektów dofinansowywanych z UE.. może tam warto szukać tego typu możliwości.

 4. infinity kłamie

  W pierwszym Dokumencie Informacyjnym Infinity S.A. (powtarza się to w drugim), na stronie 94, w punkcie IV.13 czytamy:
  „IV.13. Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje
  kapitałowe
  W okresie od założenia spółki do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent poniósł wydatki
  inwestycyjne i kapitałowe na kwotę ponad 400.000 zł, z czego ponad 150.000 zł stanowią wydatki
  poniesione w związku z budową portalu internetowego, 50.000 środki trwałe – sprzęt komputerowy
  natomiast 200.000 zł zostało wydane na zakup udziałów w spółce Infinity Sp. z o.o., które zostały już
  wycofane.
  Planowane działania inwestycyjne Emitenta wskazano w punkcie IV.11. wyżej.”
  W punkcie IV.11 czytamy:
  „IV.11. Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Emitenta, mające
  istotny wpływ na jego działalność
  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ofercie, jaki i Ustawy o Rachunkowości, nie
  posiada podmiotów zależnych a także nie pozostaje w stosunku zależności od innego podmiotu.
  Występują następujące powiązania majątkowe, organizacyjne i personalne pomiędzy:
  a. emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta lub głównymi akcjonariuszami:
  . Piotr Tymochowicz jest równocześnie Prezesem Zarządu i głównym akcjonariuszem
  . Jan Brykczyński jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej i głównym akcjonariuszem
  . Andrzej Konopczyński jest Członkiem Rady Nadzorczej i głównym akcjonariuszem
  b. osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami:
  . Prezes Zarządu zarazem główny akcjonariusz Piotr Tymochowicz i Przewodniczący Rady
  Nadzorczej Jan Brykczyński prowadzą wspólne przedsięwzięcia z zakresu szkoleń
  . Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Brykczyński i Członek Rady Nadzorczej Andrzej
  Kopiczyński prowadzą wspólne przedsięwzięcia z zakresu szkoleń i działalności
  marketingowej
  c. emitentem (lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta i głównymi akcjonariuszami)
  a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów):
  . Klaudiusz Wolny właściciel Autoryzowanego Doradcy Klaudiusz Wolny EKSPERT jest
  jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej i mniejszościowym akcjonariuszem Spółki
  posiadającym 0,20% głosów”

  Tymczasem raport biegłego rewidenta na stronie 13 (str. 120 Dokumentu) zawiera informację, że Infinity S.A. posiada udziały w spółce z o.o. Zarządzanie.Inwestycje za kwotę 121.200,- złotych.
  Pozycja ta stanowi 100% inwestycji długoterminowych Infinity i jednocześnie 29% sumy bilansowej na koniec 2009 r.
  Biorąc pod uwagę informacje zawarte w raporcie okresowym Infinity za I kwartał 2010 r., opublikowanym w EBI, ta pozycja aktywów jest nadal utrzymywana (aktywa trwałe wyniosły 161.063,31 w tym środki trwałe 39.863,31, co po odjęciu daje kwotę 121.200,- zł.).
  Wg tego raportu kapitał własny spółki wynosił na 31 marca 2010 r. 153.961,57, co oznacza, ze udziały w Inwestycje-Zarządzanie Sp. z o.o. stanowiły 78% kapitałów własnych emitenta.
  Ponadto z raportu i opinii biegłego wynika, że inwestycja w udziały w Infinity Sp. z o.o wyniosła 303.000,- zł, a nie 200.000 zł, jak w punkcie IV.13. Spółka sprzedając, poniosła dużą stratę, o czym ani słowa, tylko „wycofała”.

  1. Tak istotna pozycja aktywów powinna być bezwzględnie opisana w punkcie „Inwestycje krajowe i zagraniczne Emitenta, w tym inwestycje kapitałowe”. Ukrywanie tego to nie jest zwykłe przeoczenie – to jest świadome oszustwo.
  2. Dokument Informacyjny zawiera kłamstwo o treści: „W okresie od założenia spółki do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Emitent poniósł wydatki inwestycyjne i kapitałowe na kwotę ponad 400.000 zł, z czego ponad 150.000 zł stanowią wydatki poniesione w związku z budową portalu internetowego, 50.000 środki trwałe – sprzęt komputerowy natomiast 200.000 zł zostało wydane na zakup udziałów w spółce Infinity Sp. z o.o., które zostały już wycofane.” – z DI odpowiada zarząd i autoryzowany doradca, czy ktoś pociągnie ich za to do odpowiedzialności?

  Spółka Zarządzanie. Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000241518) jest reprezentowana przez Andrzeja Peretę, członka zarządu i akcjonariusza Victoria AOC. Spółka ta jest akcjonariuszem Victoria AOC, innego projektu noszącego znamiona oszustwa (budowali system 2 lata, wydali 6 mln złotych po czym stwierdzili, że się nie opłaca).
  Jest dla mnie co najmniej wątpliwe przyjęcie przez Infinity, że udziały w tej spółce są nadal warte tyle, co w momencie nabycia (nabyte były, wg raportu biegłego przed 01.01.09, czyli w 2008 r.).

  Za plecami Tymochowicza stoi Andrzej Pereta. Popatrzcie sobie na kurs Victorii, to dowiecie się, co was czeka z Infinity – emisje z prawem poboru do bólu i po każdej cenie, dopóki znajdzie się jeszcze frajer, który kupi chociaż po nominale.

  Jest takie powiedzonko (to do GPW):
  fuck me once – your fault
  fuck me twice – my fault

  Pozdrawiam serdecznie,

  PS. Podobno kupili spółkę, która ma umowę o dotację z PARP. Moim zdaniem zapomnieli dodać, że zmiana właścicieli powoduje rozwiązanie umowy z PARP. Pewnie nikomu nie będzie się chciało zbadać tej tezy. Swoją drogą – z czego oni zapłacą?

 5. gzalewski (Post autora)

  gdyby przypadkiem ktos nie zauwazyl.
  2 dzien z rzedu nie dziala strona solaris gate, ani infinity SA
  Cos jednak moze byc problemem ta niesmiertelnosc

 6. gzalewski (Post autora)


  Informacja o zbyciu akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
  Zarząd INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomień otrzymanych w dniu 12 lipca 2010 roku od Członka Rady Nadzorczej Spółki, sporządzonych zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Spółki.

  Z przekazanych informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniach 8- 9 lipca 2010 r. dokonał zbycia łącznie 297.588 akcji, z czego:

  1. 50.000 akcji, po cenie jednostkowej 0,00 zł za jeden walor. Transakcja została dokonana w drodze czynności cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym – umowa darowizny.

  2. 35.395 akcji, po cenie średniej 0,91 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja została dokonana w celu dofinansowania Spółki.

  3. 212.193 akcji,po cenie średniej 0,79 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja została dokonana w celu dofinansowania Spółki

  .

  Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

  chyba znow czas na opisywanie Gamboni

 7. gzalewski (Post autora)


  Z przekazanych informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniu 9 lipca 2010 r. dokonał zbycia łącznie 55.000 akcji, z czego:

  1. 100.000 akcji, po cenie jednostkowej 0,00 zł za jeden walor. Transakcja została dokonana w drodze czynności cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym – umowa darowizny.

  2. 179.702 akcji, po cenie średniej 0,78 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja została dokonana w celu dofinansowania Spółki.

  .

  Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 8. gzalewski (Post autora)


  Z przekazanych informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniu 9 lipca 2010 r. dokonał zbycia łącznie 55.000 akcji, z czego:

  1. 50.000 akcji, po cenie jednostkowej 0,00 zł za jeden walor. Transakcja została dokonana w drodze czynności cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym – umowa darowizny.

  2. 5.000 akcji, po cenie średniej 0,78 zł za jeden walor. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Transakcja została dokonana w celu dofinansowania Spółki.

  .

  Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 9. gzalewski (Post autora)

  w II komunikacie chyba kopiuj wklej zadziałało. Bo 100 000 + 179 702 jaknicnie chce wyjść 55 000

 10. gzalewski (Post autora)

  i perełka na koniec

  „Zarząd Infinity SA przekazuje do wiadomości publicznej stanowisko w sprawie znaczącego spadku kursu akcji Spółki.

  Zarząd Spółki nie ma wpływu na kurs akcji w sposób bezpośredni. Zarząd Infinity SA oświadcza równocześnie, że nie są mu znane jakiekolwiek fakty lub okoliczności, które nie byłyby podane wcześniej do publicznej wiadomości, a które mogłyby mieć związek ze spadkiem kursu. Zawierane przez inwestorów transakcje są wynikiem indywidualnych decyzji inwestorów i w tym przypadku mogą mieć charakter spekulacyjny. Infinity SA zaznacza jednak, że nie posiada na ten temat żadnej wiedzy i pragnie jednocześnie zapewnić, że każdy z uczestników rynku nie jest w żaden sposób dyskryminowany w dostepie do informacji mających wpływ na cenę akcji.

  Zarząd informuje, że nie są mu znane informacje dotyczące zbycia lub nabycia akcji spółki przez osoby zobowiązane na mocy prawa do udzielenia takich informacji (Zarząd, Rada Nadzorcza, insiderzy – pracownicy spółki oraz akcjonariusze z którymi wykazano powiązania personalne).

  Zarząd Infinity S.A. pragnie podkreślić, że koncentruje się na realizacji strategii spółki oraz jej rozwoju a także na poprawieniu wyników finansowych i budowaniu fundamentalnej wartości spółki.”

 11. lesserwisser

  Ja tam nie jestem za bardzo kumaty, w te hocki klocki, więc może mnie ktoś trochę oświeci jak to jest.

  ” Z przekazanych informacji wynika, że Członek Zarządu Emitenta w dniu 9 lipca 2010 r. dokonał zbycia łącznie 55.000 akcji, z czego:

  1. 100.000 akcji, po cenie jednostkowej 0,00 zł za jeden walor. Transakcja została dokonana w drodze czynności cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym – umowa darowizny.

  2. 179.702 akcji, po cenie średniej 0,78 zł za jeden walor.

  ….. Transakcja została dokonana w celu dofinansowania Spółki.”

  Nie chodzi mi tu wcale o to. że sie rachunek nie zgadza, juz mniejsza o to.

  Chodzi mi tu o stwierdzenie, ze transakcja taka została dokonana w celu dofinansowania Spółki ? Nasuwają mi sie takie pytania ?

  1. Czyżby członek objął akcje darmowo, bo jeśli zbył nieodpłatnie
  (darowizna) tp musiałby dołożyć ze swoich ?
  2. Czy może darowizna akcji byla na rzecz Spółki, bo jak już trzeba
  dofinansowywać no to wypada dofinansowywać ?
  3. Jak sprzedał porcję na NC to czy otrzymane od nabywcy pieniądze
  podarował Spółce ?
  4. Rozumiem, że kwestie podatkowe zostały tu rozwiazane na OK ?

 12. infinity kłamie

  Z Dokumentu Informacyjnego Infinity wynika, ze drugi Członek Zarządu obok Piotra Tymochowicza, nie posiadał akcji Infinity S.A. Wynika stąd, ze akcje sprzedał Piotr Tymochowicz (chyba, ze w DI są fałszywe informacje).
  Smaku dodaje fakt, ze w sobotę na swoim blogu Tymochowicz zapewniał internautów, że nie wie nic o sprzedawaniu akcji przez założycieli. Popełnił też „raport bieżący” w sprawie spadku notowań, który opublikował w imieniu Zarządu Infinity S.A. na swoim prywatnym blogu. Raport ten nie ukazał się w EBI (to ten wklejony przez p. Grzegorza o 15:32.
  A co do awarii: trwała ona (z małymi przerwami na www spółki) od piątku rano do poniedziałku rano. Tymochowicz napisał na swoim blogu, że „wiedzą o awarii i naprawią do poniedziałku”, jakby pisał o zepsutym kranie, a nie podstawowym i jedynym produkcie spółki Infinity. Wiedział o awarii, ale nie poinformował rynku, tylko sprzedawał w piątek akcje, czyli działał będąc w posiadaniu istotnych informacji poufnych, które miał obowiązek opublikować na rynku. Oczywiście o awarii cisza (i w ogóle cisza na stronie firmowej, jakby ktoś hasła zabrał ze sobą na odchodne i nikt nie wie, co zrobić).
  Fantastyczne jest też uzasadnienie sprzedaży akcji „w celu dofinansowania spółki”.

  Co do poruszonego tematu w komentarzu powyżej:
  1. Nie mógł za darmo, mógł (przynajmniej w części) objąć za aport o wątpliwej wycenie, ale jeśli objął za gotówkę, to po 5 gr. (mógł też nie wpłacić pieniędzy do kasy przy kolejnej emisji, tylko potrącić zobowiązania wzajemne za jakieś wątpliwe aktywa).
  2. Myślę, że tym by się pochwalili 🙂 a spółka może nabywać akcje własne w określonych wypadkach i darowizna nie wchodzi w grę.
  3. Tego nie wiadomo. Patrząc na „styl Perety” to w najlepszym wypadku pożyczy.
  4. Darowizny są opodatkowane dla spółek
  Pozdrawiam

 13. lesserwisser

  @ Infinity kłamie

  Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania, choć w dalej niewiele wiadomo o co chodzi w tych kombinacjach (albo raczej niewielu wiadomo).

  A pytanie nr 4 było zadane tak na wszelki wypadek, żeby kwestia ta przypadkiem nie „umkła” uwadze, tych co uważać powinni.

  Po dłuższym pomyślunku doszedłem do konkluzji, że ponieważ ,
  P. Tymochowicz jest specem od komunikacji niewerbalnej, to może uważał, że w danej sytuacji po prostu szkoda słów.

 14. lesserwisser

  @ Infinity kłamie

  „Patrząc na “styl Perety ….”

  Czy chodzi tu o tzw zasadę Pareto 80/20, czy też o zasadę Parety:
  80 % dawców kapitału wzbogaca 2 % jego biorców ( a resztówka 18 % , to może darowizna, a raczej samoobdarowanie, albo pożyczka z kasy, prawej lub podręcznej)?

 15. infinity kłamie

  @ lesserwisser

  Nie 🙂 – chodzi o Andrzeja Peretę, prezesa zarządu Inwestycje. Zarządzanie Sp. z o.o. stanowiącej w księgach Infinity SA 80% kapitałów własnych, a jednocześnie wiceprezesa zarządu i akcjonariusza Victoria AOC S.A., która zasłynęła z tego, że w kilku emisjach na NC zebrała kilka milionów złotych, wydała je na projekt informatyczny, po czym zaniechała prowadzenia działalności, bo zarząd stwierdził, ze się nie opłaca. Victoria AOC sprzedawała emisje po 55gr, potem po 35gr, potem po 12gr, potem po 7 gr (może coś pominąłem), a ostatnio w projektach WZA była uchwała o kolejnej emisji (nominał jest 5 gr).
  Mam dziwne przeczucie graniczące z pewnością, że Infinity SA to ten sam „model biznesoey” co Victora AOC.
  Pozdrawiam

 16. reptile

  mam już propozycje na następne tytuły 🙂

  „Nieskończone kłamstwa” hehe jesoo ale cyrk albo „Wizaż rzeczywistości”.

  Ten „plugin” NC … to chyba jakiś feler, a może backdoor kapitalizmu.

 17. lesserwisser

  Czyli dobrze myślałem, chodziło o zasadę Perety, czyli jak się u nas robi biznes, tylko mnie się paluszek omsknął na klawiaturze, ale i tak wyszło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *