Mistrzowie funduszy hedge: Tom Claugus

Tom Claugus jest jednym z zarządzających funduszami hedge, który nie trafił do tego biznesu z szeroko rozumianego sektora finansowego.

Zanim na początku lat 90. założył firmę GMT, która zarządza funduszami z rodziny Bay Resource o aktywach zbliżonych do 5 mld USD, Claugus przez kilkanaście lat piął się po szczeblach kariery w chemicznej spółce Rohm and Haas (przejętej w 2009 roku przez Dow Chemical za 15 mld USD). Pod koniec lat 80. Claugus był już wymieniany jako jeden z potencjalnych CEO spółki w przyszłości.

Czytaj dalej >