W ostatnich dwóch dniach blogosfera skoncentrowana na biopaliwach rozpalona została reklamą w The Financial Times, którą wykupiły cztery największe organizacje skupiające producentów etanolu – Renewable Fuels Association, Canadian Renewable Fuels Association, European Bioethanol Association i Brazil’s Sugarcane Industry Association. Reklama została utrzymana w formie listu otwartego do szefa OPEC, w którym polemizuje się z jego zdaniem, iż 40 procent odpowiedzialności za wysokie ceny ropy ponosi bioetanol. Trudno byłoby na świecie znaleźć osobę, która nie uznałaby zdania Chakiba Khelila za… nierozsądne.

Nie ma zatem wątpliwości, iż marginalna wypowiedź szefa OPEC została wykorzystana przez stowarzyszenia producentów etanolu – które już nazywa się przez analogię do Big Oil mianem Big Ethanol – do zarysowania stron sporu na rynku politycznym, gdzie lobby biopaliwowe próbuje usadowić się w roli jedynej alternatywy dla OPEC. List napisany jest w klasycznym PR-owym języku, gdzie własne tezy podpiera się niezależnymi autorytetami, by wykazać kłamstwa OPEC. Nie może zatem dziwić fakt, iż całość kończy się buńczucznym zdaniem, iż nastał czas, kiedy OPEC będzie musiała stawić czoła prawdziwej konkurencji.

W poprzednim tygodniu przywołałem raport OPEC, w którym znacząco zmieniły się prognozy zużycia biopaliw i biokomponentów. Nie czytając dokładnie całego raportu wydawało mi się, iż daje się w nim wyczuć poszukiwanie usprawiedliwienia dla mniejszej podaży ropy ze względu na rosnącą popularność biopaliw. W istocie raport OPEC operuje sugestiami, iż inwestowanie w nowe przedsięwzięcia w krajach OPEC przy rosnącej popularności biokomponentów niesie wysokie ryzyko przeinwestowania . Patrząc na wydarzenia ostatnich dni układa się to w znacznie szerszy scenariusz rynkowej potyczki pomiędzy Imperium Ropy a Rebeliantami z Etanolu.

Tak dynamiczne wejście na scenę lobby biopaliwowego stawia przez graczami na rynkach towarowych nowe zadania. Trzeba będzie poznać technologię wytwarzania etanolu, umiejscowić na mapie świata największe wytwórnie i przedsiębiorstwa, które będą graczami na rosnącym rynku biokomponentów. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Na początek proponuję dodać do ulubionych serwisy autorów listu i przeglądać je wolnej chwili.

Renewable Fuels Association

Canadian Renewable Fuels Association

European Bioethanol Association

Brazil’s Sugarcane Industry Association

List otwarty opublikowany w FT jest dostępny na stronie brazylijskiego stowarzyszenia, ale zajmuje tam ponad 4MB, więc dla czytelników blogów bossy pozwoliłem sobie skompresować go do mniejszego pliku – stracił na jakości, ale pozostał czytelny. Miłośnikom poszukiwania wątków politycznych na rynku etanolu polecam tekst z NYTimes, w którym kreśli się powiązania Baracka Obamy z producentami biokomponentów w USA.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w celu: zapewnienia najwyższej jakości naszych usług oraz dla zabezpieczenia roszczeń. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, a jeżeli prawo na to pozwala także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w sekcji "Blogi: osoby komentujące i zostawiające opinie we wpisach" w zakładce
"Dane osobowe".

Proszę podać wartość CAPTCHA: *

Opinie, założenia i przewidywania wyrażone w materiale należą do autora publikacji i nie muszą reprezentować poglądów DM BOŚ S.A. Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. DM BOŚ S.A. nie udziela gwarancji dokładności, aktualności oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału.

Niezależnie, DM BOŚ S.A. zwraca uwagę, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Podjęcie decyzji inwestycyjnej powinno nastąpić po pełnym zrozumieniu potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z danym instrumentem finansowym oraz rodzajem transakcji. Indywidualna stopa zwrotu klienta nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym danego instrumentu finansowego i jest uzależniona od dnia nabycia i sprzedaży konkretnego instrumentu finansowego oraz od poziomu pobranych opłat i poniesionych kosztów. Opodatkowanie dochodów z inwestycji zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. W przypadku gdy materiał zawiera wyniki osiągnięte w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika na przyszłość. W przypadku gdy materiał zawiera wzmiankę lub odniesienie do symulacji wyników osiągniętych w przeszłości, to nie należy ich traktować jako pewnego wskaźnika przyszłych wyników. Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.